شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۲۷۹۴ دوربین مداربسته مسابقه شماره ٩ ۳۴۶
۲۷۶۰ تماشاگر ناشی مسابقه شماره ۸ ۱
۲۷۵۹ مسافر ناشی مسابقه شماره ۸ ۱۱
۲۷۵۸ مدیر منابع انسانی ناشی‌ مسابقه شماره ۸ ۱۸
۲۷۵۷ قناد ناشی مسابقه شماره ۸ ۱۱۸
۲۷۵۶ کاربر ناشی ماشین حساب مسابقه شماره ۸ ۱۶۵
۲۷۵۵ خریدار ناشی مسابقه شماره ۸ ۲۰۵
۲۷۰۹ بدخواه جامعه‌ی هنری مسابقه شماره ٧ ۳
۲۷۰۸ بدخواه هالو مسابقه شماره ٧ ۱۱
۲۷۰۷ بدخواه شما مسابقه شماره ٧ ۴۶
۲۷۰۶ بدخواه مردم مسابقه شماره ٧ ۱۵۷
۲۷۰۵ بدخواه پویان مسابقه شماره ٧ ۳۵۹
۲۶۶۳ خیال شطرنجی مسابقه شماره ۶ ۵
۲۶۶۲ پوش مربع مسابقه شماره ۶ ۱۶
۲۶۶۱ پیش‌بینی درصدها مسابقه شماره ۶ ۱۵
۲۶۶۰ دسته‌بندی مثلث‌ها مسابقه شماره ۶ ۲۹
۲۶۵۹ تست بینایی مسابقه شماره ۶ ۴۱۳
۲۶۴۰ دوچرخه‌ سواری مسابقه شماره ۵ ۸
۲۶۳۹ تیله فروشی مسابقه شماره ۵ ۱۲
۲۶۳۸ معجون خوری مسابقه شماره ۵ ۱۸
۲۰ از ۲۸۷ سؤال