برای آشنایی بیشتر با نحوه‌ی داوری فرانت-اند Quera به کلاس آموزشی مراجعه کنید: https://quera.ir/course/assignments/5546/problems

دوزیستان ناکام