رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ شایان چشم جهان ۲۳۵۲
۳ شایان پردیس ۲۲۸۸
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۲۸۲
۵ علی صفری ۲۲۵۰
۶ Mohammad Saneian ۲۲۱۰
۷ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶
۸ علی‌پاشا منتصری ۲۱۸۵
۹ سید پارسا میرطاهری ۲۱۵۶
۱۰ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۱۰ ارشیا سلطانی ۲۱۳۸
۱۱ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۱۱ علی شاه علی ۲۱۰۴
۱۲ امیررضا پوراخوان ۲۰۹۹
۱۳ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۱۴ حمیدرضا کامکاری ۲۰۷۲
۱۴ علیرضا کاویانی ۲۰۷۲
۱۵ مهدی جعفری ۲۰۶۷
۱۶ ایمان غلامی ۲۰۶۱
۱۷ علی بهجتی ۲۰۵۰
۱۸ علی شفیعی ۲۰۴۱
۱۹ میکائیل قربانی ۲۰۳۷
۲۰ آریان سلطانی ۲۰۱۸
۲۱ پویان علی پناهی ۲۰۱۱
۲۲ سید عرفان موسویان ۲۰۱۰
۲۳ پویا ظفر ۱۹۹۹
۲۴ Mojtaba Shahbazi ۱۹۸۵
۲۵ هادی حجت ۱۹۸۴
۲۶ مهرداد سهرابی ۱۹۷۸
۲۷ پدرام صادقیان ۱۹۷۵
۳۰ از ۵۰۹۱ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ شایان چشم جهان ۲۳۵۲
۳ شایان پردیس ۲۲۸۸
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۲۸۲
۵ علی صفری ۲۲۵۰
۶ Mohammad Saneian ۲۲۱۰
۷ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶
۸ علی‌پاشا منتصری ۲۱۸۵
۹ سید پارسا میرطاهری ۲۱۵۶
۱۰ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
رتبه‌بندی کامل