سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۴۴۰۸۰ تخفیف جشنواره حریصانه مسابقه ICPC دوم - آموزش ۱۳۹
۴۴۰۷۹ تولد تاریخی پیاده سازی مسابقه ICPC دوم - آموزش ۷
۴۴۰۷۸ اعداد تپه‌ای برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC دوم - آموزش ۶
۴۴۰۷۷ کاغذ کادو چهارضلعی ریاضیات هندسه مسابقه ICPC دوم - آموزش ۶۹
۴۴۰۷۶ خوش‌حالی تولد برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC دوم - آموزش ۹
۴۴۰۷۵ حیدری نژادپرست داده ساختار برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC دوم - آموزش ۷
۴۴۰۷۴ سرمایه‌گذاری کم‌دردسر حریصانه مسابقه ICPC دوم - آموزش ۲۵
۴۴۰۷۳ غیر قابل تمایز داده ساختار خلاقانه گراف مسابقه ICPC دوم - آموزش ۳
۴۴۰۷۲ سطح مکعب ریاضیات مسابقه ICPC دوم - آموزش ۱۳۱
۴۱۱۸۱ Ceremony پیاده سازی مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۶۷
۴۱۱۸۰ Settlements خلاقانه مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۲۳
۴۱۱۷۹ Hiker گراف مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۴
۴۱۱۷۸ Hat حریصانه مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۳۹
۴۱۱۷۷ Trays برنامه‌نویسی پویا پیاده سازی مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۷
۴۱۱۷۶ Road برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۴
۴۱۱۷۵ Dice ریاضیات مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۱۷۸
۴۱۱۷۴ Jewelry گراف مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۷
۴۱۱۷۳ Hunter برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۶
۴۱۱۷۲ Cake ریاضیات مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۲۹۸
۴۰۳۲۵ هشت به یازده! ریاضیات آزمون ورودی کمپ زمستانی هوش مصنوعی ۳۶
۲۰ از ۴۴۷ سؤال