رتبه‌بندی دسته‌ی «مسابقه»

رتبه نام تعداد سؤال حل‌شده
۱ mahdI hajibeygI ۳۵۶
۲ شایان پردیس ۳۱۶
۳ علی شاه علی ۳۰۷
۴ محمد مهدی جعفری ۳۰۴
۵ علی‌پاشا منتصری ۲۸۹
۶ محمد عذیری ۲۷۹
۷ پدرام صادقیان ۲۷۴
۸ ارشیا سلطانی ۲۷۱
۹ علی صفری ۲۶۹
۱۰ مهدی دهقانی ۲۶۹
۱۱ علی پیشگرد ۲۵۷
۱۲ محمد حسینی ۲۵۷
۱۳ محمد امین هاشمی ۲۵۵
۱۴ علیرضا کشاورز ۲۳۲
۱۵ امیررضا محسنی ۲۲۷
۱۶ Armin Hamed Azimi ۲۲۵
۱۷ علی محمدپور ۲۲۲
۱۸ Sadra pournadali khamseh ۲۲۱
۱۹ پارسا پردستان ۲۲۰
۲۰ Saeid Zamani ۲۱۷
۲۱ cop c ۲۱۶
۲۲ علیرضا کاویانی ۲۱۵
۲۳ امیرمحمد ایمانی ۲۰۸
۲۴ علیرضا کابلی ۲۰۶
۲۵ ‍‍پویا سیدقاسمی ۲۰۶
۲۶ علیرضا میررکنی ۲۰۶
۲۷ بهنود مسعودی ۲۰۴
۲۸ Nima Ebrazeh ۲۰۴
۲۹ Mohammad Saneian ۲۰۳
۳۰ آریا اشرفی ۲۰۳
۳۰ از ۱۴۷۳۶ نفر