شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۳۶۲ دور باستان CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ ۳۰
۱۳۶۱ شریف‌نورد CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ ۲۷
۱۳۶۰ آدرس‌یابی CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ ۱۵
۱۳۵۹ حفظ ترتیب CodeCup - مسابقه تمرینی ۱ ۱۱۳
۴ از ۲۴۴ سؤال