پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۲۷۶۰ تماشاگر ناشی داده ساختار خلاقانه مسابقه شماره ۸ ۲
۲۷۵۹ مسافر ناشی گراف مسابقه شماره ۸ ۲۱
۲۷۵۸ مدیر منابع انسانی ناشی‌ برنامه‌نویسی پویا مسابقه شماره ۸ ۲۲
۲۷۵۷ قناد ناشی ریاضیات مسابقه شماره ۸ ۲۱۰
۲۷۵۶ کاربر ناشی ماشین حساب ریاضیات مسابقه شماره ۸ ۲۶۹
۲۷۵۵ خریدار ناشی مسابقه شماره ۸ ۳۲۶
۲۷۰۹ بدخواه جامعه‌ی هنری داده ساختار گراف مسابقه شماره ٧ ۷
۲۷۰۸ بدخواه هالو برنامه‌نویسی پویا ریاضیات گراف مسابقه شماره ٧ ۱۶
۲۷۰۷ بدخواه شما حریصانه مسابقه شماره ٧ ۵۱
۲۷۰۶ بدخواه مردم مسابقه شماره ٧ ۲۶۰
۲۷۰۵ بدخواه پویان مسابقه شماره ٧ ۶۸۹
۲۶۶۳ خیال شطرنجی ریاضیات مسابقه شماره ۶ ۸
۲۶۶۲ پوش مربع برنامه‌نویسی پویا مسابقه شماره ۶ ۳۰
۲۶۶۱ پیش‌بینی درصدها برنامه‌نویسی پویا مسابقه شماره ۶ ۱۸
۲۶۶۰ دسته‌بندی مثلث‌ها مسابقه شماره ۶ ۴۲
۲۶۵۹ تست بینایی مسابقه شماره ۶ ۹۷۸
۲۶۴۰ دوچرخه‌ سواری پیاده سازی ریاضیات مسابقه شماره ۵ ۹
۲۶۳۹ تیله فروشی حریصانه مسابقه شماره ۵ ۱۷
۲۶۳۸ معجون خوری برنامه‌نویسی پویا مسابقه شماره ۵ ۲۳
۲۶۳۷ جاده کشی مسابقه شماره ۵ ۵۹۴
۲۰ از ۴۰۶ سؤال