ترب

ترب

جستجوگر هوشمند خرید
تهران

درباره شرکتفرصت‌های شغلی۱گالری۱
لوگوی شرکت ترب

استخدام توسعه‌دهنده Django ارشد

۲۶ روز پیش

ترب

Senior
تمام‌وقت
حقوق ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

امکان دورکاری

Python
Django
Git
Docker
Kubernetes

ارسال رزومه

لوگوی شرکت ترب
بسته‌شده

ترب

Junior
تمام‌وقت
حقوق ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

امکان دورکاری

Python
Django
Git
Docker
Kubernetes
لوگوی شرکت ترب
بسته‌شده

ترب

تهران
Junior
تمام‌وقت

امکان دورکاری

Git
XPath
Web Crawler