شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۳۱۰۹ سنگ برنده مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۱) ۲۰۱
۳۱۰۸ کتاب برنده مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۲) ۵۶
۳۱۰۷ تی‌شرت برنده مسابقه شماره ۱۲ (سطح ۲) ۳۲۱
۳۰۳۴ به سوی چیرکیسک مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۱) ۱
۳۰۳۳ شما نفر چندمی؟ مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۱) ۲
۳۰۳۲ تربیت بدنی سنگین مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۱) ۳۸
۳۰۳۱ انرژی خور مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۱) ۷۵
۳۰۳۰ در مقابل فیل مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۲) ۱۹۸
۳۰۲۹ بازگشت از بوستان مسابقه شماره ۱۱ (سطح ۲) ۳۳۶
۲۸۹۰ یک رالی نفس‌گیر مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۱) ۲
۲۸۸۹ یک سوال طولانی مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۱) ۰
۲۸۸۸ یک اداره‌ی دولتی مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۱) ۲۹
۲۸۸۷ سطح اعتیاد مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۱) ۱۴۴
۲۸۸۶ یک ساعت مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۲) ۴۰۲
۲۸۸۵ یک سوال ساده مسابقه شماره ۱۰ (سطح ۲) ۱۰۶۱
۲۷۹۸ نوشته‌های روی کیسه مسابقه شماره ٩ ۵
۲۷۹۷ تیله‌های توی کیسه مسابقه شماره ٩ ۲۴
۲۷۹۶ دزد و تمرکز مسابقه شماره ٩ ۴۸
۲۷۹۵ دزد پرنده مسابقه شماره ٩ ۱۲۸
۲۷۹۴ دوربین مداربسته مسابقه شماره ٩ ۳۸۶
۲۰ از ۳۰۶ سؤال