رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ شایان چشم جهان ۲۳۱۸
۳ ابوالفضل سلطانی ۲۲۸۲
۴ شایان پردیس ۲۲۵۹
۵ علی صفری ۲۲۵۰
۶ Mohammad Saneian ۲۲۱۰
۷ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶
۸ علی‌پاشا منتصری ۲۱۸۵
۹ سید پارسا میرطاهری ۲۱۵۶
۱۰ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۱۰ ارشیا سلطانی ۲۱۳۸
۱۱ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۱۱ علی شاه علی ۲۱۰۴
۱۲ امیررضا پوراخوان ۲۰۹۹
۱۳ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۱۴ حمیدرضا کامکاری ۲۰۷۲
۱۴ علیرضا کاویانی ۲۰۷۲
۱۵ Saba H ۲۰۶۸
۱۶ مهدی جعفری ۲۰۶۷
۱۷ ایمان غلامی ۲۰۶۱
۱۸ هادی حجت ۲۰۶۰
۱۹ زهرا دارابی ۲۰۵۲
۲۰ علی بهجتی ۲۰۵۰
۲۱ علی شفیعی ۲۰۴۱
۲۲ محمد حسینی ۲۰۲۷
۲۳ آریان سلطانی ۲۰۱۸
۲۴ میکائیل قربانی ۲۰۱۷
۲۵ پویان علی پناهی ۲۰۱۱
۲۶ سید عرفان موسویان ۲۰۱۰
۲۷ پویا ظفر ۱۹۹۹
۳۰ از ۵۳۰۱ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ شایان چشم جهان ۲۳۱۸
۳ ابوالفضل سلطانی ۲۲۸۲
۴ شایان پردیس ۲۲۵۹
۵ علی صفری ۲۲۵۰
۶ Mohammad Saneian ۲۲۱۰
۷ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶
۸ علی‌پاشا منتصری ۲۱۸۵
۹ سید پارسا میرطاهری ۲۱۵۶
۱۰ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
رتبه‌بندی کامل