شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۵۷۰۹ گشتِ محشر کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۹۶
۱۵۱۳۰ فرار از زندان مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۵
۱۵۱۲۹ نقشه حمله مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۱۴
۱۵۱۲۸ انتقام توک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۱۹
۱۵۱۲۷ صمد و توک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۵۰
۱۵۱۲۶ دنباله تورج‌پسند مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۶۸
۱۵۱۲۵ کادوی پوپک‌پسند مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲) ۱۶۸
۱۵۱۲۴ خواب پوپک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲) ۲۷۰
۱۴۵۸۷ کِوین و دریا‌نوردی مسابقه شماره ۲۲ ۱
۱۴۵۸۶ باب و افراز دنباله مسابقه شماره ۲۲ ۲۴
۱۴۵۸۵ کِوین و ترب مسابقه شماره ۲۲ ۲
۱۴۵۸۴ باب و تبدیل دنباله‌ مسابقه شماره ۲۲ ۵۸
۱۴۵۸۳ کِوین و اعداد باینری مسابقه شماره ۲۲ ۱۰۷
۱۴۵۸۲ باب در حال خرید مسابقه شماره ۲۲ ۷۱
۱۴۵۸۱ کِوین و قدرت شالاپ مسابقه شماره ۲۲ ۲۲۹
۱۴۵۸۰ باب و کلید تلویزیون مسابقه شماره ۲۲ ۳۸۱
۱۳۸۲۸ Mars نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۵
۱۳۸۲۷ Getting Back Home نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۵
۱۳۸۲۶ Cafe Bazaar نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۵
۱۳۸۲۵ Column Addition نوزدهمین مسابقه‌ی ACM ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۲۱
۲۰ از ۳۳۴ سؤال