سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۶۱۰۴۵ فرار مالیاتی! چالشی گراف آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۰
۶۱۰۴۴ کشف تبانی! گراف آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۶
۶۱۰۴۲ زمین بازی ۲ داده ساختار آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱۵
۶۱۰۴۱ زمین بازی ۱ ریاضیات آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۸۷
۶۱۰۴۰ اتللو پیاده سازی آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۵۶
۶۱۰۳۸ مدرسه شبانه روزی ریاضیات آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۴۲۹
۵۲۵۵۰ جوراب‌ها پیاده سازی چالش DiffCode ۶۴
۵۲۵۴۹ مسابقه آشپزی پیاده سازی چالش DiffCode ۶۳
۵۲۵۴۸ چرت پیاده سازی چالش DiffCode ۶۳
۵۲۵۴۷ معادله‌های پیچیده پیاده سازی ریاضیات چالش DiffCode ۶۳
۵۲۵۴۶ رشته موردعلاقه رشته‌ها چالش DiffCode ۱۸۴
۵۲۵۴۵ محاسبه پیاده سازی چالش DiffCode ۲۵۴
۵۲۵۴۴ بارکد پیاده سازی ریاضیات چالش DiffCode ۲۵۸
۵۲۵۴۳ بازی پیاده سازی چالش DiffCode ۳۲۸
۵۲۵۴۲ کاکتوس‌های پردردسر پیاده سازی چالش DiffCode ۵۶۶
۵۱۸۷۱ اینتراستلار داده ساختار جست و جو هندسه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۲
۵۱۸۷۰ شرکت عمرانی سرداد برنامه‌نویسی پویا Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۷
۵۱۸۶۹ بازی فکری برنامه‌نویسی پویا ریاضیات Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۱۴
۵۱۸۶۸ عاشق سرعت برنامه‌نویسی پویا حریصانه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۳۷
۵۱۸۶۷ کشمش در پارک برنامه‌نویسی پویا Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۲۲۵
۲۰ از ۴۷۸ سؤال