سؤالات دسته‌ی «المپیاد»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۱۸۸۴۷ خشایارشاه جست و جو دوره ۲۷ ۱۴۲
۱۸۷۸۲ بلندی گراف دوره ۲۷ ۴۵
۱۸۷۸۱ پوچ برنامه‌نویسی پویا گراف دوره ۲۷ ۲۹
۱۸۷۸۰ تبعید گراف دوره ۲۷ ۲۱
۱۸۶۵۵ توکار داده ساختار دوره ۲۷ ۹
۱۸۶۵۴ رویه برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۷ ۲۲
۱۸۶۵۳ مین‌ها داده ساختار برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۷ ۷۸
۱۸۰۸۱ مجتبی و دربند نبودن داده ساختار ۴۸
۱۸۰۸۰ مجتبی و طرفداران خلاقانه گراف ۲
۱۸۰۷۹ مجتبی و کارت‌بازی داده ساختار ۵۱
۱۷۸۲۲ دایره‌های اوکی گراف هندسه ۷۵
۱۷۸۲۱ شرکت باربری بمنثقتفخل داده ساختار ۴۵
۱۷۸۲۰ سه‌تایی مثلثی برنامه‌نویسی پویا ۵۳
۱۷۵۰۲ لات بازی داده ساختار ۱۲
۱۷۵۰۱ باز هم جایگشت حریصانه گراف ۱۰۳
۱۷۵۰۰ عروسی برنامه‌نویسی پویا ۵۳
۱۵۳۶۶ سه گراف مقدماتی دوره ۲۷ ۷۵
۱۵۳۶۵ غول برنامه‌نویسی پویا مقدماتی دوره ۲۷ ۶۸
۱۵۳۶۴ کاهش برنامه‌نویسی پویا مقدماتی دوره ۲۷ ۸۹
۱۴۹۳۴ بازی خلاقانه مقدماتی دوره ۲۷ ۳۶
۲۰ از ۱۰۹ سؤال