سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۴۹۵۹۳ مسابقات سنگین پیاده سازی آزمون ورودی دوره کارآموزی اسنپ‌تریپ ۱۱
۴۹۵۸۹ کتیبه تاریخی پیاده سازی ریاضیات آزمون ورودی دوره کارآموزی اسنپ‌تریپ ۲۷۸
۴۹۵۳۵ گزارش کار پیاده سازی آزمون ورودی دوره کارآموزی اسنپ‌تریپ ۹۴۳
۴۹۰۳۳ فاصله درختی داده ساختار درخت مسابقه چکاوا - نهایی ۰
۴۹۰۳۲ گذراندن مربع گراف مسابقه چکاوا - نهایی ۶
۴۹۰۳۱ مسیرهای بلند برنامه‌نویسی پویا گراف مسابقه چکاوا - نهایی ۱۳
۴۹۰۳۰ کوچکِ بزرگ ریاضیات مسابقه چکاوا - نهایی ۵۹
۴۹۰۲۹ دیوار مهربانی ریاضیات مسابقه چکاوا - نهایی ۹۳
۴۹۰۲۸ کلید چراغ پیاده سازی مسابقه چکاوا - نهایی ۴۷۶
۴۴۰۸۰ تخفیف جشنواره حریصانه مسابقه ICPC دوم - آموزش ۲۰۰
۴۴۰۷۹ تولد تاریخی پیاده سازی مسابقه ICPC دوم - آموزش ۹
۴۴۰۷۸ اعداد تپه‌ای برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC دوم - آموزش ۸
۴۴۰۷۷ کاغذ کادو چهارضلعی ریاضیات هندسه مسابقه ICPC دوم - آموزش ۷۶
۴۴۰۷۶ خوش‌حالی تولد برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC دوم - آموزش ۹
۴۴۰۷۵ حیدری نژادپرست داده ساختار برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC دوم - آموزش ۷
۴۴۰۷۴ سرمایه‌گذاری کم‌دردسر حریصانه مسابقه ICPC دوم - آموزش ۲۸
۴۴۰۷۳ غیر قابل تمایز داده ساختار خلاقانه گراف مسابقه ICPC دوم - آموزش ۳
۴۴۰۷۲ سطح مکعب ریاضیات مسابقه ICPC دوم - آموزش ۱۸۲
۴۱۱۸۱ Ceremony پیاده سازی مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۶۹
۴۱۱۸۰ Settlements خلاقانه مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۲۳
۲۰ از ۴۵۶ سؤال