پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۳۱۰۳۰ تبلیغات چالشی کارآموزشو ۰
۳۱۰۲۹ ساعت‌کاری سنگین پیاده سازی کارآموزشو ۵
۳۱۰۲۸ درس زندگی برنامه‌نویسی پویا کارآموزشو ۱۵
۳۱۰۲۷ ساعت‌کاری سبک پیاده سازی کارآموزشو ۱۵
۳۱۰۲۶ اکبر در درخت کبیر پیاده سازی رشته‌ها کارآموزشو ۴۴۶
۳۱۰۲۵ صبا و سوال ساده پیاده سازی کارآموزشو ۷۷۶
۳۱۰۲۴ عصرانه‌ی پر هزینه چالشی حریصانه خلاقانه بُل‌تات - روز ۱ ۰
۳۱۰۲۳ خسته تر از امید خودشه گراف بُل‌تات - روز ۱ ۳۷
۳۱۰۲۲ چارپک حریصانه بُل‌تات - روز ۱ ۱۰۳
۳۱۰۲۱ سلام سلام خداحافظ پیاده سازی بُل‌تات - روز ۱ ۳۱۲
۳۱۰۲۰ سپیده پیاده سازی ریاضیات بُل‌تات - روز ۱ ۳۷۵
۲۸۹۵۳ تاکسیک‌علیش خلاقانه گراف خداحافظ ۹۷ ۱۴
۲۸۹۵۲ پاشاشاپا برنامه‌نویسی پویا گراف خداحافظ ۹۷ ۸
۲۸۹۵۱ مستطیل‌کادویی داده ساختار برنامه‌نویسی پویا خداحافظ ۹۷ ۳۶
۲۸۹۵۰ کادوی‌درختی برنامه‌نویسی پویا درخت خداحافظ ۹۷ ۲۵
۲۸۹۴۹ چیهمونی؟ پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۱۳۸
۲۸۹۴۸ بتایپ داده ساختار پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۴۰۰
۲۸۹۴۷ ام‌سین پیاده سازی خداحافظ ۹۷ ۸۴۵
۲۶۶۵۷ کپی پیست داده ساختار خلاقانه مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۰
۲۶۶۵۶ سوالات ترکیبی برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه‌ی شماره‌ی ۲۶ (سطح ۱) ۵
۲۰ از ۴۰۵ سؤال