سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۷۲۸۸۵ غول فیل‌صفت دانش‌آموزی مسابقه روز دانش‌آموز ۱۷۸
۷۲۸۸۲ پرگوشت دانش‌آموزی مسابقه روز دانش‌آموز ۲۳۷
۷۲۸۸۱ سوپ سبزیجات دانش‌آموزی مسابقه روز دانش‌آموز ۳۹۸
۷۲۸۸۰ معجون سوسک قرمز و اسفناج گندیده دانش‌آموزی خلاقانه مسابقه روز دانش‌آموز ۲۰۰
۷۲۸۷۹ ماسمالی دانش‌آموزی خلاقانه مسابقه روز دانش‌آموز ۳۶
۷۲۸۷۸ الاغ گاونما دانش‌آموزی ریاضیات مسابقه روز دانش‌آموز ۱۶۰
۷۲۸۷۷ پشمال‌آقا دانش‌آموزی ریاضیات مسابقه روز دانش‌آموز ۴۵۷
۷۲۸۷۶ غُل‌بانو و دوقلوهایش دانش‌آموزی پیاده سازی مسابقه روز دانش‌آموز ۴۳۲
۷۲۸۷۵ جوج دانش‌آموزی پیاده سازی مسابقه روز دانش‌آموز ۲۰۲
۷۲۸۷۴ فرمانده‌ی بازنشسته دانش‌آموزی پیاده سازی مسابقه روز دانش‌آموز ۶۸۸
۶۹۹۰۳ داستان زندگی من پیاده سازی مسابقه سی‌روز ۵۵۱
۶۹۹۰۲ جلب اعتماد تقسیم و حل مسابقه سی‌روز ۳۵
۶۹۹۰۱ شبکه‌ی مواسات خلاقانه گراف مسابقه سی‌روز ۳
۶۹۹۰۰ زندان گراف مسابقه سی‌روز ۴۵
۶۹۸۹۹ اتل متل توتوله پیاده سازی مسابقه سی‌روز ۲۱۴
۶۹۸۹۸ رشته‌های وارواژه پیاده سازی خلاقانه مسابقه سی‌روز ۱۵۲
۶۴۴۳۹ داده‌داری پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۳۴
۶۴۴۳۸ مسابقه پیچیده پیاده سازی جست و جو مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۱۰
۶۴۴۳۷ جاستیفای پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۹۷
۶۴۴۳۶ نعلم کو؟! ریاضیات مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۲۳۸
۲۰ از ۵۰۷ سؤال