شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعدادحل
۷۶۱۵ شیرین عسل و علوم خفن مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱) ۹
۷۶۱۴ شیرین عسلی که پیگیر نبود مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱) ۱۲
۷۶۱۳ شیرین عسل و علوم تجربی مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱) ۱۶
۷۶۱۲ یار و چرخدنده‌ها مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱) ۳۸
۷۶۱۱ فرار یار مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۱) ۵۴
۷۶۱۰ جفای یار مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۲) ۵۱
۷۶۰۹ نامه‌ی بد مسابقه Quera شماره ۱۷ (سطح ۲) ۱۱۰
۶۵۸۵ رولت روسی مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۲
۶۵۸۴ تخریب گراف مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۵
۶۵۸۳ بازگشت جعبه مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۱۴
۶۵۸۲ تعمیر پشت‌بام مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۶۱
۶۵۸۱ صدف فلزی مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۱) ۱۴۷
۶۵۸۰ تعمیر دیوار مسابقه Quera شماره ۱۶ (سطح ۲) ۱۷۷
۶۴۰۸ بازگشت به دور کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۲
۶۴۰۷ فامیل دور فامیل دور کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۱۴
۶۴۰۶ در گاراژ کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۲۳
۶۴۰۵ بچه فامیل کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۱۲۸
۶۴۰۴ درِ آزمایشگاه کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۱۲۰
۶۴۰۳ سرج مورت کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۱۴۲
۶۴۰۲ در بند در ماندم کدکاپ ۲، مسابقه نهایی روز دوم ۲۱۱
۲۰ از ۱۹۴ سؤال