پروفایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۵۱۲۷ صمد و توک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۵۰
۱۵۱۲۶ دنباله تورج‌پسند مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۷۴
۱۵۱۲۵ کادوی پوپک‌پسند مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲) ۱۸۷
۱۵۱۲۴ خواب پوپک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲) ۳۶۹
۱۴۵۸۷ کِوین و دریا‌نوردی مسابقه شماره ۲۲ ۱
۱۴۵۸۶ باب و افراز دنباله مسابقه شماره ۲۲ ۲۵
۱۴۵۸۵ کِوین و ترب مسابقه شماره ۲۲ ۶
۱۴۵۸۴ باب و تبدیل دنباله‌ مسابقه شماره ۲۲ ۶۱
۱۴۵۸۳ کِوین و اعداد باینری مسابقه شماره ۲۲ ۱۱۴
۱۴۵۸۲ باب در حال خرید مسابقه شماره ۲۲ ۷۳
۱۴۵۸۱ کِوین و قدرت شالاپ مسابقه شماره ۲۲ ۲۵۸
۱۴۵۸۰ باب و کلید تلویزیون مسابقه شماره ۲۲ ۴۹۳
۱۳۸۲۸ Mars رشته‌ها نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۶
۱۳۸۲۷ Getting Back Home گراف نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۵
۱۳۸۲۶ Cafe Bazaar پیاده سازی نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۵
۱۳۸۲۵ Column Addition پیاده سازی نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۲۴
۱۳۸۲۴ New Country Division ریاضیات گراف نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱۴
۱۳۸۲۳ Homotopic Paths هندسه نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۳
۱۳۸۲۲ Barareh on Fire گراف نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۲۳
۱۳۸۲۱ World Cup Draw پیاده سازی نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۶
۲۰ از ۳۷۰ سؤال