پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۲۸۹۵۳ تاکسیک‌علیش خلاقانه گراف خداحافظ ۹۷ ۱۳
۲۸۹۵۲ پاشاشاپا برنامه‌نویسی پویا گراف خداحافظ ۹۷ ۶
۲۸۹۵۱ مستطیل‌کادویی داده ساختار برنامه‌نویسی پویا خداحافظ ۹۷ ۳۳
۲۸۹۵۰ کادوی‌درختی برنامه‌نویسی پویا درخت خداحافظ ۹۷ ۲۲
۲۸۹۴۹ چیهمونی؟ پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۱۲۴
۲۸۹۴۸ بتایپ داده ساختار پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۳۳۶
۲۸۹۴۷ ام‌سین پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۶۴۰
۲۶۶۵۷ کپی پیست داده ساختار خلاقانه مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۰
۲۶۶۵۶ سوالات ترکیبی برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۴
۲۶۶۵۵ رمز جایگشتی داده ساختار رشته‌ها مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۲
۲۶۶۵۴ ارتباطات فامیلی پیاده سازی درخت مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۶
۲۶۶۵۳ خستگان برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۱۴
۲۶۶۵۲ مساله هالت پیاده سازی مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۸۱
۲۶۶۵۱ سوال نفس‌گیر مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۲) ۴۶۵
۲۶۱۱۹ Python Classes برنامه‌نویسی پویا درخت بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۲
۲۶۱۱۸ Image Processing Project پیاده سازی خلاقانه بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۱
۲۶۱۱۷ Congestion Charging Zone بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۳۵
۲۶۱۱۶ T-net پیاده سازی بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۴
۲۶۱۱۵ Relay Race برنامه‌نویسی پویا خلاقانه بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۰
۲۶۱۱۴ Imputation برنامه‌نویسی پویا درخت بیستمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ۶
۲۰ از ۳۹۵ سؤال