رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۲۵۲
۲ Mohammad Saneian ۲۲۰۱
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ علی بهجتی ۲۰۵۰
۷ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۸ علی شفیعی ۲۰۴۱
۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۰ omid azadi ۱۹۹۳
۱۱ شایان چشم جهان ۱۹۹۱
۱۲ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۱۳ حمیدرضا کامکاری ۱۹۶۴
۱۴ کیوان رضائی ۱۹۵۲
۱۵ ارشیا سلطانی ۱۹۲۷
۱۶ Mohammad Mahdavi ۱۹۲۲
۱۷ حمید رضا هدایتی ۱۹۰۷
۱۸ AmirReza PoorAkhavan ۱۹۰۶
۱۹ امیرکیوان محتشمی ۱۹۰۳
۱۹ پیمان جبارزاده گنجه ۱۹۰۳
۲۰ سید محمد سید جوادی ۱۸۹۷
۲۱ سید حسین موسوی ۱۸۹۰
۲۲ Ebrahim badrestani ۱۸۶۸
۲۳ علی احمدی ۱۸۶۴
۲۴ سید محمد‌امین خدائی ۱۸۵۸
۲۵ بهنود مسعودی ۱۸۵۴
۲۶ پوریا براتی ۱۸۵۲
۲۷ امیر محمد قاسمی ۱۸۴۷
۲۸ danial erfanian ۱۸۴۳
۲۹ بنیامین دلشاد ممقانی ۱۸۳۵
۳۰ از ۱۸۷۱ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۲۵۲
۲ Mohammad Saneian ۲۲۰۱
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ علی بهجتی ۲۰۵۰
۷ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۸ علی شفیعی ۲۰۴۱
۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۰ omid azadi ۱۹۹۳
رتبه‌بندی کامل