شما می توانید با شرکت در این نمایشگاه آنلاین با شرکت‌های برتر حوزه‌ی خود آشنا شوید و همچنین فرصت گذراندن دوره‌ی کارآموزی در شرکت مورد علاقه‌ی خود را داشته باشید.
تکمیل رزومه‌ در سایت کوئرا

با تکمیل رزومه‌ی حرفه‌ای خود به شرکت‌ها امکان آشنایی بیشتر آن‌ها با خود و همچنین مقایسه بهتر با سایر کارجویان را فراهم کنید.

شرکت در آزمون مهارت سنجی

در گام بعدی با شرکت در آزمون‌های مهارت سنجی در تکنولوژی‌های مورد نیاز شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، سطح مهارت‌های خود را به آن‌ها نشان دهید و فرصت این را داشته باشید که در اولویت استخدام آن‌ها قرار بگیرید.

ارسال رزومه در نمایشگاه آنلاین

در بازه‌ی زمانی ۱۴ تا ۱۸ اردیبهشت ماه با مراجعه به سایت کوئرا و صفحه‌ی کارآموزشو برای فرصت‌های شغلی و شرکت‌های مورد علاقه‌ی خود رزومه ارسال کنید.