سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۴۱۱۷۹ Hiker گراف مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۴
۴۱۱۷۸ Hat حریصانه مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۳۹
۴۱۱۷۷ Trays برنامه‌نویسی پویا پیاده سازی مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۸
۴۱۱۷۶ Road برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۴
۴۱۱۷۵ Dice ریاضیات مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۲۱۲
۴۱۱۷۴ Jewelry گراف مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۸
۴۱۱۷۳ Hunter برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۶
۴۱۱۷۲ Cake ریاضیات مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۳۵۱
۴۰۳۲۵ هشت به یازده! ریاضیات آزمون ورودی کمپ زمستانی هوش مصنوعی ۳۶
۴۰۳۲۴ مثلث‌ها هندسه آزمون ورودی کمپ زمستانی هوش مصنوعی ۹۵
۳۵۲۶۰ دو درخت داده ساختار درخت مسابقه روز برنامه نویس ۲۲
۳۵۲۵۹ نابه‌جایی حریصانه درخت مسابقه روز برنامه نویس ۲۹
۳۵۲۵۸ افراز برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه روز برنامه نویس ۳۹
۳۵۲۵۷ جایگشت پدربزرگ برنامه‌نویسی پویا مسابقه روز برنامه نویس ۴۷
۳۵۲۵۶ زیربازه داده ساختار مسابقه روز برنامه نویس ۸۹
۳۵۲۵۴ پاکسازی ریاضیات رشته‌ها مسابقه روز برنامه نویس ۵۱۴
۳۵۲۵۳ هندونه‌خوری پیاده سازی مسابقه روز برنامه نویس ۱۳۴۸
۳۴۰۸۸ جهمه داده ساختار تابستون چلنج ۱۸
۳۴۰۸۶ دریچه برنامه‌نویسی پویا درخت تابستون چلنج ۱۷
۳۴۰۸۵ جدی داده ساختار حریصانه تابستون چلنج ۱۰۵
۲۰ از ۴۵۶ سؤال