شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۳۴۰۷ بمب بازی کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۱ ۲۷۷
۳۴۰۶ صدگان خسته کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۱ ۷۴۹
۳۴۰۵ چاپ برعکس کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۱ ۹۰۷
۳۴۰۴ تو چقدر اضافه وزن داری؟ کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۱ ۶۳۶
۳۴۰۳ ساده تر کدکاپ ۲، مسابقه آموزشی ۱ ۵۸۲
۳۱۱۲ انتخاب پست‌خانه مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۱) ۰
۳۱۱۱ برندگان عجیب مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۱) ۶
۳۱۱۰ روزهای کم‌کاری مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۱) ۱۱
۳۱۰۹ سنگ برنده مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۱) ۲۱۵
۳۱۰۸ کتاب برنده مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۲) ۵۹
۳۱۰۷ تی‌شرت برنده مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۲) ۳۴۸
۳۰۳۴ به سوی چیرکیسک مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۱) ۱
۳۰۳۳ شما نفر چندمی؟ مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۱) ۲
۳۰۳۲ تربیت بدنی سنگین ریاضیات مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۱) ۴۲
۳۰۳۱ انرژی خور حریصانه مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۱) ۸۰
۳۰۳۰ در مقابل فیل مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۲) ۲۰۹
۳۰۲۹ بازگشت از بوستان مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۲) ۳۷۱
۲۸۹۰ یک رالی نفس‌گیر ریاضیات مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۱) ۳
۲۸۸۹ یک سوال طولانی خلاقانه مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۱) ۰
۲۸۸۸ یک اداره‌ی دولتی گراف مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۱) ۳۲
۲۰ از ۳۳۴ سؤال