کارآموزشو برای کارآموزان

شما می توانید با شرکت در این نمایشگاه آنلاین با شرکت‌های برتر حوزه‌ی خود آشنا شوید و همچنین فرصت گذراندن دوره‌ی کارآموزی در شرکت مورد علاقه‌ی خود را داشته باشید.

نحوه‌ی حضور در نمایشگاه

به صفحه‌ی کار آموزشو در سایت کوئرا مراجعه کنید و با شرکت‌های حاضر در نمایشگاه آشنا شوید.

رزومه‌ي خود را در سایت کوئرا تکمیل و به‌روز رسانی کنید.

در آزمون مهارت‌سنجی مربوط به نمایشگاه در تاریخ ۱۳ اردیبهشت شرکت کنید.

از ۱۴ تا ۱۸ اردیبهشت ۹۸ با مراجعه به صفحه‌ی نمایشگاه با فرصت‌های کارآموزی شرکت‌های مختلف رو به رو شوید.

ثبت نام