شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۰۹۴۸ رباتْ کریم کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۲۱
۱۰۹۴۷ قله‌ی ترافیک روی درخت کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۳۵
۱۰۹۴۶ پرانتزکوبی کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۵۴
۱۰۹۴۵ اسم فامیل کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۱۱۱
۱۰۹۴۴ مرید تنبل کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۷۵
۱۰۹۴۳ تطابق رشته کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز دوم ۱۷۸
۱۰۹۴۲ تیله‌های توی کیسه ۲ کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۲
۱۰۹۴۱ زوج ما کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۲۰
۱۰۹۴۰ پل‌کشی کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۱۳
۱۰۹۳۹ چندمینو کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۵۷
۱۰۹۳۸ طراحی الگوریتم کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۶۳
۱۰۹۳۷ سینما، سینما کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۱۳۸
۱۰۹۳۶ سریال کدکاپ ۳، مسابقه نهایی، روز اول ۲۱۳
۱۰۶۴۰ فرش دست‌باف دوره سوم رهنماکالج ۴۶
۱۰۶۳۹ گیت شخصی دوره سوم رهنماکالج ۵۸
۱۰۶۳۸ گلدان رهنما کالج دوره سوم رهنماکالج ۶۳
۱۰۶۳۷ چنبره دوره سوم رهنماکالج ۶
۱۰۶۳۶ کارمند زیادی دوره سوم رهنماکالج ۳۸۲
۱۰۳۳۱ معمای بزرگ کدکاپ ۳، انتخابی ۰
۱۰۳۳۰ پارک ایران‌زمین کدکاپ ۳، انتخابی ۱۳۳
۲۰ از ۳۰۶ سؤال