سؤالات دسته‌ی «المپیاد»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۶۶۷۵۶ وصال بی مثال داده ساختار دوره ۲۹ ۹
۶۶۷۵۵ کاج برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۹ ۱۶
۶۶۷۵۴ سرویس برنامه‌نویسی پویا ریاضیات گراف دوره ۲۹ ۹
۶۶۳۷۷ تجاوز هوایی گراف دوره ۲۹ ۴۶
۶۶۳۷۶ دنباله داده ساختار برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۹ ۶۹
۶۶۳۷۵ نهایی داده ساختار خلاقانه ریاضیات دوره ۲۹ ۲۵
۶۶۳۷۴ باغچه برنامه‌نویسی پویا خلاقانه دوره ۲۹ ۱۰
۶۶۳۷۳ ناپدید داده ساختار حریصانه درخت دوره ۲۹ ۴۲
۶۶۳۷۲ صوفی برنامه‌نویسی پویا خلاقانه ریاضیات دوره ۲۹ ۲۲
۳۴۴۰۶ بدهکاری! گراف دوره ۲۸ ۱۳
۳۴۴۰۵ معمولی، گنده، کوچک! داده ساختار دوره ۲۸ ۶۱
۳۴۴۰۴ خانج داده ساختار درخت دوره ۲۸ ۲۱
۳۴۲۶۳ میانگین برنامه‌نویسی پویا جست و جو دوره ۲۸ ۵۵
۳۴۲۶۲ گرخت درخت دوره ۲۸ ۱۷
۳۴۲۶۱ رمزنگاری رشته‌ها دوره ۲۸ ۵۳
۳۴۰۹۱ ال‌سی‌پی رشته‌ها دوره ۲۸ ۵۴
۳۴۰۹۰ علی آقا؟! برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۸ ۳۵
۳۴۰۸۹ گردش داده ساختار درخت دوره ۲۸ ۳۹
۳۳۰۹۴ دو صفر هفت درخت گراف ۳۶
۳۳۰۹۳ عوارضی گراف ۱۶
۲۰ از ۱۱۸ سؤال