شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۳۸۲۴ New Country Division نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱۱
۱۳۸۲۳ Homotopic Paths نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۳
۱۳۸۲۲ Barareh on Fire نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱۸
۱۳۸۲۱ World Cup Draw نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۵
۱۳۸۲۰ Border Wall نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۳
۱۳۸۱۹ Bank Card Verifier نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱۲۹
۱۳۸۱۸ Sim Card نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۲۱۴
۱۰۹۴۹ رمز عبور کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۱۲
۱۰۹۴۸ رباتْ کریم کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۲۳
۱۰۹۴۷ قله‌ی ترافیک روی درخت کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۳۶
۱۰۹۴۶ پرانتزکوبی کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۵۶
۱۰۹۴۵ اسم فامیل کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۱۱۴
۱۰۹۴۴ مرید تنبل کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۷۹
۱۰۹۴۳ تطابق رشته کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۱۸۲
۱۰۹۴۲ تیله‌های توی کیسه ۲ کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۳
۱۰۹۴۱ زوج ما کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۲۱
۱۰۹۴۰ پل‌کشی کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۱۳
۱۰۹۳۹ چندمینو کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۵۹
۱۰۹۳۸ طراحی الگوریتم کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۶۸
۱۰۹۳۷ سینما، سینما کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۱۴۳
۲۰ از ۳۳۴ سؤال