شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعدادحل
۸۰۰۳ دوقطبی غذایی مسابقه Quera شماره ۱۸ ۱
۸۰۰۲ استخر گردی مسابقه Quera شماره ۱۸ ۱
۸۰۰۱ سوسک بزرگ مسابقه Quera شماره ۱۸ ۱۰
۸۰۰۰ اندیکا مسابقه Quera شماره ۱۸ ۲۶
۷۹۹۹ ترامپ‌ُ‌لین مسابقه Quera شماره ۱۸ ۵۹
۷۹۹۸ صفحه‌کلید انتخاباتی مسابقه Quera شماره ۱۸ ۱۲۸
۷۶۱۵ شیرین عسل و علوم خفن مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱) ۱۴
۷۶۱۴ شیرین عسلی که پیگیر نبود مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱) ۱۸
۷۶۱۳ شیرین عسل و علوم تجربی مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱) ۲۲
۷۶۱۲ یار و چرخدنده‌ها مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱) ۴۴
۷۶۱۱ فرار یار مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱) ۶۱
۷۶۱۰ جفای یار مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۲) ۶۲
۷۶۰۹ نامه‌ی بد مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۲) ۱۴۸
۶۵۸۵ رولت روسی مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۲
۶۵۸۴ تخریب گراف مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۵
۶۵۸۳ بازگشت جعبه مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۱۴
۶۵۸۲ تعمیر پشت‌بام مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۶۱
۶۵۸۱ صدف فلزی مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۱۵۵
۶۵۸۰ تعمیر دیوار مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۲) ۱۹۶
۶۴۰۸ بازگشت به دور کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۲
۲۰ از ۲۰۰ سؤال