سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۳۴۰۸۴ مسیر عجیب برنامه‌نویسی پویا گراف تابستون چلنج ۵۷
۳۴۰۸۳ هارمه کناب پیاده سازی تابستون چلنج ۲۳۵
۳۴۰۸۲ حسنی نگو عکاس بگو حریصانه تابستون چلنج ۴۷۲
۳۴۰۸۱ دایره عجیب ریاضیات تابستون چلنج ۱۱۳۱
۳۳۰۴۶ هیچ‌وقت مغرور نشو! گراف رهنما کالج ۱۰ ۴۹۱
۳۳۰۴۵ مقسوم‌علیه‌های دردسرساز ریاضیات رهنما کالج ۱۰ ۱۵۰۱
۳۳۰۲۷ دیتای‌ بزرگ خلاقانه ریاضیات Nimbo ۰
۳۳۰۲۶ چی‌سون؟ پیاده سازی Nimbo ۲۷۶
۳۳۰۲۵ تتریس حریصانه Nimbo ۲۰۰
۳۳۰۲۴ گال برنامه‌نویسی پویا Nimbo ۹۷
۳۳۰۲۳ زینی پیاده سازی Nimbo ۱۰۷۰
۳۱۰۳۰ تبلیغات چالشی کارآموزشو ۰
۳۱۰۲۹ ساعت‌کاری سنگین پیاده سازی کارآموزشو ۵
۳۱۰۲۸ درس زندگی برنامه‌نویسی پویا کارآموزشو ۱۸
۳۱۰۲۷ ساعت‌کاری سبک پیاده سازی کارآموزشو ۱۶
۳۱۰۲۶ اکبر در درخت کبیر پیاده سازی رشته‌ها کارآموزشو ۵۸۶
۳۱۰۲۵ صبا و سوال ساده پیاده سازی کارآموزشو ۱۵۰۸
۳۱۰۲۴ عصرانه‌ی پرهزینه چالشی حریصانه خلاقانه بُل‌تات - روز ۱ ۴
۳۱۰۲۳ خسته تر از امید خودشه گراف بُل‌تات - روز ۱ ۷۰
۳۱۰۲۲ چارپک حریصانه بُل‌تات - روز ۱ ۱۵۵
۲۰ از ۴۵۶ سؤال