برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
کمک به حسن درخت دودویی موش‌های آزمایشگاه جزایر اقیانوس آرام پرانتزگذاری معتبر تخریب سد
۱ حامد ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۱ مهران شاکری نوا ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۳ کیوان مظاهری ۱۰۰
۱۰۰
۸۵
۱۰۰
۱۰۰
۹۵
۵۸۰
۴ Seyyed Mohammad Moosavi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۵۰۰
۵ صدیقه وحیدی فردوسی ۱۰۰
۱۰۰
...
۶۰
۱۰۰
۱۰
۳۷۰
۶ Ramin Najjarbashi ۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰
۱۰۰
...
۳۴۰
۷ مصطفی جنگلی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
۵۶
۵۵
۳۱۱
۸ - - ۵۰
۱۰۰
...
۴۰
۷۵
...
۲۶۵
۹ ارشیا سلطانی ۱۰۰
۳۰
...
...
۱۰۰
...
۲۳۰
۱۰ محمد گلی ۸۳
...
۱۴
۲۰
۱۰۰
...
۲۱۷
۱۱ Hossein Pourbozorg ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۲۰۰
۱۱ Alireza Hosseini ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۲۰۰
۱۳ Mehdy Khoshnoody ۱۰۰
۸۴
...
...
...
...
۱۸۴
۱۴ حمید حسینی ۱۰۰
۰
۷۱
...
...
...
۱۷۱
۱۵ مسعود قوامی حسین پور ۸۳
...
...
...
۵۰
...
۱۳۳
۱۶ سپهر تراب پرهیز ۱۰۰
...
...
...
۳۱
...
۱۳۱
۱۷ mahboobe ۱۰۰
۰
۲۸
...
...
...
۱۲۸
۱۸ امیر خاکپور ۱۰۰
...
...
۲۰
...
...
۱۲۰
۱۹ vee self ۱۰۰
۰
...
...
...
...
۱۰۰
۱۹ محمد حسین عباسی ۱۰۰
...
...
...
...
...
۱۰۰
۲۱ ستار حضرتی ۳۳
...
...
...
۶۲
...
۹۵
۲۲ مهربد جوادی
...
...
...
...
۸۷
...
۸۷
۲۳ محمدامین صلحی‌زاده ۵۰
۳۰
...
...
...
...
۸۰
۲۴ امیرحسین جمشیدی ۵۰
...
...
۰
...
...
۵۰
۲۴ حامد کلانتری ۵۰
...
...
...
...
...
۵۰
۲۶ حسام تاج‌بخش ۳۳
...
...
...
...
...
۳۳
۲۷ ... ... ۰
...
...
...
۱۲
...
۱۲
۲۷ Reza Eghdam ۰
...
...
...
۱۲
...
۱۲
۲۹ حسین جوزی ۰
...
...
...
...
...
۰
۲۹ علی مینویی ۰
...
...
...
...
...
۰
۲۹ jjm mm ۰
...
...
...
۰
...
۰
۳۱ نفر