برای ویرایش مسابقات ثبت‌نام شده میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.
ویرایش مسابقات ثبت‌نام شده مشاهده جدول امتیازات اطلاعات بیشتر در سایت کدکاپ

زمان‌بندی