نوبیتکس

نوبیتکس

بازار مبادله رمزارزها
تهران

درباره شرکتفرصت‌های شغلیگالری
لوگوی شرکت نوبیتکس
بسته‌شدهنمایشگاه کار

استخدام کار آموز بک اند

۳ ماه پیش

نوبیتکس

تهران
Intern
تمام‌وقت
Django
Python
لوگوی شرکت نوبیتکس
بسته‌شده

استخدام Senior Python (Django) Developer

۳ ماه پیش

نوبیتکس

تهران
Senior
تمام‌وقت
Django
Python
لوگوی شرکت نوبیتکس
بسته‌شده

نوبیتکس

تهران
Senior
تمام‌وقت
Linux
Bash
Docker
Security
Nginx
لوگوی شرکت نوبیتکس
بسته‌شده

نوبیتکس

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

امکان دورکاری

Python
Django
Bootstrap 4
Django REST Framework
Redis
لوگوی شرکت نوبیتکس
بسته‌شده

نوبیتکس

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

امکان دورکاری

Python
Django
Bootstrap 4
Django REST Framework
Redis