رتبه‌بندی دسته‌ی «مسابقه»

رتبه نام تعداد سؤال حل‌شده
۱ mahdI hajibeygI ۳۵۶
۲ محمد مهدی جعفری ۳۳۹
۳ علی شاه علی ۳۳۶
۴ شایان پردیس ۳۲۳
۵ علی‌پاشا منتصری ۲۹۷
۶ محمد عذیری ۲۹۶
۷ علی صفری ۲۸۴
۸ محمد امین هاشمی ۲۸۲
۹ پدرام صادقیان ۲۷۴
۱۰ محمد حسینی ۲۷۲
۱۱ ارشیا سلطانی ۲۷۱
۱۲ مهدی دهقانی ۲۷۰
۱۳ علی پیشگرد ۲۵۸
۱۴ Armin Hamed Azimi ۲۵۸
۱۵ علیرضا کشاورز ۲۵۷
۱۶ پارسا پردستان ۲۵۱
۱۷ سعید زمانی ۲۴۱
۱۸ پویا سیدقاسمی ۲۳۵
۱۹ علیرضا کاویانی ۲۳۲
۲۰ cop c ۲۳۱
۲۱ امیررضا محسنی ۲۲۹
۲۲ Millad Ansari ۲۲۷
۲۳ محمدمهدی یاری ۲۲۷
۲۴ Ali Naserinia ۲۲۶
۲۵ علی محمدپور ۲۲۴
۲۶ Sadra pournadali khamseh ۲۲۳
۲۷ امیرحسین کدخدایی ۲۲۱
۲۸ امیررضا اکتسابی ۲۱۸
۲۹ امیرمحمد ایمانی ۲۱۷
۳۰ محمدپارسا الهی منش ۲۱۴
۳۰ از ۱۷۸۱۶ نفر