رتبه نام
python

Python/Django

PHP/Laravel

FrontEnd/React

Data Science
مجموع امتیاز
۱ محمدحسین نجفی
۲۵۰۰

رتبه ۲
۵۰۰۰

رتبه ۱
۱۸۰

رتبه ۱۲
۴۷

رتبه ۵۴
۷۷۲۷
۲ فرهاد زارع -
۸۲

رتبه ۳۵
۵۰۰۰

رتبه ۱
۳۹

رتبه ۶۲
۵۱۲۱
۳ امیرمحمد دهقان
۵۰۰۰

رتبه ۱
- - -
۵۰۰۰
۴ پدرام دادخواه - - -
۵۰۰۰

رتبه ۱
۵۰۰۰
۵ سیدمهران عبقری -
۶۰۰

رتبه ۸
۲۵۰۰

رتبه ۲
۴۲

رتبه ۵۹
۳۱۴۲
۶ علی مرادی -
۲۵۰۰

رتبه ۲
- -
۲۵۰۰
۷ محمد رضا زره پوش - - -
۲۵۰۰

رتبه ۲
۲۵۰۰
۸ عبداله کشتکار
۱۵۰۰

رتبه ۴
-
۸۰۰

رتبه ۷
-
۲۳۰۰
۹ فربد شمس -
۱۴۵

رتبه ۱۶
۱۸۰۰

رتبه ۳
-
۱۹۴۵
۱۰ Ali Yazdizadeh
۴۳

رتبه ۵۸
- -
۱۸۰۰

رتبه ۳
۱۸۴۳
۱۱ سیاوش گنجی
۱۸۰۰

رتبه ۳
-
۱۸

رتبه ۸۳
۱

رتبه ۱۰۰
۱۸۱۹
۱۲ امیر نجدی -
۱۸۰۰

رتبه ۳
- -
۱۸۰۰
۱۳ محسن صارمی نیا -
۵۸

رتبه ۴۷
۱۵۰۰

رتبه ۴
-
۱۵۵۸
۱۴ احسان هوشمند
۲۴

رتبه ۷۷
۱۵۰۰

رتبه ۴
۱۱

رتبه ۹۰
۴

رتبه ۹۷
۱۵۳۹
۱۵ ایمان ایرجیان - - -
۱۵۰۰

رتبه ۴
۱۵۰۰
۱۶ مهدی رمضان زاده -
۱۲۰۰

رتبه ۵
- -
۱۲۰۰
۱۷ حامد صفری
۱۲۰۰

رتبه ۵
- - -
۱۲۰۰
۱۸ محمد صادقی - -
۱۲۰۰

رتبه ۵
-
۱۲۰۰
۱۹ Hanif Ganji - - -
۱۲۰۰

رتبه ۵
۱۲۰۰
۲۰ محسن بستان -
۱۰۰۰

رتبه ۶
- -
۱۰۰۰
۲۱ جواد کریمی
۱۰۰۰

رتبه ۶
- - -
۱۰۰۰
۲۲ سارا توکلی - -
۱۰۰۰

رتبه ۶
-
۱۰۰۰
۲۳ علی قربانی - - -
۱۰۰۰

رتبه ۶
۱۰۰۰
۲۴ مهیار انصاری -
۸۰۰

رتبه ۷
- -
۸۰۰
۲۵ علی شادانپور
۸۰۰

رتبه ۷
- - -
۸۰۰
۲۶ شکیبا مرادی - - -
۸۰۰

رتبه ۷
۸۰۰
۲۷ محمدرضا رحمانی
۶۰۰

رتبه ۸
- - -
۶۰۰
۲۸ داریوش مکوندی - -
۶۰۰

رتبه ۸
-
۶۰۰
۲۹ علی ملک محمدی - - -
۶۰۰

رتبه ۸
۶۰۰
۳۰ Phantom ASG
۱۹۰

رتبه ۱۱
- -
۴۰۰

رتبه ۹
۵۹۰
۳۱ مهران نیک نفس -
۴۰۰

رتبه ۹
- -
۴۰۰
۳۲ حسین علیرضایی
۴۰۰

رتبه ۹
- - -
۴۰۰
۳۳ محمدرضا دلجوان انوری - -
۴۰۰

رتبه ۹
-
۴۰۰
۳۴ هشنا Hashna -
۱۳۵

رتبه ۱۸
۲۰۰

رتبه ۱۰
-
۳۳۵
۳۵ Mohammad Hosein Khodnama
۴۶

رتبه ۵۵
۱۹۰

رتبه ۱۱
۱۹

رتبه ۸۲
۲۶

رتبه ۷۵
۲۸۱
۳۶ وصال دانشور
۷۴

رتبه ۳۹
-
۴۱

رتبه ۶۰
۱۶۰

رتبه ۱۴
۲۷۵
۳۷ Saba H
۱۵۰

رتبه ۱۵
-
۱۱۷

رتبه ۲۲
