برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
ارسال سنگین حوزه آبریز آینه‌ها مثلث‌ها نقشه‌ی مالی
۱ پویا ظفر ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۲۵۰
۷۰۰
۲ امیرکیوان محتشمی ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۲۴۱
۶۹۱
۳ احسان سلطان آقایی ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۲۴۱
۶۹۱
۴ سید محمد‌امین خدائی ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۱۷۵
۶۲۵
۵ پیمان جبارزاده گنجه ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۱۳۳
۵۸۳
۶ سعید اودک ۷۵
۱۰۰
۰
۱۵۰
۲۴۱
۵۶۶
۷ abtin bateni ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۵۸
۵۰۸
۸ آریا کوثری ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۸
۴۵۸
۹ سیاوش نجف زاده ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۰
۴۵۰
۱۰ یاشار دبیران ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
...
۴۵۰
۱۱ maryam saeedi fard ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
...
۴۵۰
۱۲ Saeed Askari ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
۰
۴۵۰
۱۳ iliad ramezani ۷۵
۱۰۰
۱۲۵
۱۵۰
...
۴۵۰
۱۴ Mohammad Nasirifar ۷۵
۱۰۰
۰
۱۵۰
۷۵
۴۰۰
۱۵ محمدامین معمارزاده ۷۵
...
۱۲۵
۱۵۰
۸
۳۵۸
۱۶ علیرضا محمودی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
۳۳
۳۵۸
۱۷ Mohammad Kousheshi ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
۳۳
۳۵۸
۱۸ حامد آقابالازاده ۷۵
...
۱۲۵
۱۵۰
...
۳۵۰
۱۹ آرمین زیرک ۷۵
۱۰۰
۰
۱۵۰
۸
۳۳۳
۲۰ فهیمه پورحسینی ۷۵
۱۰۰
۰
۱۵۰
۸
۳۳۳
۲۱ Arezou Fatemi ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
۸
۳۳۳
۲۲ سهیل رستگار ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
۸
۳۳۳
۲۳ امیر خاکپور ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
۸
۳۳۳
۲۴ sahand mahmoudian ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۲۵ رضا شیری ۷۵
۱۰۰
۰
۱۵۰
۰
۳۲۵
۲۶ سپهر سماواتی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۲۷ اسماعیل نادری ۷۵
۱۰۰
۰
۱۵۰
۰
۳۲۵
۲۸ مرتضی مجتبوی ۷۵
۱۰۰
۰
۱۵۰
...
۳۲۵
۲۹ آرمین فلاح ۷۵
۱۰۰
۰
۱۵۰
...
۳۲۵
۳۰ سید امیرمهدی میرفخار ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۳۱ Mohsen Parsaeian ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۳۲ یگانه علی‌محمدی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
۰
۳۲۵
۳۳ علیرضا خردمند ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۳۴ Mohammad Mahmoudi ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۳۵ فاطمه نجفی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
۰
۳۲۵
۳۶ رسول اخوان مهدوی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۳۷ محمدرضا رحمانی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۳۸ عماد جبار ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۳۹ پوریا ماندی‌صنم ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۴۰ مطهره صادقیان ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۴۱ محمدعرفان غلامیان ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
۰
۳۲۵
۴۲ نسترن اکاتی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
۰
۳۲۵
۴۳ سینا کمالی ۷۵
۱۰۰
۰
۱۵۰
...
۳۲۵
۴۴ علیرضا امیدی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۴۵ حسین نادری ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۴۶ روژین رضوان ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۴۷ فردین داداشی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۴۸ حسام ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۴۹ پیام گراکوهی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۵۰ حمیدرضا کلباسی ۷۵
۱۰۰
...
۱۵۰
...
۳۲۵
۱۹۲ شرکت‌کننده