پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۲۶۶۵۷ کپی پیست داده ساختار خلاقانه مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۰
۲۶۶۵۶ سوالات ترکیبی برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۷
۲۶۶۵۵ رمز جایگشتی داده ساختار رشته‌ها مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۳
۲۶۶۵۴ ارتباطات فامیلی پیاده سازی درخت مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۷
۲۶۶۵۳ خستگان برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۱۶
۲۶۶۵۲ مساله هالت پیاده سازی مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۸۶
۲۶۶۵۱ سوال نفس‌گیر مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۲) ۶۴۸
۲۶۱۱۹ Python Classes برنامه‌نویسی پویا درخت بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۲
۲۶۱۱۸ Image Processing Project پیاده سازی خلاقانه بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱
۲۶۱۱۷ Congestion Charging Zone بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۴۴
۲۶۱۱۶ T-net پیاده سازی بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۹
۲۶۱۱۵ Relay Race برنامه‌نویسی پویا خلاقانه بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۰
۲۶۱۱۴ Imputation برنامه‌نویسی پویا درخت بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۹
۲۶۱۱۳ JackRabbit Slim داده ساختار خلاقانه بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۴
۲۶۱۱۲ Nader Shah گراف بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۴
۲۶۱۱۱ Cinema داده ساختار حریصانه بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱
۲۶۱۱۰ Chaarshanbegaan at Cafebazaar بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱۴۵
۲۶۱۰۹ ICPC بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱۷۵
۲۳۴۷۱ غرور گراف Codecup 4 - Algorithm - Finals ۱
۲۳۴۷۰ ترتیب گراف Codecup 4 - Algorithm - Finals ۲
۲۰ از ۴۲۷ سؤال