شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعدادحل
۹۶۰۱ چمران مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۱
۹۶۰۰ منبع موثق مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۰
۹۵۹۹ درخت تقلب مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۳
۹۵۹۸ تقلب رمزی مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۱۵
۹۵۹۷ هر که بامش بیش درسش بیش‌تر! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱) ۳۸
۹۵۹۶ خیلی قهوه ای یا باج یا خوش‌خوار! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲) ۶۹
۹۵۹۵ بولوف الکی! مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲) ۸۱
۹۱۱۴ مجید و هنر آشپزی Nimbo Coders ۰
۹۱۱۳ مجید، رییس مزرعه Nimbo Coders ۴
۹۱۱۲ مجید در راه سحاب Nimbo Coders ۳۲
۹۱۱۱ باگ کد مجید Nimbo Coders ۷۴
۹۱۱۰ مجید، میلاد، رشته‌سازی Nimbo Coders ۲۲۸
۹۱۰۹ مجید و ماژیک‌هاش Nimbo Coders ۲۷۳
۹۰۲۸ انتقام پدر مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۴
۹۰۲۷ ثانیه‌‌های آخر مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۱۹
۹۰۲۶ شهریور خونین مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۱۲
۹۰۲۵ نمرات شرم‌آور مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۳۹
۹۰۲۴ پایان‌ترم هندسه مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۵۶
۹۰۲۳ میان‌ترم هندسه مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۱) ۸۲
۹۰۲۲ کلاس تقویتی مسابقه شماره ۲۰ (سطح ۲) ۹۰
۲۰ از ۲۴۴ سؤال