سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۵۲۵۴۵ محاسبه پیاده سازی چالش DiffCode ۴۳۰
۵۲۵۴۴ بارکد پیاده سازی ریاضیات چالش DiffCode ۳۲۱
۵۲۵۴۳ بازی پیاده سازی چالش DiffCode ۴۵۴
۵۲۵۴۲ کاکتوس‌های پردردسر پیاده سازی چالش DiffCode ۷۸۱
۵۱۸۷۱ اینتراستلار داده ساختار جست و جو هندسه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۲
۵۱۸۷۰ شرکت عمرانی سرداد برنامه‌نویسی پویا Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۹
۵۱۸۶۹ بازی فکری برنامه‌نویسی پویا ریاضیات Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۱۴
۵۱۸۶۸ عاشق سرعت برنامه‌نویسی پویا حریصانه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۳۹
۵۱۸۶۷ کشمش در پارک برنامه‌نویسی پویا Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۲۴۹
۵۱۸۶۶ کاف‌کیک جست و جو حریصانه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۷۷۱
۵۱۸۶۵ بهداشت و سلامت پیاده سازی Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۲۳۹۵
۴۹۵۹۳ مسابقات سنگین پیاده سازی آزمون ورودی دوره کارآموزی اسنپ‌تریپ ۱۱
۴۹۵۸۹ کتیبه تاریخی پیاده سازی ریاضیات آزمون ورودی دوره کارآموزی اسنپ‌تریپ ۳۳۷
۴۹۵۳۵ گزارش کار پیاده سازی آزمون ورودی دوره کارآموزی اسنپ‌تریپ ۱۴۷۳
۴۹۰۳۳ فاصله درختی داده ساختار درخت مسابقه چکاوا - نهایی ۱
۴۹۰۳۲ گذراندن مربع گراف مسابقه چکاوا - نهایی ۱۰
۴۹۰۳۱ مسیرهای بلند برنامه‌نویسی پویا گراف مسابقه چکاوا - نهایی ۱۴
۴۹۰۳۰ کوچکِ بزرگ ریاضیات مسابقه چکاوا - نهایی ۷۶
۴۹۰۲۹ دیوار مهربانی ریاضیات مسابقه چکاوا - نهایی ۱۱۲
۴۹۰۲۸ کلید چراغ پیاده سازی مسابقه چکاوا - نهایی ۹۸۳
۲۰ از ۵۰۷ سؤال