پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۷۲۴۹ صندلی‌بازی خلاقانه ریاضیات گراف مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱) ۱۰
۱۷۲۴۸ فرار مالیاتچی داده ساختار مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱) ۲۰
۱۷۲۴۷ اداره مالیات برنامه‌نویسی پویا مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱) ۴۳
۱۷۲۴۶ مرد مالیاتچی و جاعل برنامه‌نویسی پویا مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱) ۹۲
۱۷۲۴۵ تکسلنگ پیاده سازی مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۲) ۲۶۱
۱۷۲۴۴ شارژ موبایل مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۲) ۶۹۹
۱۵۷۱۵ قبیله به مقصد می‌رسد ^.^ کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۰
۱۵۷۱۴ دوستیِ غول‌پیکری کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۹
۱۵۷۱۳ میتی‌کومان کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۲۹
۱۵۷۱۲ مینو هنوز غُر می‌زند! کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۱۱
۱۵۷۱۱ جنگِ داخلی کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۳۹
۱۵۷۱۰ هوهوچی‌چی کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۱۳۰
۱۵۷۰۹ گشتِ محشر کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۱۰۷
۱۵۱۳۰ فرار از زندان مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۱۳
۱۵۱۲۹ نقشه حمله مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۲۰
۱۵۱۲۸ انتقام توک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۲۱
۱۵۱۲۷ صمد و توک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۵۵
۱۵۱۲۶ دنباله تورج‌پسند مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۸۳
۱۵۱۲۵ کادوی پوپک‌پسند مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲) ۲۱۸
۱۵۱۲۴ خواب پوپک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲) ۴۹۹
۲۰ از ۴۰۶ سؤال