First Source

First Source

متن اول
تهران

درباره شرکتفرصت‌های شغلیگالری۱

درباره تیم

درباره شرکت

هدف ما در شرکت متن اول، توسعه‌ی پیشرفته‌ترین راهکارهای نرم‌افزاری در زمینه خدمات مالی و متحول ساختن این صنعت در سرتاسر جهان است.

همکاری با شرکت متن اول، فرصتی را در اختیار شما می‌گذارد تا بتوانید نهایت توان و استعداد خود را به نمایش بگذارید. درمحیط پویای این شرکت که برای پیگیری، نوآوری و سخت کوشی ارزشی ویژه قائل است، شما ضمن مشارکت در طرح‌های متنوع، در مسیر رشد حرفه‌ای خود گام برمی دارید.

رویارویی و غلبه بر چالش‌های جذاب و منحصر به فرد کاری را با ما تجربه کنید.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
  • Python
  • Java
  • Node.js
  • Perl

فرانت‌اند
  • JavaScript