سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۸۲۳۸۹ L : The Assembly Code بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۶
۸۲۳۸۸ K : Plan B بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۱۰
۸۲۳۸۷ J : Greedy Termite بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۶
۸۲۳۸۶ I : Password بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۲۷
۸۲۳۸۵ H : Passport Control Gates بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۶
۸۲۳۸۴ G : Gift Puzzle بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۰
۸۲۳۸۳ F : Lets Burn and Rob Manhootan بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۶
۸۲۳۸۲ E : The Big Surprise بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۳
۸۲۳۸۱ D : Cafebazaar’s Chess Tournament بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۴
۸۲۳۸۰ C : Valid Emails بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۲۶
۸۲۳۷۹ B : Gold Rush بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۶۷
۸۲۳۷۸ A: Petrol بیست و یکمین مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ی غرب آسیا ‍ ۲۱۳
۸۰۶۵۲ خرگوش‌ها خلاقانه ریاضیات کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۳
۸۰۶۵۱ تیم کشی پیاده سازی کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۱۳۴۲
۸۰۶۵۰ علف هرز برنامه‌نویسی پویا حریصانه کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۹۵
۸۰۶۴۹ رشته خیلی بزرگ جست و جو رشته‌ها گراف کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۷
۸۰۶۴۸ گراف افکار ریاضیات گراف کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۱۲۸
۸۰۶۴۷ لامپ‌های رنگارنگ داده ساختار برنامه‌نویسی پویا کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۲۰
۸۰۶۴۵ چوب خط‌های نامتناهی خلاقانه کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۷۳۰
۸۰۶۴۴ خیار سوزی داده ساختار کدکاپ ۵ - الگوریتمی ۴۸
۲۰ از ۵۲۷ سؤال