مسابقه الگوریتمی First Coder

شرکت راهکارهای متن اول آریا با همکاری کوئرا مسابقه‌ی First Coder را با هدف استعدادیابی نیروی فنی برگزار می‌کند. در این مسابقه سؤال‌های آلگوریتمیک مطرح می‌شوند و برندگان مسابقه کسانی خواهند بود که از این سؤال‌ها بیشترین امتیاز را کسب کنند. تیم فنی شرکت راهکارهای متن اول آریا هم در طول مسابقه حضور دارد تا به سؤال‌های شرکت‌کنندگان پاسخ دهد. در نهایت به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.استعدادیابی

با شناسایی استعداد نفرات برتر این مسابقه، مقدمات همکاری افراد مستعد با شرکت راهکارهای متن اول آریا فراهم می‌شود. هدف شرکت راهکارهای متن اول آریا، توسعه‌ی پیشرفته‌ترین راهکارهای نرم‌افزاری در زمینه‌ی خدمات مالی و متحول ساختن این صنعت در سرتاسر جهان است.

همکاری با شرکت راهکارهای متن اول آریا فرصتی را در اختیار شما می‌گذارد تا بتوانید نهایت توان و استعداد خود را به نمایش بگذارید. رویارویی و غلبه بر چالش‌های جذاب و منحصر به فرد کاری و همکاری با تیم‌های بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی را با ما تجربه کنید. در محیط پویای شرکت ما که برای پیگیری، نوآوری، و سخت‌کوشی ارزشی ویژه قائل است، ضمن مشارکت در طرح های متنوع، در مسیر رشد حرفه‌ای خود گام بر دارید.فرصت‌های شغلی مسابقه First Coder

استخدام Front-end Developer

First Source Arya Solutions, LLC - تهران
تمام‌وقت
JavaScript React HTML CSS Front-end

استخدام Back-end Developer

First Source Arya Solutions, LLC
تمام‌وقت
Node.js Perl Python PHP C

تکنولوژی‌های فنی

JavaScript Java Python Node.js Perl

Back End: Perl, Python, PHP, C/C++, Go, or Ruby

Front End: JavaScript, CSS, and HTML

Mobile Development: Dart, Swift, Kotlin, Java, Objective-C, or Javascript

درباره First Source

جوایز مسابقه

۱. جایزه نفر اول: ۴۰۰ دلار

۲. جایزه نفر دوم: ۲۰۰ دلار

۳. جایزه نفر سوم: ۱۰۰ دلار

بعد از مسابقه، از نفرات برتر برای مصاحبه استخدامی شرکت راهکارهای متن اول آریا دعوت خواهد شد.

برگزارکنندگان مسابقه