رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ شایان چشم جهان ۲۲۶۴
۳ Mohammad Saneian ۲۲۲۳
۴ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۵ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۶ شایان پردیس ۲۱۵۸
۷ ارشیا سلطانی ۲۱۵۵
۸ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۹ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۱۰ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۱۱ Faghat zardo eshghe ۲۰۶۲
۱۲ امیررضا پوراخوان ۲۰۶۰
۱۲ حمیدرضا کامکاری ۲۰۶۰
۱۳ علی بهجتی ۲۰۵۰
۱۴ ابوالفضل سلطانی ۲۰۴۴
۱۵ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۱۶ علی شفیعی ۲۰۴۱
۱۷ مهدی جعفری ۲۰۱۰
۱۷ سید عرفان موسویان ۲۰۱۰
۱۸ آریان سلطانی ۲۰۰۰
۱۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۲۰ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۲۱ امین انوری سرور ۱۹۷۸
۲۲ Mojtaba Shahbazi ۱۹۷۲
۲۳ پویان علی پناهی ۱۹۶۱
۲۴ omid azadi ۱۹۵۴
۲۵ کیوان رضائی ۱۹۵۲
۲۶ محمدامین رییسی ۱۹۴۳
۲۷ علی احمدی ۱۹۳۹
۲۸ حمید رضا هدایتی ۱۹۳۲
۳۰ از ۳۴۸۷ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ شایان چشم جهان ۲۲۶۴
۳ Mohammad Saneian ۲۲۲۳
۴ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۵ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۶ شایان پردیس ۲۱۵۸
۷ ارشیا سلطانی ۲۱۵۵
۸ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۹ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۱۰ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
رتبه‌بندی کامل