سؤالات دسته‌ی «المپیاد»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۵۴۵ مترو برنامه‌نویسی پویا جست و جو دوره ۲۵ ۴۰
۵۴۰ دو قل، سه قل خلاقانه گراف مقدماتی دوره ۲۵ ۸۲
۵۳۸ مجمع الجزایر گراف مقدماتی دوره ۲۵ ۱۲۸
۵۳۷ ماشین زمان گراف مقدماتی دوره ۲۵ ۶۰
۵۳۵ ربات‌ها خلاقانه گراف مقدماتی دوره ۲۵ ۶۱
۵۳۴ کدوتنبل‌های سنگین داده ساختار گراف مقدماتی دوره ۲۵ ۱۱۷
۵۳۳ نمره‌ها حریصانه ریاضیات مقدماتی دوره ۲۵ ۱۳۱
۵۳۲ گمشده داده ساختار ریاضیات دوره ۲۴ ۹۳
۵۳۱ جزیره داده ساختار دوره ۲۴ ۶۸
۵۳۰ حذف ارقام برنامه‌نویسی پویا پیاده سازی دوره ۲۴ ۳۷
۵۲۹ مسافرت درخت گراف دوره ۲۴ ۱۱۲
۵۱۷ چراغ های آزادراه داده ساختار دوره ۲۴ ۸۲
۵۱۶ موزه برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۴ ۵۳
۵۱۵ آسفالت گراف دوره ۲۴ ۱۴۱
۵۱۴ زیر جام داده ساختار دوره ۲۴ ۶۴
۵۱۳ مزرعه داده ساختار دوره ۲۴ ۹۷
۵۱۲ تخریب برنامه‌نویسی پویا خلاقانه دوره ۲۴ ۱۱۶
۵۱۱ زمستان ریاضیات گراف مقدماتی دوره ۲۴ ۷۸
۴۶۱ خانواده بلک داده ساختار درخت مقدماتی دوره ۲۴ ۸۷
۴۵۸ ربات گراف مقدماتی دوره ۲۴ ۱۲۹
۲۰ از ۱۰۹ سؤال