سؤالات دسته‌ی «المپیاد»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۳۴۴۰۶ بدهکاری! گراف دوره ۲۸ ۹
۳۴۴۰۵ معمولی، گنده، کوچک! داده ساختار دوره ۲۸ ۳۸
۳۴۴۰۴ خانج داده ساختار درخت دوره ۲۸ ۱۶
۳۴۲۶۳ میانگین برنامه‌نویسی پویا جست و جو دوره ۲۸ ۳۴
۳۴۲۶۲ گرخت درخت دوره ۲۸ ۱۲
۳۴۲۶۱ رمزنگاری رشته‌ها دوره ۲۸ ۳۰
۳۴۰۹۱ ال‌سی‌پی رشته‌ها دوره ۲۸ ۴۰
۳۴۰۹۰ علی آقا؟! برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۸ ۲۶
۳۴۰۸۹ گردش داده ساختار درخت دوره ۲۸ ۲۳
۳۳۰۹۴ دو صفر هفت درخت گراف ۳۰
۳۳۰۹۳ عوارضی گراف ۹
۳۳۰۹۱ قایق برنامه‌نویسی پویا ۲۵
۳۳۰۲۱ بازی‌بازی بازی داده ساختار ۳۹
۳۳۰۲۰ تیم‌بندی کج برنامه‌نویسی پویا ۴۶
۳۳۰۱۹ جابجایی عریض داده ساختار ۲۲
۳۲۴۷۳ زورو دنباله می‌فروشد برنامه‌نویسی پویا ۲۶
۳۲۴۷۲ زورو تقلب می‌کند حریصانه ۳۸
۳۲۴۷۱ زورو سرور می‌خرد برنامه‌نویسی پویا ۲۹
۱۸۸۴۹ قرمز برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۷ ۵۸
۱۸۸۴۸ پروژه برنامه‌نویسی پویا ریاضیات دوره ۲۷ ۳۲
۲۰ از ۱۰۹ سؤال