برای ویرایش مسابقات ثبت‌نام شده میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.
ویرایش مسابقات ثبت‌نام شده مشاهده جدول امتیازات پرداخت هزینه حضوری کدکاپ

زمان‌بندی

Picture
۱۲ مهر ۱۳۹۷
Picture
۱۹ مهر ۱۳۹۷
Picture
۲۶ مهر ۱۳۹۷
Movie