شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۸۸۳۸ کمک به کاپی دوره دوم رهنماکالج - آزمون اول ۴۹۲
۸۳۶۳ روندنما هوش مصنوعی مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۰
۸۳۶۲ بحث‌های سطح بالا مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۱
۸۳۶۱ برنامه‌نویس برنامه نویس! مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۱
۸۳۶۰ صاف‌کن مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۴۵
۸۳۵۹ اسفا میل مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۶۹
۸۳۵۸ زوج سرمایه‌دار مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۱۴۸
۸۰۰۳ دوقطبی غذایی مسابقه شماره ۱۸ ۴
۸۰۰۲ استخر گردی مسابقه شماره ۱۸ ۱
۸۰۰۱ سوسک بزرگ مسابقه شماره ۱۸ ۱۴
۸۰۰۰ اندیکا مسابقه شماره ۱۸ ۳۲
۷۹۹۹ ترامپ‌ُ‌لین مسابقه شماره ۱۸ ۷۶
۷۹۹۸ صفحه‌کلید انتخاباتی مسابقه شماره ۱۸ ۲۱۶
۷۶۱۵ شیرین عسل و علوم خفن مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱) ۱۵
۷۶۱۴ شیرین عسلی که پیگیر نبود مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱) ۱۸
۷۶۱۳ شیرین عسل و علوم تجربی مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱) ۲۵
۷۶۱۲ یار و چرخدنده‌ها مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱) ۵۰
۷۶۱۱ فرار یار مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱) ۷۰
۷۶۱۰ جفای یار مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۲) ۷۲
۷۶۰۹ نامه‌ی بد مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۲) ۲۱۵
۲۰ از ۲۸۷ سؤال