همکاران سیستم

همکاران سیستم

بزرگترین مجموعه دانش بنیان کشور در زمینه‌ تولید نرم‌افزار
تهران

درباره شرکتفرصت‌های شغلی۳گالری۷
لوگوی شرکت همکاران سیستم

استخدام برنامه‌نویس ارشد Node.js

۱۴ روز پیش

همکاران سیستم

Senior
تمام‌وقت

امکان دورکاری

JavaScript
Node.js
TypeScript

ارسال رزومه

لوگوی شرکت همکاران سیستم
بسته‌شده

همکاران سیستم

Senior
تمام‌وقت

امکان دورکاری

Kubernetes
DevOps
Docker
Scripting Language
لوگوی شرکت همکاران سیستم
بسته‌شدهنمایشگاه کار

استخدام برنامه‌نویس ارشد NET.

۳ ماه پیش

همکاران سیستم

Senior
تمام‌وقت

امکان دورکاری

C#
OOP
Redis
لوگوی شرکت همکاران سیستم
بسته‌شدهنمایشگاه کار

همکاران سیستم

Junior
تمام‌وقت

امکان دورکاری

Social
لوگوی شرکت همکاران سیستم
بسته‌شدهنمایشگاه کار

همکاران سیستم

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

امکان دورکاری

C#
.NET
OOP