رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۲۴۵
۲ ایمان غلامی ۲۱۲۲
۳ Mehrdad Saberi ۲۰۹۹
۴ Mohammad Saneian ۲۰۷۴
۵ پویا ظفر ۱۹۹۹
۶ Arash Mahmoudian Bidgoli ۱۹۸۵
۶ سید پارسا میرطاهری ۱۹۸۵
۷ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۸ علی بهجتی ۱۹۳۵
۸ علی شفیعی ۱۹۳۵
۹ حمید رضا هدایتی ۱۹۰۷
۱۰ حمیدرضا کامکاری ۱۸۹۶
۱۱ AmirReza PoorAkhavan ۱۸۹۰
۱۲ علی احمدی ۱۸۷۷
۱۳ امیر محمد قاسمی ۱۸۷۱
۱۴ Ebrahim badrestani ۱۸۶۸
۱۵ سید محمد‌امین خدائی ۱۸۵۸
۱۶ بهنود مسعودی ۱۸۵۴
۱۷ پوریا براتی ۱۸۵۲
۱۸ کیوان رضائی ۱۸۳۸
۱۹ Mohammad Mahdavi ۱۸۳۶
۲۰ ایمان اجتهادیان ۱۸۱۹
۲۱ 사바 하 ۱۸۱۶
۲۲ Keyvan Khademi ۱۸۱۴
۲۳ پویان علی پناهی ۱۸۰۱
۲۴ شایان چشم جهان ۱۷۹۶
۲۵ سید محمد سید جوادی ۱۷۹۲
۲۶ مهراد زمانی ۱۷۸۰
۲۷ danial erfanian ۱۷۷۸
۲۸ امیرمحمد ایمانی ۱۷۷۷
۳۰ از ۱۲۶۰ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۲۴۵
۲ ایمان غلامی ۲۱۲۲
۳ Mehrdad Saberi ۲۰۹۹
۴ Mohammad Saneian ۲۰۷۴
۵ پویا ظفر ۱۹۹۹
۶ Arash Mahmoudian Bidgoli ۱۹۸۵
۶ سید پارسا میرطاهری ۱۹۸۵
۷ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۸ علی بهجتی ۱۹۳۵
۸ علی شفیعی ۱۹۳۵
رتبه‌بندی کامل