شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۱۵۷۱۵ قبیله به مقصد می‌رسد ^.^ کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۰
۱۵۷۱۴ دوستیِ غول‌پیکری کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۳
۱۵۷۱۳ میتی‌کومان کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۲۲
۱۵۷۱۲ مینو هنوز غُر می‌زند! کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۹
۱۵۷۱۱ جنگِ داخلی کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۳۳
۱۵۷۱۰ هوهوچی‌چی کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۹۲
۱۵۷۰۹ گشتِ محشر کدناک ۲٫۱ (مسابقه شماره ۲۴) ۸۵
۱۵۱۳۰ فرار از زندان مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۲
۱۵۱۲۹ نقشه حمله مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۱۲
۱۵۱۲۸ انتقام توک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۱۸
۱۵۱۲۷ صمد و توک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۴۶
۱۵۱۲۶ دنباله تورج‌پسند مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۱) ۵۹
۱۵۱۲۵ کادوی پوپک‌پسند مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲) ۱۳۷
۱۵۱۲۴ خواب پوپک مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲) ۲۰۶
۱۴۵۸۷ کِوین و دریا‌نوردی مسابقه شماره ۲۲ ۱
۱۴۵۸۶ باب و افراز دنباله مسابقه شماره ۲۲ ۲۳
۱۴۵۸۵ کِوین و ترب مسابقه شماره ۲۲ ۲
۱۴۵۸۴ باب و تبدیل دنباله‌ مسابقه شماره ۲۲ ۵۶
۱۴۵۸۳ کِوین و اعداد باینری مسابقه شماره ۲۲ ۹۹
۱۴۵۸۲ باب در حال خرید مسابقه شماره ۲۲ ۶۸
۲۰ از ۳۲۰ سؤال