شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۰۱۷۱ بازه بازی در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۵۲
۱۰۱۷۰ عدالت قضایی برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۴۱
۱۰۱۶۹ شرکت‌های هرمی در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۲۱۶
۱۰۱۶۸ بازی با اعداد در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۱۰۳
۱۰۱۶۷ شرکت پالایش و پخش نخود در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۱۰۶
۱۰۱۶۶ سیکل گرفتن در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۴۷۰
۱۰۱۶۵ یه قل دو قل در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۱۲۷
۱۰۱۶۴ بازی منطقی در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۴۹۹
۱۰۱۶۳ تیم ملی نخودخوری در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۶۴۸
۱۰۱۶۲ روز آزادی بیان در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۱۰۷۵
۹۶۰۱ چمران مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۱
۹۶۰۰ منبع موثق مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۰
۹۵۹۹ درخت تقلب مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۶
۹۵۹۸ تقلب رمزی مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۲۰
۹۵۹۷ هر که بامش بیش درسش بیش‌تر! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۵۳
۹۵۹۶ خیلی قهوه ای یا باج یا خوش‌خوار! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲) ۱۰۵
۹۵۹۵ بولوف الکی! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲) ۱۳۸
۹۱۱۴ مجید و هنر آشپزی Nimbo Coders ۰
۹۱۱۳ مجید، رییس مزرعه Nimbo Coders ۴
۹۱۱۲ مجید در راه سحاب Nimbo Coders ۳۶
۲۰ از ۳۳۴ سؤال