این مسابقه ویژه دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان است.

آتش‌نشان