مسابقه‌ی چالشی ای‌سی‌ام (ویژه‌ی تیم‌های شرکت‌کننده در هجدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای ای‌سی‌ام)

مسابقه‌ی چالشی ای‌سی‌ام