پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۵۱۲۵ کادوی پوپک‌پسند مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲) ۱۹۹
۱۵۱۲۴ خواب پوپک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲) ۴۳۰
۱۴۵۸۷ کِوین و دریا‌نوردی مسابقه شماره ۲۲ ۱
۱۴۵۸۶ باب و افراز دنباله مسابقه شماره ۲۲ ۲۵
۱۴۵۸۵ کِوین و ترب مسابقه شماره ۲۲ ۶
۱۴۵۸۴ باب و تبدیل دنباله‌ مسابقه شماره ۲۲ ۶۴
۱۴۵۸۳ کِوین و اعداد باینری مسابقه شماره ۲۲ ۱۱۸
۱۴۵۸۲ باب در حال خرید مسابقه شماره ۲۲ ۷۳
۱۴۵۸۱ کِوین و قدرت شالاپ مسابقه شماره ۲۲ ۳۱۰
۱۴۵۸۰ باب و کلید تلویزیون مسابقه شماره ۲۲ ۵۴۶
۱۳۸۲۸ Mars رشته‌ها نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۷
۱۳۸۲۷ Getting Back Home گراف نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۵
۱۳۸۲۶ Cafe Bazaar پیاده سازی نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۶
۱۳۸۲۵ Column Addition پیاده سازی نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۲۷
۱۳۸۲۴ New Country Division ریاضیات گراف نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱۴
۱۳۸۲۳ Homotopic Paths هندسه نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۳
۱۳۸۲۲ Barareh on Fire گراف نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۲۵
۱۳۸۲۱ World Cup Draw پیاده سازی نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۷
۱۳۸۲۰ Border Wall هندسه نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۴
۱۳۸۱۹ Bank Card Verifier نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱۷۵
۲۰ از ۳۸۸ سؤال