شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعدادحل
۶۵۸۵ رولت روسی مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۲
۶۵۸۴ تخریب گراف مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۳
۶۵۸۳ بازگشت جعبه مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۱۴
۶۵۸۲ تعمیر پشت‌بام مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۵۹
۶۵۸۱ صدف فلزی مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۱۳۵
۶۵۸۰ تعمیر دیوار مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۲) ۱۵۱
۶۴۰۸ بازگشت به دور کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۲
۶۴۰۷ فامیل دور فامیل دور کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۱۴
۶۴۰۶ در گاراژ کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۲۳
۶۴۰۵ بچه فامیل کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۱۲۵
۶۴۰۴ درِ آزمایشگاه کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۱۲۰
۶۴۰۳ سرج مورت کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۱۳۸
۶۴۰۲ در بند در ماندم کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۱۹۷
۶۴۰۱ آجیل خوری کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز اول ۰
۶۴۰۰ شنای گاوی کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز اول ۴۲
۶۳۹۹ در به در کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز اول ۱۰۶
۶۳۹۸ عدد در عدد کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز اول ۷۸
۶۳۹۷ آی مجری در سینما کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز اول ۸۱
۶۳۹۶ اردوی علمی کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز اول ۱۶۶
۶۳۹۵ شیرکاکائو کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز اول ۲۱۰
۲۰ از ۱۸۷ سؤال