شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۸۳۶۱ برنامه‌نویس برنامه نویس! مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۱
۸۳۶۰ صاف‌کن مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۴۵
۸۳۵۹ اسفا میل مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۶۹
۸۳۵۸ زوج سرمایه‌دار مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۱۳۸
۸۰۰۳ دوقطبی غذایی مسابقه شماره ۱۸ ۴
۸۰۰۲ استخر گردی مسابقه شماره ۱۸ ۱
۸۰۰۱ سوسک بزرگ مسابقه شماره ۱۸ ۱۴
۸۰۰۰ اندیکا مسابقه شماره ۱۸ ۳۱
۷۹۹۹ ترامپ‌ُ‌لین مسابقه شماره ۱۸ ۷۴
۷۹۹۸ صفحه‌کلید انتخاباتی مسابقه شماره ۱۸ ۱۹۲
۷۶۱۵ شیرین عسل و علوم خفن مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱) ۱۵
۷۶۱۴ شیرین عسلی که پیگیر نبود مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱) ۱۸
۷۶۱۳ شیرین عسل و علوم تجربی مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱) ۲۵
۷۶۱۲ یار و چرخدنده‌ها مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱) ۴۸
۷۶۱۱ فرار یار مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۱) ۶۵
۷۶۱۰ جفای یار مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۲) ۷۱
۷۶۰۹ نامه‌ی بد مسابقه شماره ۱۷ (سطح ۲) ۱۹۵
۶۵۸۵ رولت روسی مسابقه شماره ۱۶ (سطح ۱) ۲
۶۵۸۴ تخریب گراف مسابقه شماره ۱۶ (سطح ۱) ۵
۶۵۸۳ بازگشت جعبه مسابقه شماره ۱۶ (سطح ۱) ۱۶
۲۰ از ۲۴۴ سؤال