شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۰۱۶۳ تیم ملی نخودخوری در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۶۱۱
۱۰۱۶۲ روز آزادی بیان در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۹۸۰
۹۶۰۱ چمران مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۱
۹۶۰۰ منبع موثق مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۰
۹۵۹۹ درخت تقلب مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۳
۹۵۹۸ تقلب رمزی مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۱۷
۹۵۹۷ هر که بامش بیش درسش بیش‌تر! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۴۶
۹۵۹۶ خیلی قهوه ای یا باج یا خوش‌خوار! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲) ۹۵
۹۵۹۵ بولوف الکی! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲) ۱۲۵
۹۱۱۴ مجید و هنر آشپزی Nimbo Coders ۰
۹۱۱۳ مجید، رییس مزرعه Nimbo Coders ۴
۹۱۱۲ مجید در راه سحاب Nimbo Coders ۳۳
۹۱۱۱ باگ کد مجید Nimbo Coders ۸۱
۹۱۱۰ مجید، میلاد، رشته‌سازی Nimbo Coders ۳۰۴
۹۱۰۹ مجید و ماژیک‌هاش Nimbo Coders ۳۶۴
۹۰۲۸ انتقام پدر مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۴
۹۰۲۷ ثانیه‌‌های آخر مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۲۲
۹۰۲۶ شهریور خونین مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۱۴
۹۰۲۵ نمرات شرم‌آور مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۴۳
۹۰۲۴ پایان‌ترم هندسه مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۶۰
۲۰ از ۳۰۶ سؤال