مسابقه با طعم پایتون

در این مسابقه مهارت‌های برنامه‌نویسی شما در زبان پایتون مورد سنجش قرار می‌گیرد.
سوالات مسابقه پس از شروع مسابقه در اختیار شما قرار می‌گیرد و شما در مدت مسابقه فرصت دارید که کد پاسخ سوالات را نوشته و در کوئرا آپلود کنید. کد شما در همان لحظه توسط سامانه داوری خودکار Quera تصحیح می‌شود و از نتیجه‌ی اجرای کد خود باخبر می‌شوید.

یادگیری

پس از اتمام مسابقه به مدت یک هفته فرصت دارید تا سوالات این مسابقه را حل کنید و نکات آن را بیاموزید. در طی این مدت به مرور راهنمایی‌ها و راه‌حل‌های سوالات اضافه می‌شود. همچنین در این مدت می‌توانید سوالات و مشکلات خود را از تیم پشتیبانی مسابقه بپرسید.

استخدام

رتبه‌های برتر مسابقه که در QCVشان در جست و جوی شغل هستند از طرف Quera به شرکت‌های مطرح IT برای استخدام معرفی می‌شوند.

جایزه

۲ میلیون تومان جایزه نقدی و ۱ میلیون تومان اعتبار کوئرا کالج به شکل زیر میان رتبه‌های برتر پخش می‌شود:
۱- نفر اول، ۱ میلیون تومان
۲- نفر دوم، ۴۰۰ هزار تومان
۳- نفر سوم، ۳۰۰ هزار تومان 
۴- دو نفر از رتبه‌های چهارم تا دهم به قید قرعه، ۱۵۰ هزار تومان
۵- دو نفر از رتبه‌های ۱۱ تا ۲۰ به قید قرعه، ۱۵۰ هزار تومان اعتبار کوئرا کالج
۶- دو نفر از رتبه‌های ۲۱ تا ۴۰ به قید قرعه، ۱۵۰ هزار تومان اعتبار کوئرا کالج
۷- سه نفر از رتبه‌های ۴۱ به بعد که حداقل یک سوال حل کرده‌اند به قید قرعه، ۱۵۰ هزار تومان اعتبار کوئرا کالج

زمان‌بندی

Picture
۲۳ خرداد ۹۹
Picture
کوئرا - پایتون - آموزش
آنلاین

آموزش و راه حل‌های سوال‌ها به مرور اضافه می‌شوند، و می‌توانید سوال‌هایتان را از برگزارکننده‌ها بپرسید.

پس از مسابقه اصلی و به مدت یک هفته
Movie