رتبه‌بندی دسته‌ی «مسابقه»

رتبه نام تعداد سؤال حل‌شده
۱ mahdI hajibeygI ۳۵۶
۲ علی شاه علی ۳۲۷
۳ محمد مهدی جعفری ۳۲۷
۴ شایان پردیس ۳۲۳
۵ علی‌پاشا منتصری ۲۹۶
۶ محمد عذیری ۲۹۴
۷ علی صفری ۲۷۸
۸ محمد امین هاشمی ۲۷۶
۹ پدرام صادقیان ۲۷۴
۱۰ محمد حسینی ۲۷۲
۱۱ ارشیا سلطانی ۲۷۱
۱۲ مهدی دهقانی ۲۷۰
۱۳ علی پیشگرد ۲۵۸
۱۴ Armin Hamed Azimi ۲۵۰
۱۵ علیرضا کشاورز ۲۴۸
۱۶ پارسا پردستان ۲۴۱
۱۷ ωـعیـב زᓄـانے ۲۳۸
۱۸ علیرضا کاویانی ۲۳۲
۱۹ cop c ۲۲۸
۲۰ امیررضا محسنی ۲۲۷
۲۱ ‍‍پویا سیدقاسمی ۲۲۵
۲۲ علی محمدپور ۲۲۴
۲۳ به هاشم اعتماد نکید! ۲۲۱
۲۴ Sadra pournadali khamseh ۲۲۱
۲۵ امیرمحمد ایمانی ۲۱۷
۲۶ امیررضا اکتسابی ۲۱۴
۲۷ نیما ابرازه ۲۱۱
۲۸ Mohammad Saneian ۲۰۹
۲۹ علیرضا میررکنی ۲۰۹
۳۰ علیرضا کابلی ۲۰۶
۳۰ از ۱۶۷۶۲ نفر