شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۹۰۲۱ وسیله کمک آموزشی مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۲) ۱۷۶
۸۹۴۴ مضدو Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۵
۸۹۴۳ تبلیغات میدانی Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۵
۸۹۴۲ علی خلافه Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۴۳
۸۹۴۱ فریاد Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۳۲
۸۹۴۰ تقلب ممنوع! Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۱۷۱
۸۹۳۹ بیکاری در دربار Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۱۶۷
۸۹۳۸ اسنپ در شکرستان Snapp Challenge (مسابقه شماره ۱۹) ۳۸۰
۸۹۰۵ بازی مهره‌ای دوره دوم رهنماکالج - آزمون دوم ۰
۸۹۰۴ هفت خطی دوره دوم رهنماکالج - آزمون دوم ۱۳
۸۹۰۳ کارمندخوری دوره دوم رهنماکالج - آزمون دوم ۱۴
۸۹۰۲ پیشنهاد موسیقی دوره دوم رهنماکالج - آزمون دوم ۵۶
۸۹۰۱ لیوان بازی دوره دوم رهنماکالج - آزمون دوم ۱۹۹
۸۸۴۲ کارمند منظم دوره دوم رهنماکالج - آزمون اول ۰
۸۸۴۱ کاشی کاری دوره دوم رهنماکالج - آزمون اول ۳
۸۸۴۰ صف نامنصفانه دوره دوم رهنماکالج - آزمون اول ۶۵
۸۸۳۹ نقطه بازان رهنما دوره دوم رهنماکالج - آزمون اول ۶۸
۸۸۳۸ کمک به کاپی دوره دوم رهنماکالج - آزمون اول ۳۹۶
۸۳۶۳ روندنما هوش مصنوعی مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۰
۸۳۶۲ بحث‌های سطح بالا مهارت سنجی به سبک Quera، گام اول ۱
۲۰ از ۲۴۴ سؤال