پروفایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۳۸۲۰ Border Wall هندسه نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۴
۱۳۸۱۹ Bank Card Verifier نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱۶۵
۱۳۸۱۸ Sim Card نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۲۶۵
۱۰۹۴۹ رمز عبور برنامه‌نویسی پویا خلاقانه کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۱۲
۱۰۹۴۸ رباتْ کریم پیاده سازی خلاقانه کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۲۶
۱۰۹۴۷ قله‌ی ترافیک روی درخت داده ساختار کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۳۹
۱۰۹۴۶ پرانتزکوبی برنامه‌نویسی پویا کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۵۶
۱۰۹۴۵ اسم فامیل حریصانه کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۱۱۵
۱۰۹۴۴ مرید تنبل گراف کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۸۰
۱۰۹۴۳ تطابق رشته ریاضیات کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۱۸۶
۱۰۹۴۲ تیله‌های توی کیسه ۲ داده ساختار کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۵
۱۰۹۴۱ زوج ما برنامه‌نویسی پویا کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۲۳
۱۰۹۴۰ پل‌کشی داده ساختار کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۱۳
۱۰۹۳۹ چندمینو داده ساختار برنامه‌نویسی پویا کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۶۴
۱۰۹۳۸ طراحی الگوریتم برنامه‌نویسی پویا کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۷۰
۱۰۹۳۷ سینما، سینما برنامه‌نویسی پویا کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۱۵۴
۱۰۹۳۶ سریال کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۲۳۵
۱۰۶۴۰ فرش دست‌باف پیاده سازی دوره سوم رهنماکالج ۵۶
۱۰۶۳۹ گیت شخصی پیاده سازی دوره سوم رهنماکالج ۶۸
۱۰۶۳۸ گلدان رهنما کالج هندسه دوره سوم رهنماکالج ۶۷
۲۰ از ۳۷۰ سؤال