بسم الله الرّحمن الرّحیم دو رده بندی در کانال تلگرام (https://telegram.me/HelliCode) بصورت نهایی اعلام خواهد شد که به تفکیک دانش آموزان اوّل متوسطه و بقیّه دانش آموزان و دانشجویان خواهد بود. برای اوّلین بار در این مسابقه از سیستم ((امتیازدهی پویا)) استفاده شده است. (توضیحات کامل در مورد این سیستم امتیازدهی در کانال داده شده است.) برای افزودن هیجان مسابقه(😉)، امتیاز دو سوال آخر بعد از پایان مسابقه داده خواهد شد. (پس حتما برنامه تان را برای همه حالات بررسی کنید، چون تا قبل از پایان مسابقه نمی توانید از درستی برنامه تان اطمینان حاصل کنید.) موفّق باشید امیری 😄

میانگین بیت ها