سؤالات دسته‌ی «المپیاد»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۱۴۹۳۳ هیتایوتا برنامه‌نویسی پویا گراف مقدماتی دوره ۲۷ ۵۵
۱۴۹۳۲ کویر ریاضیات مقدماتی دوره ۲۷ ۱۱۸
۹۸۵۹ تبدیل گراف پیاده سازی خلاقانه دوره ۲۶ ۱۱
۹۸۵۸ نان بیار، کباب ببر داده ساختار دوره ۲۶ ۸۵
۹۸۵۷ توپولو‌های به هم چسبیده گراف دوره ۲۶ ۷۹
۹۸۰۲ چاه نفت داده ساختار دوره ۲۶ ۵۲
۹۸۰۱ پالت داده ساختار دوره ۲۶ ۹۱
۹۸۰۰ مطلوب نیست داده ساختار دوره ۲۶ ۱۰۳
۹۷۸۳ تعطیلات در پوستون داده ساختار دوره ۲۶ ۶۶
۹۷۸۲ گراف قرمز سیاه داده ساختار گراف دوره ۲۶ ۴۹
۹۷۸۱ سوال جذاب برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۶ ۲۷
۹۲۶۹ کیمیا زورو برنامه‌نویسی پویا ۲۶
۹۲۶۸ هش‌های هوشنگ جست و جو رشته‌ها ریاضیات ۵۷
۹۲۶۷ فوق سری داده ساختار ۱۴۰
۹۰۵۸ حمل و نقل گراف دوره ۲۰ ۴۱
۹۰۵۷ دنباله برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۰ ۲۳۸
۹۰۵۶ کندو پیاده سازی گراف دوره ۲۰ ۹۰
۸۵۲۹ ماتریس پیاده سازی جست و جو دوره ۲۰ ۲۴
۸۵۲۸ مدال پیاده سازی دوره ۲۰ ۹۸
۸۵۲۷ آب پیاده سازی دوره ۲۰ ۴۱۷
۲۰ از ۱۰۹ سؤال