پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۳۱۰۲۵ صبا و سوال ساده پیاده سازی کارآموزشو ۹۶۴
۳۱۰۲۴ عصرانه‌ی پرهزینه چالشی حریصانه خلاقانه بُل‌تات - روز ۱ ۰
۳۱۰۲۳ خسته تر از امید خودشه گراف بُل‌تات - روز ۱ ۴۴
۳۱۰۲۲ چارپک حریصانه بُل‌تات - روز ۱ ۱۱۹
۳۱۰۲۱ سلام سلام خداحافظ پیاده سازی بُل‌تات - روز ۱ ۳۶۸
۳۱۰۲۰ سپیده پیاده سازی ریاضیات بُل‌تات - روز ۱ ۴۶۷
۲۸۹۵۳ تاکسیک‌علیش خلاقانه گراف خداحافظ ۹۷ ۱۴
۲۸۹۵۲ پاشاشاپا برنامه‌نویسی پویا گراف خداحافظ ۹۷ ۸
۲۸۹۵۱ مستطیل‌کادویی داده ساختار برنامه‌نویسی پویا خداحافظ ۹۷ ۳۶
۲۸۹۵۰ کادوی‌درختی برنامه‌نویسی پویا درخت خداحافظ ۹۷ ۲۶
۲۸۹۴۹ چیهمونی؟ پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۱۳۹
۲۸۹۴۸ بتایپ داده ساختار پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۴۵۱
۲۸۹۴۷ ام‌سین پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۹۹۳
۲۶۶۵۷ کپی پیست داده ساختار خلاقانه مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۰
۲۶۶۵۶ سوالات ترکیبی برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۶
۲۶۶۵۵ رمز جایگشتی داده ساختار رشته‌ها مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۳
۲۶۶۵۴ ارتباطات فامیلی پیاده سازی درخت مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۶
۲۶۶۵۳ خستگان برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۱۵
۲۶۶۵۲ مساله هالت پیاده سازی مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۸۳
۲۶۶۵۱ سوال نفس‌گیر مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۲) ۶۰۴
۲۰ از ۴۲۰ سؤال