شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۶۳۷۷ درخت کسرا مسابقه شماره ۱۵ (سطح ۱) ۵۷
۶۳۷۶ اکبرجوجه مسابقه شماره ۱۵ (سطح ۱) ۶۹
۶۳۷۵ حرکت روی ظروف مسابقه شماره ۱۵ (سطح ۲) ۱۴۹
۶۳۷۴ مبنای شونزده مسابقه شماره ۱۵ (سطح ۲) ۱۱۴
۶۳۲۴ Skeletons هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۷
۶۳۲۳ Base Stations هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۲
۶۳۲۲ Rahyab هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۲
۶۳۲۱ Linear Galaxy هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۴
۶۳۲۰ Explosion at Cafebazaar هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۲
۶۳۱۹ Elections هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۲۹
۶۳۱۸ Expression هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۱
۶۳۱۷ Möbius Strip هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۴
۶۳۱۶ MicroRNA Ranking هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۱۵
۶۳۱۵ IOI 2017 Logo هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۴۵
۶۳۱۴ Key Maker هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۸۱
۶۳۱۳ TAX هجدهمین مسابقه‌ی acm منطقه‌ی غرب آسیا - تمرینی ۱۳۲
۶۱۹۸ مسئله‌ی q مرد خشمگین! مسابقه شماره ۱۴ (سطح ۱) ۱۸
۶۱۹۷ مسئه‌ی مرگ و زندگی مسابقه شماره ۱۴ (سطح ۱) ۲۶
۶۱۹۶ مسئله‌ی صبحانه مسابقه شماره ۱۴ (سطح ۱) ۵۰
۶۱۹۵ مسئله‌ی حدسی مسابقه شماره ۱۴ (سطح ۱) ۷۳
۲۰ از ۲۴۴ سؤال