توضیحات مسابقه

مرکز تحقیق و توسعۀ همراه اول با مشارکت همراه کسب و کارهای هوشمند و همکاری کوئرا، سری مسابقات همراه کاپ را با هدف استعدادیابی نیروی فنی برگزار می‌کند. همچنین همراه اول قصد دارد برای تعدادی از شرکت‌کنندگان در مسابقه، دورۀ کارآموزی برگزار کند.
در این دورۀ همراه کاپ، مسابقات جاوا و تحلیل داده برگزار می‌شود.

استعدادیابی

از بین نفرات برتر این مسابقه، استعدادیابی به عمل آمده و در صورت امکان مقدمات همکاری مشترک با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با نیروهای مستعد فراهم خواهد شد.

جایزه

جوایز مسابقه به شکل زیر میان رتبه‌های برتر پخش می‌شود. 

۱- نفر اول، ۵ میلیون تومان 

۲- نفر دوم، ۳ میلیون تومان 

۳- نفر سوم، ۲ میلیون تومان

۴- بین نفر ۴ تا نفر ۱۰ به صورت رندوم به ۳ نفر نفری ۱ میلیون تومان

۵- بین نفر ۱۱ تا نفر ۲۰ به صورت رندوم به ۴ نفر نفری ۵۰۰ هزار تومان

زمان‌بندی