سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۶۹۹۰۳ داستان زندگی من پیاده سازی مسابقه سی‌روز ۳۹۲
۶۹۹۰۲ جلب اعتماد تقسیم و حل مسابقه سی‌روز ۲۸
۶۹۹۰۱ شبکه‌ی مواسات خلاقانه گراف مسابقه سی‌روز ۳
۶۹۹۰۰ زندان گراف مسابقه سی‌روز ۴۳
۶۹۸۹۹ اتل متل توتوله پیاده سازی مسابقه سی‌روز ۱۷۱
۶۹۸۹۸ رشته‌های وارواژه پیاده سازی خلاقانه مسابقه سی‌روز ۱۲۵
۶۴۴۳۹ داده‌داری پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۳۴
۶۴۴۳۸ مسابقه پیچیده پیاده سازی جست و جو مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۷
۶۴۴۳۷ جاستیفای پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۹۴
۶۴۴۳۶ نعلم کو؟! ریاضیات مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۲۲۱
۶۴۴۳۵ خط شکسته پیاده سازی ریاضیات مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۴۲۰
۶۴۴۳۴ چاپگر پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۶۸۰
۶۲۴۶۰ نوشابه خنک داده ساختار درخت گراف تابستون چلنج ۲ - آموزش ۲
۶۲۴۵۹ افراز توان دار برنامه‌نویسی پویا ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۱
۶۲۴۵۸ گراف سفید و سیاه حریصانه گراف تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۳
۶۲۴۵۷ تربچین ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۵۳
۶۲۴۵۵ استخدام در ترب ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۸۹
۶۲۴۵۲ زمین ترب پیاده سازی حریصانه تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۴۸
۶۲۴۵۱ در جستجوی ترب پیاده سازی تابستون چلنج ۲ - آموزش ۶۲۶
۶۱۰۴۵ فرار مالیاتی! چالشی گراف آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۰
۲۰ از ۴۹۷ سؤال