سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۷۲۸۸۵ غول فیل‌صفت دانش‌آموزی مسابقه روز دانش‌آموز ۲۶۷
۷۲۸۸۲ پرگوشت دانش‌آموزی مسابقه روز دانش‌آموز ۳۶۲
۷۲۸۸۱ سوپ سبزیجات دانش‌آموزی مسابقه روز دانش‌آموز ۶۳۷
۷۲۸۸۰ معجون سوسک قرمز و اسفناج گندیده دانش‌آموزی خلاقانه مسابقه روز دانش‌آموز ۲۸۵
۷۲۸۷۹ ماسمالی دانش‌آموزی خلاقانه مسابقه روز دانش‌آموز ۵۳
۷۲۸۷۸ الاغ گاونما دانش‌آموزی ریاضیات مسابقه روز دانش‌آموز ۲۳۹
۷۲۸۷۷ پشمال‌آقا دانش‌آموزی ریاضیات مسابقه روز دانش‌آموز ۶۹۷
۷۲۸۷۶ غُل‌بانو و دوقلوهایش دانش‌آموزی پیاده سازی مسابقه روز دانش‌آموز ۶۱۸
۷۲۸۷۵ جوج دانش‌آموزی پیاده سازی مسابقه روز دانش‌آموز ۳۳۳
۷۲۸۷۴ فرمانده‌ی بازنشسته دانش‌آموزی پیاده سازی مسابقه روز دانش‌آموز ۱۰۰۰
۶۹۹۰۳ داستان زندگی من پیاده سازی مسابقه سی‌روز ۶۸۱
۶۹۹۰۲ جلب اعتماد تقسیم و حل مسابقه سی‌روز ۴۱
۶۹۹۰۱ شبکه‌ی مواسات خلاقانه گراف مسابقه سی‌روز ۳
۶۹۹۰۰ زندان گراف مسابقه سی‌روز ۴۶
۶۹۸۹۹ اتل متل توتوله پیاده سازی مسابقه سی‌روز ۲۴۱
۶۹۸۹۸ رشته‌های وارواژه پیاده سازی خلاقانه مسابقه سی‌روز ۱۵۸
۶۴۴۳۹ داده‌داری پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۳۴
۶۴۴۳۸ مسابقه پیچیده پیاده سازی جست و جو مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۱۰
۶۴۴۳۷ جاستیفای پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۹۸
۶۴۴۳۶ نعلم کو؟! ریاضیات مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۲۵۳
۲۰ از ۵۲۷ سؤال