-
۲۶۷
۳۸ رضا شیری
۱۶۰

رتبه ۱۴
۷۶

رتبه ۳۸
۱۶

رتبه ۸۵
-
۲۵۲
۳۹ علی رحیمی -
۱۷۰

رتبه ۱۳
۳۱

رتبه ۷۰
-
۲۰۱
۴۰ سید امیر افتخاری -
۲۰۰

رتبه ۱۰
- -
۲۰۰
۴۱ نا شناس
۲۰۰

رتبه ۱۰
- - -
۲۰۰
۴۲ محمد سینا اله کرم - - -
۲۰۰

رتبه ۱۰
۲۰۰
۴۳ احمد فنایی
۱۷۰

رتبه ۱۳
-
۲۸

رتبه ۷۳
-
۱۹۸
۴۴ علیرضا اسدی
۸۰

رتبه ۳۶
- -
۱۱۴

رتبه ۲۳
۱۹۴
۴۵ Amirali Esmaeili - -
۱۹۰

رتبه ۱۱
-
۱۹۰
۴۶ پویا ظفر - - -
۱۹۰

رتبه ۱۱
۱۹۰
۴۷ Saeed Hosseini -
۱۸۰

رتبه ۱۲
- -
۱۸۰
۴۸ محمد قاسم احدی منظر
۱۸۰

رتبه ۱۲
- - -
۱۸۰
۴۹ علی مراثی زاده
۱۴۰

رتبه ۱۷
-
۴۰

رتبه ۶۱
-
۱۸۰
۵۰ علی‌پاشا منتصری - - -
۱۸۰

رتبه ۱۲
۱۸۰
۵۱ الهه قاسم‌پور -
۶۸

رتبه ۴۲
۳۴

رتبه ۶۷
۷۰

رتبه ۴۱
۱۷۲
۵۲ Amirhosein Fallahi Arab - -
۱۷۰

رتبه ۱۳
-
۱۷۰
۵۳ حمید منصوری - - -
۱۷۰

رتبه ۱۳
۱۷۰
۵۴ ناصر شکری
۱۰۸

رتبه ۲۵
-
۵۴

رتبه ۴۹
-
۱۶۲
۵۵ سهیل یوسفی -
۱۶۰

رتبه ۱۴
- -
۱۶۰
۵۶ محمدرضا ایرانمنش - -
۱۶۰

رتبه ۱۴
-
۱۶۰
۵۷ Hassan Zaaferani
۷۸

رتبه ۳۷
۸۰

رتبه ۳۶
- -
۱۵۸
۵۸ عارف قدمائی
۱۲۰

رتبه ۲۱
- -
۳۳

رتبه ۶۸
۱۵۳
۵۹ کامیار میرزاوزیری -
۱۵۰

رتبه ۱۵
- -
۱۵۰
۶۰ Amir Hasan Fathi
۹۰

رتبه ۳۱
- -
۶۰

رتبه ۴۶
۱۵۰
۶۱ سجاد هاشمیان - -
۱۵۰

رتبه ۱۵
-
۱۵۰
۶۲ علی ابراهیمی - - -
۱۵۰

رتبه ۱۵
۱۵۰
۶۳ رضا زینی
۱۴۵

رتبه ۱۶
- - -
۱۴۵
۶۴ حامد آقابالازاده - -
۱۴۵

رتبه ۱۶
-
۱۴۵
۶۵ آراد اشرفی - - -
۱۴۵

رتبه ۱۶
۱۴۵
۶۶ امیرحسین عبداللهی -
۱۴۰

رتبه ۱۷
- -
۱۴۰
۶۷ Reza Samkhanian - -
۱۴۰

رتبه ۱۷
-
۱۴۰
۶۸ محمد حسین عباسی - - -
۱۴۰

رتبه ۱۷
۱۴۰
۶۹ علیرضا راعی
۵۶

رتبه ۴۸
-
۴۲

رتبه ۵۹
۴۱

رتبه ۶۰
۱۳۹
۷۰ سید امیرحسین صفوی مبرهن
۱۳۵

رتبه ۱۸
- - -
۱۳۵
۷۱ احمدرضا گیلک - -
۱۳۵

رتبه ۱۸
-
۱۳۵
۷۲ احسان سماواتی - -
۳۳

رتبه ۶۸
۱۰۲

رتبه ۲۷
۱۳۵
۷۳ حمیدرضا حاجی میرزا - - -
۱۳۵

رتبه ۱۸
۱۳۵
۷۴ حسین محمدحسینی -
۱۳۰

رتبه ۱۹
- -
۱۳۰
۷۵ Pouria ZamaniNezhad
۱۳۰

رتبه ۱۹
- - -
۱۳۰
۷۶ امیر امیرپور - -
۱۳۰

رتبه ۱۹
-
۱۳۰
۷۷ پدرام صادقیان - - -
۱۳۰

رتبه ۱۹
۱۳۰
