پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۳۳۰۲۴ گال برنامه‌نویسی پویا Nimbo ۹۲
۳۳۰۲۳ زینی پیاده سازی Nimbo ۷۹۲
۳۱۰۳۰ تبلیغات چالشی کارآموزشو ۰
۳۱۰۲۹ ساعت‌کاری سنگین پیاده سازی کارآموزشو ۵
۳۱۰۲۸ درس زندگی برنامه‌نویسی پویا کارآموزشو ۱۷
۳۱۰۲۷ ساعت‌کاری سبک پیاده سازی کارآموزشو ۱۶
۳۱۰۲۶ اکبر در درخت کبیر پیاده سازی رشته‌ها کارآموزشو ۵۰۱
۳۱۰۲۵ صبا و سوال ساده پیاده سازی کارآموزشو ۱۰۵۶
۳۱۰۲۴ عصرانه‌ی پرهزینه چالشی حریصانه خلاقانه بُل‌تات - روز ۱ ۴
۳۱۰۲۳ خسته تر از امید خودشه گراف بُل‌تات - روز ۱ ۴۹
۳۱۰۲۲ چارپک حریصانه بُل‌تات - روز ۱ ۱۳۱
۳۱۰۲۱ سلام سلام خداحافظ پیاده سازی بُل‌تات - روز ۱ ۳۹۴
۳۱۰۲۰ سپیده پیاده سازی ریاضیات بُل‌تات - روز ۱ ۴۹۶
۲۸۹۵۳ تاکسیک‌علیش خلاقانه گراف خداحافظ ۹۷ ۱۴
۲۸۹۵۲ پاشاشاپا برنامه‌نویسی پویا گراف خداحافظ ۹۷ ۸
۲۸۹۵۱ مستطیل‌کادویی داده ساختار برنامه‌نویسی پویا خداحافظ ۹۷ ۳۶
۲۸۹۵۰ کادوی‌درختی برنامه‌نویسی پویا درخت خداحافظ ۹۷ ۲۶
۲۸۹۴۹ چیهمونی؟ پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۱۴۵
۲۸۹۴۸ بتایپ داده ساختار پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۴۸۹
۲۸۹۴۷ ام‌سین پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۱۱۰۶
۲۰ از ۴۲۷ سؤال