رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ Mohammad Saneian ۲۱۸۵
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۷ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۸ حمیدرضا کامکاری ۲۰۶۰
۹ علی بهجتی ۲۰۵۰
۱۰ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۱۱ علی شفیعی ۲۰۴۱
۱۲ آریان سلطانی ۲۰۰۰
۱۳ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۴ شایان چشم جهان ۱۹۹۱
۱۵ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۱۶ سید عرفان موسویان ۱۹۵۸
۱۷ omid azadi ۱۹۵۴
۱۸ کیوان رضائی ۱۹۵۲
۱۹ علی احمدی ۱۹۳۹
۲۰ حمید رضا هدایتی ۱۹۳۲
۲۱ amirhossein sana ۱۹۳۰
۲۲ مهدی جعفری ۱۹۲۹
۲۳ شایان پردیس ۱۹۲۳
۲۴ AmirReza PoorAkhavan ۱۹۰۶
۲۵ دیبا هاشمی ۱۹۰۵
۲۶ امیرکیوان محتشمی ۱۹۰۳
۲۷ Mohammadreza Mohammadzade ۱۸۹۹
۲۸ سید محمد سید جوادی ۱۸۹۷
۲۹ سید حسین موسوی ۱۸۹۰
۳۰ danial erfanian ۱۸۸۳
۳۰ از ۲۴۲۰ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ Mohammad Saneian ۲۱۸۵
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۷ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۸ حمیدرضا کامکاری ۲۰۶۰
۹ علی بهجتی ۲۰۵۰
۱۰ ایمان غلامی ۲۰۴۳
رتبه‌بندی کامل