۷۸ فرشید نجاتی -
۱۲۵

رتبه ۲۰
- -
۱۲۵
۷۹ مهدی خان محمدی
۱۲۵

رتبه ۲۰
- - -
۱۲۵
۸۰ بیژن عیسی پور - -
۱۲۵

رتبه ۲۰
-
۱۲۵
۸۱ سید مهرشاد حسینی - - -
۱۲۵

رتبه ۲۰
۱۲۵
۸۲ سپهر قبادی
۸۲

رتبه ۳۵
۴۱

رتبه ۶۰
- -
۱۲۳
۸۳ امیر کبیری -
۱۲۰

رتبه ۲۱
- -
۱۲۰
۸۴ علی نظری - -
۱۲۰

رتبه ۲۱
-
۱۲۰
۸۵ محسن کریمی - - -
۱۲۰

رتبه ۲۱
۱۲۰
۸۶ سعید نیکوکلام -
۱۱۷

رتبه ۲۲
- -
۱۱۷
۸۷ Negar
۱۱۷

رتبه ۲۲
- - -
۱۱۷
۸۸ بنیامین مهماندار - - -
۱۱۷

رتبه ۲۲
۱۱۷
۸۹ جمال زارعی -
۱۱۴

رتبه ۲۳
- -
۱۱۴
۹۰ Mehdi Bahmanpour
۱۱۴

رتبه ۲۳
- - -
۱۱۴
۹۱ علی میرمحمد - -
۱۱۴

رتبه ۲۳
-
۱۱۴
۹۲ mohamad mehrpoor -
۱۱۱

رتبه ۲۴
- -
۱۱۱
۹۳ امیرحسین احمدی
۱۱۱

رتبه ۲۴
- - -
۱۱۱
۹۴ حمیدرضا جعفری - -
۱۱۱

رتبه ۲۴
-
۱۱۱
۹۵ Amirhossein Tavassol - - -
۱۱۱

رتبه ۲۴
۱۱۱
۹۶ M M -
۱۰۸

رتبه ۲۵
- -
۱۰۸
۹۷ علیرضا هوشیار - -
۱۰۸

رتبه ۲۵
-
۱۰۸
۹۸ پویا کیائی - - -
۱۰۸

رتبه ۲۵
۱۰۸
۹۹ فرشاد فخار -
۱۰۵

رتبه ۲۶
- -
۱۰۵
۱۰۰ نیما مرادی
۱۰۵

رتبه ۲۶
- - -
۱۰۵
۱۰۱ آرین بهرامپور - -
۱۰۵

رتبه ۲۶
-
۱۰۵
۱۰۲ علیرضا دیزجی - - -
۱۰۵

رتبه ۲۶
۱۰۵
۱۰۳ Hamidreza Montaseri
۱۰۲

رتبه ۲۷
-
۱

رتبه ۱۰۰
-
۱۰۳
۱۰۴ امید رحمتی احمد آباد -
۱۰۲

رتبه ۲۷
- -
۱۰۲
۱۰۵ محمدرضا خسرویان - -
۱۰۲

رتبه ۲۷
-
۱۰۲
۱۰۶ علی یوسفی -
۹۹

رتبه ۲۸
- -
۹۹
۱۰۷ علی مدیحی
۹۹

رتبه ۲۸
- - -
۹۹
۱۰۸ Mobin Larijanian - -
۹۹

رتبه ۲۸
-
۹۹
۱۰۹ سعید اودک - - -
۹۹

رتبه ۲۸
۹۹
۱۱۰ Mohammad reza Mansouri -
۵۰

رتبه ۵۱
۴۸

رتبه ۵۳
-
۹۸
۱۱۱ مجتبی بهرامی کهیش -
۹۶

رتبه ۲۹
- -
۹۶
۱۱۲ احسان برخوردار
۹۶

رتبه ۲۹
- - -
۹۶
۱۱۳ آرمان حسینی - -
۹۶

رتبه ۲۹
-
۹۶
۱۱۴ Mehrdad Saberi - - -
۹۶

رتبه ۲۹
۹۶
۱۱۵ مسلم طیاری -
۹۳

رتبه ۳۰
- -
۹۳
۱۱۶ علیرضا روشناسان
۹۳

رتبه ۳۰
- - -
۹۳
۱۱۷ ALireza Bagheri - -
۹۳

رتبه ۳۰
-
۹۳
۱۱۸ الهه ایمانی - - -
۹۳

رتبه ۳۰
۹۳
۱۱۹ محمدحسن مجاب - -
۹

رتبه ۹۲
۸۲

رتبه ۳۵
۹۱
۱۲۰ علی علیمحمدی -
۹۰

رتبه ۳۱
- -
۹۰
۱۲۱ محمد صالحی - -
۹۰

رتبه ۳۱
-
۹۰
