شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۷۹۰۵ یمررر برنامه‌نویسی پویا رهنما کالج ۹
۱۷۹۰۴ بادکنک‌ها داده ساختار پیاده سازی رهنما کالج ۵۱
۱۷۹۰۳ دنباله ریاضیات رهنما کالج ۴۰
۱۷۹۰۲ رمز رهنما کالج ۳۸۱
۱۷۶۸۱ پردازش و پردازش‌گر Nimbo ۱
۱۷۶۸۰ تاکسی و معتاد پیاده سازی Nimbo ۸
۱۷۶۷۹ صفا داده ساختار Nimbo ۱۵۱
۱۷۶۷۸ آمار مسابقه پیاده سازی Nimbo ۱۸۴
۱۷۶۷۷ گنده Nimbo ۰
۱۷۶۷۶ دومینوها Nimbo ۲۹۴
۱۷۶۷۵ رشته فیبوناچی Nimbo ۵۰۷
۱۷۲۵۰ محاسبه مالیات خلاقانه ریاضیات مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱) ۱
۱۷۲۴۹ صندلی‌بازی خلاقانه ریاضیات گراف مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱) ۸
۱۷۲۴۸ فرار مالیاتچی داده ساختار مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱) ۱۶
۱۷۲۴۷ اداره مالیات برنامه‌نویسی پویا مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱) ۳۷
۱۷۲۴۶ مرد مالیاتچی و جاعل برنامه‌نویسی پویا مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱) ۶۸
۱۷۲۴۵ تکسلنگ پیاده سازی مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۲) ۱۴۳
۱۷۲۴۴ شارژ موبایل مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۲) ۲۲۵
۱۵۷۱۵ قبیله به مقصد می‌رسد ^.^ کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۰
۱۵۷۱۴ دوستیِ غول‌پیکری کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۷
۲۰ از ۳۳۸ سؤال