شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۰۱۶۴ بازی منطقی در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۴۵۸
۱۰۱۶۳ تیم ملی نخودخوری در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۵۷۱
۱۰۱۶۲ روز آزادی بیان در برره کدکاپ ۳، دست‌گرمی ۸۵۲
۹۶۰۱ چمران مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۱
۹۶۰۰ منبع موثق مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۰
۹۵۹۹ درخت تقلب مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۳
۹۵۹۸ تقلب رمزی مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۱۶
۹۵۹۷ هر که بامش بیش درسش بیش‌تر! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۴۵
۹۵۹۶ خیلی قهوه ای یا باج یا خوش‌خوار! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲) ۸۶
۹۵۹۵ بولوف الکی! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲) ۱۰۹
۹۱۱۴ مجید و هنر آشپزی Nimbo Coders ۰
۹۱۱۳ مجید، رییس مزرعه Nimbo Coders ۴
۹۱۱۲ مجید در راه سحاب Nimbo Coders ۳۲
۹۱۱۱ باگ کد مجید Nimbo Coders ۷۸
۹۱۱۰ مجید، میلاد، رشته‌سازی Nimbo Coders ۲۷۵
۹۱۰۹ مجید و ماژیک‌هاش Nimbo Coders ۳۳۰
۹۰۲۸ انتقام پدر مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۴
۹۰۲۷ ثانیه‌‌های آخر مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۲۰
۹۰۲۶ شهریور خونین مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۱۴
۹۰۲۵ نمرات شرم‌آور مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۴۳
۲۰ از ۲۸۷ سؤال