۱۲۲ مصطفی خوش ابی - - -
۹۰

رتبه ۳۱
۹۰
۱۲۳ محمد جواد رجایی منفرد -
۸۸

رتبه ۳۲
- -
۸۸
۱۲۴ علی محمدی
۸۸

رتبه ۳۲
- - -
۸۸
۱۲۵ حسن یوسفی - -
۸۸

رتبه ۳۲
-
۸۸
۱۲۶ Milad Soleymani - - -
۸۸

رتبه ۳۲
۸۸
۱۲۷ Karim Ahmadi
۳۷

رتبه ۶۴
-
۵۰

رتبه ۵۱
-
۸۷
۱۲۸ امیدرضا حیدری -
۸۶

رتبه ۳۳
- -
۸۶
۱۲۹ محسن خدابنده‌لو
۸۶

رتبه ۳۳
- - -
۸۶
۱۳۰ پدرام افراسیابی - -
۸۶

رتبه ۳۳
-
۸۶
۱۳۱ کامیار درویشی - - -
۸۶

رتبه ۳۳
۸۶
۱۳۲ Javad Kazemi -
۸۴

رتبه ۳۴
- -
۸۴
۱۳۳ حسین رحیمی
۸۴

رتبه ۳۴
- - -
۸۴
۱۳۴ Muhammad Shahabipour - -
۸۴

رتبه ۳۴
-
۸۴
۱۳۵ سعید بی باک - - -
۸۴

رتبه ۳۴
۸۴
۱۳۶ آرشاک پارسا
۵۸

رتبه ۴۷
۲۵

رتبه ۷۶
- -
۸۳
۱۳۷ Mostafa Mojtahedi - -
۸۲

رتبه ۳۵
-
۸۲
۱۳۸ مسعود سپاهی - -
۸۰

رتبه ۳۶
-
۸۰
۱۳۹ علی تقی زاده - - -
۸۰

رتبه ۳۶
۸۰
۱۴۰ احسان کیاستی -
۷۸

رتبه ۳۷
- -
۷۸
۱۴۱ نوند نمیرانیان - -
۷۸

رتبه ۳۷
-
۷۸
۱۴۲ حسن سلیمان اهری - - -
۷۸

رتبه ۳۷
۷۸
۱۴۳ سید عرفان موسویان
۷۶

رتبه ۳۸
- - -
۷۶
۱۴۴ عرفان میرزاپور - -
۷۶

رتبه ۳۸
-
۷۶
۱۴۵ Azam Rabiee - - -
۷۶

رتبه ۳۸
۷۶
۱۴۶ محمد علی هادی خواه -
۳۰

رتبه ۷۱
۴۵

رتبه ۵۶
-
۷۵
۱۴۷ علیرضا خان‌محمدیون
۵۴

رتبه ۴۹
-
۲۱

رتبه ۸۰
-
۷۵
۱۴۸ سید محمد مقدس
۳

رتبه ۹۸
- -
۷۲

رتبه ۴۰
۷۵
۱۴۹ Mahdy Aslamy -
۷۴

رتبه ۳۹
- -
۷۴
۱۵۰ عرفان عباسی - -
۷۴

رتبه ۳۹
-
۷۴
۱۵۱ سا ناز - - -
۷۴

رتبه ۳۹
۷۴
۱۵۲ میکائیل قربانی -
۷۲

رتبه ۴۰
- -
۷۲
۱۵۳ حامد اخوان
۷۲

رتبه ۴۰
- - -
۷۲
۱۵۴ محمد حسین مستمند - -
۷۲

رتبه ۴۰
-
۷۲
۱۵۵ Alireza Khorshidi -
۷۰

رتبه ۴۱
- -
۷۰
۱۵۶ حمیدرضا شریف زاده
۷۰

رتبه ۴۱
- - -
۷۰
۱۵۷ سجاد کریمی - -
۷۰

رتبه ۴۱
-
۷۰
۱۵۸ محمد محمدی
۶۸

رتبه ۴۲
- - -
۶۸
۱۵۹ علیرضا برزگر - -
۶۸

رتبه ۴۲
-
۶۸
۱۶۰ مهدی محمدی - - -
۶۸

رتبه ۴۲
۶۸
۱۶۱ رضا ربانی -
۶۶

رتبه ۴۳
- -
۶۶
۱۶۲ علیرضا اسدی
۶۶

رتبه ۴۳
- - -
۶۶
۱۶۳ علیرضا کاویان - -
۶۶

رتبه ۴۳
-
۶۶
۱۶۴ Alireza A - - -
۶۶

رتبه ۴۳
۶۶
۱۶۵ عرفان اسماعیلی شیرازی -
۶۴

رتبه ۴۴
- -
۶۴
۱۶۶ بشیر صالحی
