کارگزاری مفید

کارگزاری مفید

پیشرو در ارائه خدمات سرمایه گذاری
تهران

درباره شرکتفرصت‌های شغلی۱۱گالری
لوگوی شرکت کارگزاری مفید

استخدام Scrum Master

۱۸ روز پیش

کارگزاری مفید

تهران
Junior
تمام‌وقت
Agile
Scrum

ارسال رزومه

لوگوی شرکت کارگزاری مفید
بسته‌شده

کارگزاری مفید

تهران
Senior
تمام‌وقت
Android
Linux
Git
Kotlin
RxJava