پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

رتبه نام تعداد سؤال حل‌شده
۱ mahdI hajibeygI ۲۸۹
۲ محمد مهدی جعفری ۲۷۶
۳ شایان پردیس ۲۷۳
۴ علی شاه علی ۲۷۰
۵ ارشیا سلطانی ۲۵۳
۶ علی پیشگرد ۲۴۱
۷ پدرام صادقیان ۲۳۶
۸ علی‌پاشا منتصری ۲۲۷
۹ علی صفری ۲۲۳
۱۰ محمد امین هاشمی ۲۱۵
۱۱ امیرمحمد ایمانی ۲۰۷
۱۲ محمد حسینی ۲۰۷
۱۳ بهنود مسعودی ۲۰۳
۱۴ علیرضا کاویانی ۲۰۲
۱۵ Nima Ebrazeh ۱۹۶
۱۶ امیرحسین کدخدایی ۱۸۱
۱۷ علیرضا مصلی نژاد ۱۶۶
۱۸ میکائیل قربانی ۱۶۵
۱۹ Mohammad Saneian ۱۵۸
۲۰ ارشیا دادرس ۱۵۸
۲۱ علی شفیعی ۱۵۷
۲۲ آریا اشرفی ۱۵۴
۲۳ Ladan Jamasbi ۱۵۲
۲۴ آرمان شاکریان ۱۵۰
۲۵ سید امیر مسعود نوحی ۱۴۷
۲۶ حمیدرضا کامکاری ۱۴۵
۲۷ sadra pournadali khamseh ۱۴۵
۲۸ محمد بروغنی ۱۴۳
۲۹ سید عرفان موسویان ۱۴۲
۳۰ شایان چشم جهان ۱۴۲
۳۰ از ۸۴۷۹ نفر