برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
خریدار ناشی کاربر ناشی ماشین حساب قناد ناشی مدیر منابع انسانی ناشی‌ مسافر ناشی تماشاگر ناشی
۱ ایمان غلامی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۰۰
۲ حمید رضا هدایتی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۰۰
۳ مجتبی شاهبازی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۰۰
۴ Mehrdad Saberi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۰۰
۵ Mike ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۰۰
۶ هادی حجت ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۵۰۰
۷ Sadra Dashti ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۰۰
۸ Mohammad Saneian ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۰۰
۹ علی شفیعی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۴۰۰
۱۰ سید محمد حسن موسوی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۴۰۰
۱۱ نیما بهرنگ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۴۰۰
۱۲ علیرضا توفیقی محمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۱۳ حمیدرضا کامکاری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۴۰۰
۱۴ Benyamin Bashari ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۴۰۰
۱۵ نگار مشهدی فراهانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۴۰۰
۱۶ م گ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۴۰۰
۱۷ امیرحسین میرطهماسبی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۰
۳۰۰
۱۸ سجاد انگوتی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۱۹ ایمان اجتهادیان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۳۰۰
۲۰ مهران شعبانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۳۰۰
۲۱ بردیا آریان فرد ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۳۰۰
۲۲ امیر حسین امیری مقدم ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۳۰۰
۲۳ کیانوش عباسی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۳۰۰
۲۴ سیده صبا هاشمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۳۰۰
۲۵ Soroush Taslimi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۲۶ سید حسین موسوی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۲۷ محمدامین رییسی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۳۰۰
۲۸ سعید اودک ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۳۰۰
۲۹ مهراد زمانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۳۰ محمدامین ولی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۳۱ امیرحسین پویا ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۳۲ ali oliayi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۳۳ پارسا محمدنژاد ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۳۴ Mehran Aghabozorgi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۳۰۰
۳۵ محمد بروغنی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۳۶ حنّانه یعقوبی‌زاده ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۳۷ سینا تسلیمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۳۸ احمدرضا صبور یراقی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۳۰۰
۳۹ محمد حسین غفاری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۰
۳۰۰
۴۰ عطا کمال ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۰
۳۰۰
۴۱ علی شاه علی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۳۰۰
۴۲ ماهان شیشه چی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۰
۳۰۰
۴۳ مهدی گمركی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۴۴ میثم کاظمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۳۰۰
۴۵ علی خوش طینت ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۳۰۰
۴۶ shabnam Tajik ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۴۷ محمدرضا رحمانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۴۸ احمد رحیمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۴۹ سید محمد مقدس ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۵۰ پویا راهواره ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۳۰۰
۸۰ شرکت‌کننده