شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۹۱۱۱ باگ کد مجید Nimbo Coders ۸۹
۹۱۱۰ مجید، میلاد، رشته‌سازی Nimbo Coders ۳۳۵
۹۱۰۹ مجید و ماژیک‌هاش Nimbo Coders ۳۹۷
۹۰۲۸ انتقام پدر مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۴
۹۰۲۷ ثانیه‌‌های آخر مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۲۲
۹۰۲۶ شهریور خونین مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۱۴
۹۰۲۵ نمرات شرم‌آور مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۴۴
۹۰۲۴ پایان‌ترم هندسه مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۶۲
۹۰۲۳ میان‌ترم هندسه مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۹۶
۹۰۲۲ کلاس تقویتی مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۲) ۱۱۵
۹۰۲۱ وسیله کمک آموزشی مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۲) ۲۲۰
۸۹۴۴ مضدو Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۵
۸۹۴۳ تبلیغات میدانی Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۵
۸۹۴۲ علی خلافه Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۵۳
۸۹۴۱ فریاد Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۳۳
۸۹۴۰ تقلب ممنوع! Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۲۰۷
۸۹۳۹ بیکاری در دربار Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۱۸۶
۸۹۳۸ اسنپ در شکرستان Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۴۸۹
۸۹۰۵ بازی مهره‌ای دوره دوم رهنماکالج - آزمون دوم ۰
۸۹۰۴ هفت خطی دوره دوم رهنماکالج - آزمون دوم ۱۳
۲۰ از ۳۳۴ سؤال