توجه کنید که هرگونه تبادل کد و جواب سوالات در این مسابقه تقلب محسوب می‌شود و در انتهای مسابقه، کشف تقلب روی تمامی کد‌ها اجرا می‌شود و در صورت هرگونه تقلب، هر دو طرف تقلب از مسابقه اخراج می‌شوند. در صورتی که در طول مسابقه به مشکلی برخوردید، سوال خود را به عنوان نظر در quera.ir/blog/1395/02/14/qa-codecup مطرح فرمایید.

هوپ