۳۵

رتبه ۶۶
۲۹

رتبه ۷۲
- -
۶۴
۱۶۷ Hamid Mozafary
۶۴

رتبه ۴۴
- - -
۶۴
۱۶۸ محمدصادق کاشف - -
۶۴

رتبه ۴۴
-
۶۴
۱۶۹ سید مهدی حسینی - - -
۶۴

رتبه ۴۴
۶۴
۱۷۰ علی اسماعیلی -
۶۲

رتبه ۴۵
- -
۶۲
۱۷۱ محمدرضا اسکندری
۶۲

رتبه ۴۵
- - -
۶۲
۱۷۲ محمد جهانی - -
۶۲

رتبه ۴۵
-
۶۲
۱۷۳ شکیلا حبیبی رضایی - - -
۶۲

رتبه ۴۵
۶۲
۱۷۴ کمیل یگانه -
۶۰

رتبه ۴۶
- -
۶۰
۱۷۵ سعید احمدنیا
۶۰

رتبه ۴۶
- - -
۶۰
۱۷۶ ارسام قلی پور - -
۶۰

رتبه ۴۶
-
۶۰
۱۷۷ محمد طوسی - -
۵۸

رتبه ۴۷
-
۵۸
۱۷۸ کاوان علی پناهی - - -
۵۸

رتبه ۴۷
۵۸
۱۷۹ دانیال رحیمی -
۵۶

رتبه ۴۸
- -
۵۶
۱۸۰ Majid Sajadi - -
۵۶

رتبه ۴۸
-
۵۶
۱۸۱ Amir Etefaghi - - -
۵۶

رتبه ۴۸
۵۶
۱۸۲ مهدی دالوند -
۵۴

رتبه ۴۹
- -
۵۴
۱۸۳ سيد پويان سجادي - - -
۵۴

رتبه ۴۹
۵۴
۱۸۴ علی دهاقین -
۵۲

رتبه ۵۰
- -
۵۲
۱۸۵ امیرعلی صادقی فرشی
۵۲

رتبه ۵۰
- - -
۵۲
۱۸۶ امید زرگانی - -
۵۲

رتبه ۵۰
-
۵۲
۱۸۷ تینا رضایی - - -
۵۲

رتبه ۵۰
۵۲
۱۸۸ بردیا دری
۵۰

رتبه ۵۱
- - -
۵۰
۱۸۹ علی شیرائی کسمائی - - -
۵۰

رتبه ۵۱
۵۰
۱۹۰ صادق حاجی زاده -
۴۹

رتبه ۵۲
- -
۴۹
۱۹۱ ابوذر ابوذری
۴۹

رتبه ۵۲
- - -
۴۹
۱۹۲ علی رادمنش - -
۴۹

رتبه ۵۲
-
۴۹
۱۹۳ Saied Alimoradi - - -
۴۹

رتبه ۵۲
۴۹
۱۹۴ علی شرفی -
۴۸

رتبه ۵۳
- -
۴۸
۱۹۵ محمد فلاح شیروانی
۴۸

رتبه ۵۳
- - -
۴۸
۱۹۶ مسعود اقدسی‌فام - - -
۴۸

رتبه ۵۳
۴۸
۱۹۷ امید ملاعلی زاده -
۴۷

رتبه ۵۴
- -
۴۷
۱۹۸ سجاد صنمی مسگران
۴۷

رتبه ۵۴
- - -
۴۷
۱۹۹ محمد صالحی وزیری - -
۴۷

رتبه ۵۴
-
۴۷
۲۰۰ آرش یونسی -
۴۶

رتبه ۵۵
- -
۴۶
۲۰۱ تقی خاوری - -
۴۶

رتبه ۵۵
-
۴۶
۲۰۲ Mehran Rafiee - - -
۴۶

رتبه ۵۵
۴۶
۲۰۳ Mohammad Javad Khoshraftar -
۴۵

رتبه ۵۶
- -
۴۵
۲۰۴ علیرضا آزادی
۴۵

رتبه ۵۶
- - -
۴۵
۲۰۵ amin akhavan saffar - - -
۴۵

رتبه ۵۶
۴۵
۲۰۶ مرتضی رحمانی -
۴۴

رتبه ۵۷
- -
۴۴
۲۰۷ مصطفی نجفی
۴۴

رتبه ۵۷
- - -
۴۴
۲۰۸ علی احمدی زاده - -
۴۴

رتبه ۵۷
-
۴۴
۲۰۹ امیررضا غفاری داریان - - -
۴۴

رتبه ۵۷
۴۴
۲۱۰ مجتبی معین -
۴۳

رتبه ۵۸
- -
۴۳
۲۱۱ طاها شجریان - -
