سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۵۲۵۴۳ بازی پیاده سازی چالش DiffCode ۳۵۴
۵۲۵۴۲ کاکتوس‌های پردردسر پیاده سازی چالش DiffCode ۶۲۱
۵۱۸۷۱ اینتراستلار داده ساختار جست و جو هندسه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۲
۵۱۸۷۰ شرکت عمرانی سرداد برنامه‌نویسی پویا Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۹
۵۱۸۶۹ بازی فکری برنامه‌نویسی پویا ریاضیات Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۱۴
۵۱۸۶۸ عاشق سرعت برنامه‌نویسی پویا حریصانه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۳۷
۵۱۸۶۷ کشمش در پارک برنامه‌نویسی پویا Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۲۲۷
۵۱۸۶۶ کاف‌کیک جست و جو حریصانه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۷۱۲
۵۱۸۶۵ بهداشت و سلامت پیاده سازی Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۱۹۷۶
۴۹۵۹۳ مسابقات سنگین پیاده سازی آزمون ورودی دوره کارآموزی اسنپ‌تریپ ۱۱
۴۹۵۸۹ کتیبه تاریخی پیاده سازی ریاضیات آزمون ورودی دوره کارآموزی اسنپ‌تریپ ۳۱۴
۴۹۵۳۵ گزارش کار پیاده سازی آزمون ورودی دوره کارآموزی اسنپ‌تریپ ۱۲۵۶
۴۹۰۳۳ فاصله درختی داده ساختار درخت مسابقه چکاوا - نهایی ۱
۴۹۰۳۲ گذراندن مربع گراف مسابقه چکاوا - نهایی ۹
۴۹۰۳۱ مسیرهای بلند برنامه‌نویسی پویا گراف مسابقه چکاوا - نهایی ۱۴
۴۹۰۳۰ کوچکِ بزرگ ریاضیات مسابقه چکاوا - نهایی ۶۸
۴۹۰۲۹ دیوار مهربانی ریاضیات مسابقه چکاوا - نهایی ۱۰۳
۴۹۰۲۸ کلید چراغ پیاده سازی مسابقه چکاوا - نهایی ۷۴۴
۴۴۰۸۰ تخفیف جشنواره حریصانه مسابقه ICPC دوم - آموزش ۲۶۰
۴۴۰۷۹ تولد تاریخی پیاده سازی مسابقه ICPC دوم - آموزش ۹
۲۰ از ۴۸۵ سؤال