پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۳۲۴۷۳ زورو دنباله می‌فروشد برنامه‌نویسی پویا ۱۱
۳۲۴۷۲ زورو تقلب می‌کند حریصانه ۲۱
۳۲۴۷۱ زورو سرور می‌خرد برنامه‌نویسی پویا ۱۶
۱۸۸۴۹ قرمز برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۷ ۱۹
۱۸۸۴۸ پروژه برنامه‌نویسی پویا ریاضیات دوره ۲۷ ۱۲
۱۸۸۴۷ خشایارشاه جست و جو دوره ۲۷ ۶۸
۱۸۷۸۲ بلندی گراف دوره ۲۷ ۱۹
۱۸۷۸۱ پوچ برنامه‌نویسی پویا گراف دوره ۲۷ ۱۵
۱۸۷۸۰ تبعید گراف دوره ۲۷ ۶
۱۸۶۵۵ توکار داده ساختار دوره ۲۷ ۴
۱۸۶۵۴ رویه برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۷ ۱۳
۱۸۶۵۳ مین‌ها داده ساختار برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۷ ۳۷
۱۸۰۸۱ مجتبی و دربند نبودن داده ساختار ۲۶
۱۸۰۸۰ مجتبی و طرفداران خلاقانه گراف ۰
۱۸۰۷۹ مجتبی و کارت‌بازی داده ساختار ۳۳
۱۷۸۲۲ دایره‌های اوکی گراف هندسه ۵۰
۱۷۸۲۱ شرکت باربری بمنثقتفخل داده ساختار ۲۶
۱۷۸۲۰ سه‌تایی مثلثی برنامه‌نویسی پویا ۲۶
۱۷۵۰۲ لات بازی داده ساختار ۴
۱۷۵۰۱ باز هم جایگشت حریصانه گراف ۷۳
۲۰ از ۹۴ سؤال