شرکت خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک

سیستم جامع اتوماسیون بانکی (بانکداری متمرکز، سوییچ کارت، شبکه شتاب)
تهران

درباره شرکتفرصت‌های شغلی۱گالری
لوگوی شرکت شرکت خدمات انفورماتیک

استخدام راهبر سیستم

۱۷ روز پیش

شرکت خدمات انفورماتیک

تهران
Intern
تمام‌وقت
CRM

ارسال رزومه

لوگوی شرکت شرکت خدمات انفورماتیک
بسته‌شده

شرکت خدمات انفورماتیک

تهران
Junior
تمام‌وقت
Java
Angular
Git
لوگوی شرکت شرکت خدمات انفورماتیک
بسته‌شده

شرکت خدمات انفورماتیک

تهران
Senior
تمام‌وقت

امکان دورکاری

React
Vue.js
JavaScript
jQuery
TypeScript
لوگوی شرکت شرکت خدمات انفورماتیک
بسته‌شده

استخدام توسعه‌دهنده C++

۱ سال و ۵ ماه پیش

شرکت خدمات انفورماتیک

تهران
Senior
تمام‌وقت

امکان دورکاری

C++
Linux