اولین دوره مسابقات چالش پایتون در سطح مقدماتی می باشد.سطح سوالات آسان می باشد و یک مسابقه تمرینی برای دانشجویان خواهد بود.مسابقه شماره یک چالش پایتون برای دانشجویان وب سایت چالش پایتون برگزار میگردد. حتما بعد از ارسال کد درست، گزینه ارسال نهایی رو کلیک کنید پاسخ به سوالات فقط با زبان پایتون امکان پذیر می باشد.

توان دو