سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۴۰۳۲۴ مثلث‌ها هندسه آزمون ورودی کمپ زمستانی هوش مصنوعی ۸۷
۳۵۲۶۰ دو درخت داده ساختار درخت مسابقه روز برنامه نویس ۱۹
۳۵۲۵۹ نابه‌جایی حریصانه درخت مسابقه روز برنامه نویس ۲۸
۳۵۲۵۸ افراز برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه روز برنامه نویس ۳۸
۳۵۲۵۷ جایگشت پدربزرگ برنامه‌نویسی پویا مسابقه روز برنامه نویس ۴۶
۳۵۲۵۶ زیربازه داده ساختار مسابقه روز برنامه نویس ۸۳
۳۵۲۵۴ پاکسازی ریاضیات رشته‌ها مسابقه روز برنامه نویس ۴۵۷
۳۵۲۵۳ هندونه‌خوری پیاده سازی مسابقه روز برنامه نویس ۱۱۵۷
۳۴۰۸۸ جهمه داده ساختار تابستون چلنج ۱۵
۳۴۰۸۶ دریچه برنامه‌نویسی پویا درخت تابستون چلنج ۱۶
۳۴۰۸۵ جدی داده ساختار حریصانه تابستون چلنج ۱۰۰
۳۴۰۸۴ مسیر عجیب برنامه‌نویسی پویا گراف تابستون چلنج ۵۳
۳۴۰۸۳ هارمه کناب پیاده سازی تابستون چلنج ۲۲۵
۳۴۰۸۲ حسنی نگو عکاس بگو حریصانه تابستون چلنج ۴۳۷
۳۴۰۸۱ دایره عجیب ریاضیات تابستون چلنج ۹۶۰
۳۳۰۴۶ هیچ‌وقت مغرور نشو! گراف رهنما کالج ۱۰ ۴۴۸
۳۳۰۴۵ مقسوم‌علیه‌های دردسرساز ریاضیات رهنما کالج ۱۰ ۱۳۴۰
۳۳۰۲۷ دیتای‌ بزرگ خلاقانه ریاضیات Nimbo ۰
۳۳۰۲۶ چی‌سون؟ پیاده سازی Nimbo ۲۵۰
۳۳۰۲۵ تتریس حریصانه Nimbo ۱۹۲
۲۰ از ۴۴۷ سؤال