بسم الله الرّحمن الّرحیم صورت سوالات در فایل PDF که در پایین ستون سمت راست ضمیمه شده، قرار دارد. سوالات مسابقه توسط محمّدامین رئیسی و محمّدرضا اسکندری طرح شده اند. ترتیب سوالات به ترتیب سختی آن ها نیست و در این مسابقه هم از سیستم امتیاز دهی پویا استفاده شده است و امتیاز سوالات به تناسب تعداد افرادی که آن ها را حل کرده اند تغییر می کند. فایل PDF توضیح راه حل سوالات پس از مسابقه به ایمیل ثبت نام شدگان ایمیل خواهد شد. در صورت بروز هرگونه اشکال یا سوال می توانید با hellicode@rayana.ir در ارتباط باشید. موفّق باشید تیم برگزاری حلّی کد

حاجی و دنباله حاجوناچی