۴۳

رتبه ۵۸
-
۴۳
۲۱۲ نوب گیتی - - -
۴۳

رتبه ۵۸
۴۳
۲۱۳ عدنان بابکان -
۴۲

رتبه ۵۹
- -
۴۲
۲۱۴ شایان پردیس
۴۲

رتبه ۵۹
- - -
۴۲
۲۱۵ سیدسجاد صنیع‌خانی
۴۱

رتبه ۶۰
- - -
۴۱
۲۱۶ محسن منوریان -
۴۰

رتبه ۶۱
- -
۴۰
۲۱۷ علی زارع -
۲۶

رتبه ۷۵
۱۴

رتبه ۸۷
-
۴۰
۲۱۸ محمد پارسا حسینیان
۴۰

رتبه ۶۱
- - -
۴۰
۲۱۹ محمد توکلی - - -
۴۰

رتبه ۶۱
۴۰
۲۲۰ محمد سمیعی -
۳۹

رتبه ۶۲
- -
۳۹
۲۲۱ s asyn
۳۹

رتبه ۶۲
- - -
۳۹
۲۲۲ علیرضا حیدری - -
۳۹

رتبه ۶۲
-
۳۹
۲۲۳ مقدسه برزگر -
۳۸

رتبه ۶۳
- -
۳۸
۲۲۴ اشکان خادمیان
۳۸

رتبه ۶۳
- - -
۳۸
۲۲۵ امین محمدیان - -
۳۸

رتبه ۶۳
-
۳۸
۲۲۶ محمد محمودی - - -
۳۸

رتبه ۶۳
۳۸
۲۲۷ rasoul rasoul -
۳۷

رتبه ۶۴
- -
۳۷
۲۲۸ محمدحسن یزدان پناه - -
۳۷

رتبه ۶۴
-
۳۷
۲۲۹ amin ghanizadeh - - -
۳۷

رتبه ۶۴
۳۷
۲۳۰ سید حسین موسوی -
۳۶

رتبه ۶۵
- -
۳۶
۲۳۱ Arman Ghamgosar
۳۶

رتبه ۶۵
- - -
۳۶
۲۳۲ محمدمهدی محمدی - -
۳۶

رتبه ۶۵
-
۳۶
۲۳۳ طاده الکسانی - - -
۳۶

رتبه ۶۵
۳۶
۲۳۴ پیام یاسائی -
۳۵

رتبه ۶۶
- -
۳۵
۲۳۵ محمدرضا عبدالهی - -
۳۵

رتبه ۶۶
-
۳۵
۲۳۶ سينا كاظمی - - -
۳۵

رتبه ۶۶
۳۵
۲۳۷ PaNo 18 -
۳۴

رتبه ۶۷
- -
۳۴
۲۳۸ امیر رضائی
۳۴

رتبه ۶۷
- - -
۳۴
۲۳۹ mohammad ali amiri - - -
۳۴

رتبه ۶۷
۳۴
۲۴۰ Shayan Mohammad Pasokhi Razavi -
۳۳

رتبه ۶۸
- -
۳۳
۲۴۱ Arman Hashemi
۳۳

رتبه ۶۸
- - -
۳۳
۲۴۲ mohammadjavad daliri -
۳۲

رتبه ۶۹
- -
۳۲
۲۴۳ محمدآرمان یزدی
۳۲

رتبه ۶۹
- - -
۳۲
۲۴۴ مهسا شعبانی نژاد - -
۳۲

رتبه ۶۹
-
۳۲
۲۴۵ صدرالدین باریک بین - - -
۳۲

رتبه ۶۹
۳۲
۲۴۶ علی گلزار -
۳۱

رتبه ۷۰
- -
۳۱
۲۴۷ کوروش اقبالی
۳۱

رتبه ۷۰
- - -
۳۱
۲۴۸ پارمیدا گرانفر - - -
۳۱

رتبه ۷۰
۳۱
۲۴۹ امیرمحمد امیری
۳۰

رتبه ۷۱
- - -
۳۰
۲۵۰ Ali Hajeb - -
۳۰

رتبه ۷۱
-
۳۰
۲۵۱ meisam a - - -
۳۰

رتبه ۷۱
۳۰
۲۵۲ مهدی رحیمی
۲۹

رتبه ۷۲
- - -
۲۹
۲۵۳ محمدمهدی ملکی نژاد شوشتری - -
۲۹

رتبه ۷۲
-
۲۹
۲۵۴ reyhaneh ahmadi - - -
۲۹

رتبه ۷۲
۲۹
۲۵۵ مسعود حسینی -
۲۸

رتبه ۷۳
- -
۲۸
۲۵۶ سارا امیری
۲۸

رتبه ۷۳
