سهمتو

استخدام توسعه‌دهنده (Back-end (Python

سهمتو
تهران

فرصت شغلیدرباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  Python
  Back-end
  Django
  Celery

سهمتو با نگاهی نو به بازار سرمایه ورود کرده است. در حال حاضر سهمتو تمامی پیام‌های شبکه اجتماعی را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی، تحلیلی از بازار بورس ارائه می‌دهد. همچنین در آینده نزدیک محصول جدیدی جهت سرمایه گذاری خرد ارائه خواهد داد.

مهارت‌های ضروری

 • توانایی حل مسئله و ارائه راهکار در مواجهه با چالش‌های جدید
 • تسلط به فریمورک‌ وب پایتون Django و Celery
 • تسلط به مفاهیم پایگاه داده و توانایی طراحی مدل‌های داده در پایگاه داده
 • درک عمیق از مفاهیم Object Oriented
 • آشنایی با Design Patternها و معماری‌های ‌نرم‌افزار


مهارت‌های امتیازی

 • آشنایی با ابزارها و رویه‌های توسعه نرم‌افزار مانند Code Review, Unit Test, CI, Git
 • درک متدولوژی‌های توسعه‌ی چابک Scrum
 • آشنا با مفاهیم Unit Testing تجربه کار با یکی از فریمورک‌های تست خودکار مثل Pytest
 • داشتن روحیه کار تیمی، نظم و دقت
 • علاقه‌مند به یادگیری مهارت‌های جدید

(شرکت هوش تجاری بینا دانش‌بنیان است و برای سال ۱۴۰۰ جذب ظرفیت سرباز فناور را نیز دارد.)

مزایا

 • ساعت کاری منعطف
 • بیمه
 • امکان دورکاری در دوران کرونا
 • رشد فردی و گروهی
 • محیط دوستانه و شاد
 • حقوق و مزایا مناسب