پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۴۱۱۸۱ Ceremony پیاده سازی مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۶۵
۴۱۱۸۰ Settlements خلاقانه مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۲۲
۴۱۱۷۹ Hiker گراف مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۴
۴۱۱۷۸ Hat حریصانه مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۳۷
۴۱۱۷۷ Trays برنامه‌نویسی پویا پیاده سازی مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۷
۴۱۱۷۶ Road برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۴
۴۱۱۷۵ Dice ریاضیات مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۱۶۱
۴۱۱۷۴ Jewelry گراف مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۷
۴۱۱۷۳ Hunter برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۶
۴۱۱۷۲ Cake ریاضیات مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۲۶۰
۴۰۳۲۵ هشت به یازده! ریاضیات آزمون ورودی کمپ زمستانی هوش مصنوعی ۳۳
۴۰۳۲۴ مثلث‌ها هندسه آزمون ورودی کمپ زمستانی هوش مصنوعی ۸۰
۳۵۲۶۰ دو درخت داده ساختار درخت مسابقه روز برنامه نویس ۱۹
۳۵۲۵۹ نابه‌جایی حریصانه درخت مسابقه روز برنامه نویس ۲۸
۳۵۲۵۸ افراز برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه روز برنامه نویس ۳۸
۳۵۲۵۷ جایگشت پدربزرگ برنامه‌نویسی پویا مسابقه روز برنامه نویس ۴۵
۳۵۲۵۶ زیربازه داده ساختار مسابقه روز برنامه نویس ۸۳
۳۵۲۵۴ پاکسازی ریاضیات رشته‌ها مسابقه روز برنامه نویس ۴۳۶
۳۵۲۵۳ هندونه‌خوری پیاده سازی مسابقه روز برنامه نویس ۱۰۴۶
۳۴۰۸۸ جهمه داده ساختار تابستون چلنج ۱۵
۲۰ از ۴۳۸ سؤال