- - -
۲۸
۲۵۷ مهدی جعفری - - -
۲۸

رتبه ۷۳
۲۸
۲۵۸ محمد گنجی -
۲۷

رتبه ۷۴
- -
۲۷
۲۵۹ آرمان مطلق فرد
۲۷

رتبه ۷۴
- - -
۲۷
۲۶۰ امیرحسین خانجانی - -
۲۷

رتبه ۷۴
-
۲۷
۲۶۱ صهیب کهنه پوشی - - -
۲۷

رتبه ۷۴
۲۷
۲۶۲ Kami H
۲۶

رتبه ۷۵
- - -
۲۶
۲۶۳ محمدهادی احمدیان - -
۲۶

رتبه ۷۵
-
۲۶
۲۶۴ نازنین حیدری
۲۵

رتبه ۷۶
- - -
۲۵
۲۶۵ مجتبی حبیبیان - -
۲۵

رتبه ۷۶
-
۲۵
۲۶۶ شاهرخ بحتو‌ئی - - -
۲۵

رتبه ۷۶
۲۵
۲۶۷ محمدرضا پاکزادیان -
۲۴

رتبه ۷۷
- -
۲۴
۲۶۸ حیدر شمس - -
۲۴

رتبه ۷۷
-
۲۴
۲۶۹ علی محمد موحدیان - - -
۲۴

رتبه ۷۷
۲۴
۲۷۰ محمدامین رسولی -
۲۳

رتبه ۷۸
- -
۲۳
۲۷۱ Amirbahador bahadori
۲۳

رتبه ۷۸
- - -
۲۳
۲۷۲ امین چهرقانی - -
۲۳

رتبه ۷۸
-
۲۳
۲۷۳ امیرحسین قوی - - -
۲۳

رتبه ۷۸
۲۳
۲۷۴ دانا میرافضل -
۲۲

رتبه ۷۹
- -
۲۲
۲۷۵ Ebrahim Tavasoli
۲۲

رتبه ۷۹
- - -
۲۲
۲۷۶ سروش حامدیفر - -
۲۲

رتبه ۷۹
-
۲۲
۲۷۷ Ali kazemi - - -
۲۲

رتبه ۷۹
۲۲
۲۷۸ مرتضی صاحب -
۲۱

رتبه ۸۰
- -
۲۱
۲۷۹ Dawood Khorsandi
۲۱

رتبه ۸۰
- - -
۲۱
۲۸۰ محمدرضا سلطانی نیا - - -
۲۱

رتبه ۸۰
۲۱
۲۸۱ زهرا ختن لو -
۲۰

رتبه ۸۱
- -
۲۰
۲۸۲ علی شکاری
۲۰

رتبه ۸۱
- - -
۲۰
۲۸۳ امیرحسین اکبری - -
۲۰

رتبه ۸۱
-
۲۰
۲۸۴ P M - - -
۲۰

رتبه ۸۱
۲۰
۲۸۵ ع م -
۱۹

رتبه ۸۲
- -
۱۹
۲۸۶ Mahan Zendedel
۱۹

رتبه ۸۲
- - -
۱۹
۲۸۷ شیوا رادمنش - - -
۱۹

رتبه ۸۲
۱۹
۲۸۸ Sepehr Raftari -
۱۸

رتبه ۸۳
- -
۱۸
۲۸۹ سجاد نصیرزاده
۱۸

رتبه ۸۳
- - -
۱۸
۲۹۰ علی زاهدی - - -
۱۸

رتبه ۸۳
۱۸
۲۹۱ سیدعلی موسوی -
۱۷

رتبه ۸۴
- -
۱۷
۲۹۲ محمد عشرتی
۱۷

رتبه ۸۴
- - -
۱۷
۲۹۳ محمد کریمپور - -
۱۷

رتبه ۸۴
-
۱۷
۲۹۴ مریم رجبی اصل - - -
۱۷

رتبه ۸۴
۱۷
۲۹۵ فرهاد شیرمردی -
۱۶

رتبه ۸۵
- -
۱۶
۲۹۶ ابوالفضل رضایی منفرد
۱۶

رتبه ۸۵
- - -
۱۶
۲۹۷ ابراهیم پیچکا - - -
۱۶

رتبه ۸۵
۱۶
۲۹۸ محمد دانش آموز -
۱۵

رتبه ۸۶
- -
۱۵
۲۹۹ علیرضا نوبخت
۱۵

رتبه ۸۶
- - -
۱۵
۳۰۰ سید امیرعلی طاهری - -
۱۵

رتبه ۸۶
-
۱۵
۳۰۱ عارف شعبانی - - -
۱۵

رتبه ۸۶
۱۵
۳۰۲ حسین سلیمانی رابری -
۱۴

رتبه ۸۷
- -
