پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۳۱۰۲۳ خسته تر از امید خودشه گراف بُل‌تات - روز ۱ ۶۱
۳۱۰۲۲ چارپک حریصانه بُل‌تات - روز ۱ ۱۴۱
۳۱۰۲۱ سلام سلام خداحافظ پیاده سازی بُل‌تات - روز ۱ ۴۳۹
۳۱۰۲۰ سپیده پیاده سازی ریاضیات بُل‌تات - روز ۱ ۵۹۱
۲۸۹۵۳ تاکسیک‌علیش خلاقانه گراف خداحافظ ۹۷ ۱۴
۲۸۹۵۲ پاشاشاپا برنامه‌نویسی پویا گراف خداحافظ ۹۷ ۸
۲۸۹۵۱ مستطیل‌کادویی داده ساختار برنامه‌نویسی پویا خداحافظ ۹۷ ۳۶
۲۸۹۵۰ کادوی‌درختی برنامه‌نویسی پویا درخت خداحافظ ۹۷ ۲۷
۲۸۹۴۹ چیهمونی؟ پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۱۵۰
۲۸۹۴۸ بتایپ داده ساختار پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۵۴۳
۲۸۹۴۷ ام‌سین پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۱۳۵۴
۲۶۶۵۷ کپی پیست داده ساختار خلاقانه مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۰
۲۶۶۵۶ سوالات ترکیبی برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۷
۲۶۶۵۵ رمز جایگشتی داده ساختار رشته‌ها مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۳
۲۶۶۵۴ ارتباطات فامیلی پیاده سازی درخت مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۷
۲۶۶۵۳ خستگان برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۱۶
۲۶۶۵۲ مساله هالت پیاده سازی مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۹۰
۲۶۶۵۱ سوال نفس‌گیر مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۲) ۷۴۱
۲۶۱۱۹ Python Classes برنامه‌نویسی پویا درخت بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۳
۲۶۱۱۸ Image Processing Project پیاده سازی خلاقانه بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۳
۲۰ از ۴۳۸ سؤال