رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸
۲ علی صفری ۲۴۵۱
۳ Mike ۲۴۰۲
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶
۱۱ علیرضا کشاورز ۲۱۶۷
۱۲ علیرضا کاویانی ۲۱۵۷
۱۳ سید پارسا میرطاهری ۲۱۵۶
۱۴ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۱۴ ارشیا سلطانی موخر ۲۱۳۸
۱۵ علی خسروی ۲۱۲۶
۱۶ کسری مظاهری ۲۱۱۰
۱۷ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۱۸ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۱۹ حمیدرضا کامکاری ۲۰۷۲
۲۰ مهدی جعفری ۲۰۶۷
۲۱ ایمان غلامی ۲۰۶۱
۲۲ هادی حجت ۲۰۶۰
۲۳ زهرا دارابی ۲۰۵۲
۲۴ علی بهجتی ۲۰۵۰
۲۵ میکائیل قربانی ۲۰۴۹
۲۵ سید امیر محمد شاهرضایی ۲۰۴۹
۲۶ علی شفیعی ۲۰۴۱
۲۷ Mahdi Ghaempanah ۲۰۳۷
۲۸ محمد حسینی ۲۰۲۴
۳۰ از ۶۴۱۹ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸
۲ علی صفری ۲۴۵۱
۳ Mike ۲۴۰۲
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶
رتبه‌بندی کامل