۱۴
۳۰۳ دانا درویش زاده
۱۴

رتبه ۸۷
- - -
۱۴
۳۰۴ Behdad Ahmadi - - -
۱۴

رتبه ۸۷
۱۴
۳۰۵ دانیال جوانی -
۱۳

رتبه ۸۸
- -
۱۳
۳۰۶ آرمان هادی
۱۳

رتبه ۸۸
- - -
۱۳
۳۰۷ رضا احمدی - -
۱۳

رتبه ۸۸
-
۱۳
۳۰۸ Ali KHalili - - -
۱۳

رتبه ۸۸
۱۳
۳۰۹ Amir Sarfarazi -
۱۲

رتبه ۸۹
- -
۱۲
۳۱۰ فیک قصر
۱۲

رتبه ۸۹
- - -
۱۲
۳۱۱ Mohamad Hosein Hamzenejad - -
۱۲

رتبه ۸۹
-
۱۲
۳۱۲ علی ابوالفتحی - - -
۱۲

رتبه ۸۹
۱۲
۳۱۳ علی راغبی شندی -
۱۱

رتبه ۹۰
- -
۱۱
۳۱۴ محمد علی نژاد
۱۱

رتبه ۹۰
- - -
۱۱
۳۱۵ علیرضا هاشمی - - -
۱۱

رتبه ۹۰
۱۱
۳۱۶ حامد صحراخیز -
۱۰

رتبه ۹۱
- -
۱۰
۳۱۷ هاشم زرگری
۱۰

رتبه ۹۱
- - -
۱۰
۳۱۸ farshad nejati - -
۱۰

رتبه ۹۱
-
۱۰
۳۱۹ پرتو شاهرودی - - -
۱۰

رتبه ۹۱
۱۰
۳۲۰ سید عارف حسینی کیا -
۹

رتبه ۹۲
- -
۹
۳۲۱ Ahmadreza Amini
۹

رتبه ۹۲
- - -
۹
۳۲۲ سینا عباسی - - -
۹

رتبه ۹۲
۹
۳۲۳ حسین زارع -
۸

رتبه ۹۳
- -
۸
۳۲۴ حمیدرضا پایان
۸

رتبه ۹۳
- - -
۸
۳۲۵ محمدمهدی درود - -
۸

رتبه ۹۳
-
۸
۳۲۶ hossein saeidi - - -
۸

رتبه ۹۳
۸
۳۲۷ B A -
۷

رتبه ۹۴
- -
۷
۳۲۸ کیمیا مروی
۷

رتبه ۹۴
- - -
۷
۳۲۹ MohammadReza Azarang - -
۷

رتبه ۹۴
-
۷
۳۳۰ نیلوفر کاظمی - - -
۷

رتبه ۹۴
۷
۳۳۱ alireza sarwarzade -
۶

رتبه ۹۵
- -
۶
۳۳۲ یاشار سلیمانی
۶

رتبه ۹۵
- - -
۶
۳۳۳ رامین فیروز - -
۶

رتبه ۹۵
-
۶
۳۳۴ Ali Khodabandeh - - -
۶

رتبه ۹۵
۶
۳۳۵ آرش جعفری -
۵

رتبه ۹۶
- -
۵
۳۳۶ Moein
۵

رتبه ۹۶
- - -
۵
۳۳۷ محمد دهمرده - -
۵

رتبه ۹۶
-
۵
۳۳۸ علی صمدزاده - - -
۵

رتبه ۹۶
۵
۳۳۹ محمد خوشدل مفیدی -
۴

رتبه ۹۷
- -
۴
۳۴۰ علی نجیمی
۴

رتبه ۹۷
- - -
۴
۳۴۱ Hosein Asf - -
۴

رتبه ۹۷
-
۴
۳۴۲ محمد شعبانی -
۳

رتبه ۹۸
- -
۳
۳۴۳ علیرضا مرادی سوران - -
۳

رتبه ۹۸
-
۳
۳۴۴ ahmad asadi - - -
۳

رتبه ۹۸
۳
۳۴۵ محسن میرحسینی -
۲

رتبه ۹۹
- -
۲
۳۴۶ امیر
۲

رتبه ۹۹
- - -
۲
۳۴۷ امین تقی پور - -
۲

رتبه ۹۹
-
۲
۳۴۸ جعفر آخوندعلی - - -
۲

رتبه ۹۹
۲
۳۴۹ مجتبی رضایی -
۱

رتبه ۱۰۰
- -
۱
۳۵۰ محمدحسین زارعی
۱

رتبه ۱۰۰
- - -
۱