سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۸۰۶۵۱ تیم کشی پیاده سازی کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۱۵۳۲
۸۰۶۵۰ علف هرز برنامه‌نویسی پویا حریصانه کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۱۰۳
۸۰۶۴۹ رشته خیلی بزرگ جست و جو رشته‌ها گراف کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۸
۸۰۶۴۸ گراف افکار ریاضیات گراف کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۱۳۱
۸۰۶۴۷ لامپ‌های رنگارنگ داده ساختار برنامه‌نویسی پویا کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۲۰
۸۰۶۴۵ چوب خط‌های نامتناهی خلاقانه کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۷۷۲
۸۰۶۴۴ خیار سوزی داده ساختار کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۴۸
۷۲۸۸۵ غول فیل‌صفت دانش‌آموزی مسابقه روز دانش‌آموز ۳۲۰
۷۲۸۸۲ پرگوشت دانش‌آموزی مسابقه روز دانش‌آموز ۴۵۱
۷۲۸۸۱ سوپ سبزیجات دانش‌آموزی مسابقه روز دانش‌آموز ۷۸۰
۷۲۸۸۰ معجون سوسک قرمز و اسفناج گندیده دانش‌آموزی خلاقانه مسابقه روز دانش‌آموز ۳۵۹
۷۲۸۷۹ ماسمالی دانش‌آموزی خلاقانه مسابقه روز دانش‌آموز ۶۳
۷۲۸۷۸ الاغ گاونما دانش‌آموزی ریاضیات مسابقه روز دانش‌آموز ۳۱۰
۷۲۸۷۷ پشمال‌آقا دانش‌آموزی ریاضیات مسابقه روز دانش‌آموز ۸۷۲
۷۲۸۷۶ غُل‌بانو و دوقلوهایش دانش‌آموزی پیاده سازی مسابقه روز دانش‌آموز ۷۶۲
۷۲۸۷۵ جوج دانش‌آموزی پیاده سازی مسابقه روز دانش‌آموز ۴۱۳
۷۲۸۷۴ فرمانده‌ی بازنشسته دانش‌آموزی پیاده سازی مسابقه روز دانش‌آموز ۱۲۸۵
۶۹۹۰۳ داستان زندگی من پیاده سازی مسابقه سی‌روز ۷۶۳
۶۹۹۰۲ جلب اعتماد تقسیم و حل مسابقه سی‌روز ۴۲
۶۹۹۰۱ شبکه‌ی مواسات خلاقانه گراف مسابقه سی‌روز ۳
۲۰ از ۵۳۴ سؤال