شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۶۱۹۴ مسئله‌ی خاص مسابقه شماره ۱۴ (سطح ۱) ۶۹
۶۱۹۳ مسئله‌ی امنیتی مسابقه شماره ۱۴ (سطح ۲) ۱۶۵
۶۱۹۲ مسئله‌ی آب مسابقه شماره ۱۴ (سطح ۲) ۱۷۰
۶۰۸۷ سفر بیا مسابقه شماره ١٣ ۲۱
۶۰۸۶ استاد و بهلول مسابقه شماره ١٣ ۳۹
۶۰۸۵ کیا عاشق می‌شود مسابقه شماره ١٣ ۷۹
۶۰۸۴ وزیر و تقسیم زمین مسابقه شماره ١٣ ۱۱۱
۶۰۸۳ مصاحبه با وزیران مسابقه شماره ١٣ ۱۱۶
۶۰۸۲ آسمان شکر آباد مسابقه شماره ١٣ ۴۱۶
۴۰۷۰ چارلی در کازابلانکا کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی ۲ ۶
۴۰۶۹ با آرامش بخون کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی ۲ ۹۷
۴۰۶۸ خرما کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی ۲ ۲۳۲
۴۰۶۷ سراب کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی ۲ ۶۷۷
۴۰۶۶ پیشگویی خر کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی ۲ ۵۱۳
۴۰۶۵ خر در چمن فراوونه!! کدکاپ ۲، مسابقه مقدماتی ۲ ۹۳۸
۳۸۲۲ غوغای ستارگان هوش مصنوعی رهنماکالج - آزمون دوم ۲
۳۸۲۱ ذله رهنماکالج - آزمون دوم ۷
۳۸۲۰ مردم‌شناسیه رهنماکالج - آزمون دوم ۳۳
۳۸۱۹ دایره هه رهنماکالج - آزمون دوم ۳۲
۳۸۱۸ سوال رباته رهنماکالج - آزمون دوم ۱۰۳
۲۰ از ۲۴۴ سؤال