پروفایل شما در صورت تمایل شما در اختیار برترین شرکت‌های فعال در حوزه IT قرار خواهد گرفت تا برای استخدام با شما تماس بگیرند.

تکمیل پروفایل

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۳۵۲۶۰ دو درخت داده ساختار درخت مسابقه روز برنامه نویس ۱۸
۳۵۲۵۹ نابه‌جایی حریصانه درخت مسابقه روز برنامه نویس ۲۵
۳۵۲۵۸ افراز برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مسابقه روز برنامه نویس ۳۳
۳۵۲۵۷ جایگشت پدربزرگ برنامه‌نویسی پویا مسابقه روز برنامه نویس ۴۴
۳۵۲۵۶ زیربازه داده ساختار مسابقه روز برنامه نویس ۷۷
۳۵۲۵۴ پاکسازی ریاضیات رشته‌ها مسابقه روز برنامه نویس ۳۶۹
۳۵۲۵۳ هندونه‌خوری پیاده سازی مسابقه روز برنامه نویس ۷۲۸
۳۴۰۸۸ جهمه داده ساختار تابستون چلنج ۱۴
۳۴۰۸۶ دریچه برنامه‌نویسی پویا درخت تابستون چلنج ۱۵
۳۴۰۸۵ جدی داده ساختار حریصانه تابستون چلنج ۸۶
۳۴۰۸۴ مسیر عجیب برنامه‌نویسی پویا گراف تابستون چلنج ۴۸
۳۴۰۸۳ هارمه کناب پیاده سازی تابستون چلنج ۲۰۳
۳۴۰۸۲ حسنی نگو عکاس بگو حریصانه تابستون چلنج ۳۷۵
۳۴۰۸۱ دایره عجیب ریاضیات تابستون چلنج ۶۶۲
۳۳۰۴۶ هیچ‌وقت مغرور نشو! گراف رهنما کالج ۱۰ ۳۷۵
۳۳۰۴۵ مقسوم‌علیه‌های دردسرساز ریاضیات رهنما کالج ۱۰ ۹۶۳
۳۳۰۲۸ درخت سینا گراف Nimbo ۹
۳۳۰۲۷ دیتای‌ بزرگ خلاقانه ریاضیات Nimbo ۰
۳۳۰۲۶ چی‌سون؟ پیاده سازی Nimbo ۲۳۲
۳۳۰۲۵ تتریس حریصانه Nimbo ۱۷۷
۲۰ از ۴۲۷ سؤال