رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ شایان چشم جهان ۲۳۴۱
۳ شایان پردیس ۲۲۷۹
۴ Mohammad Saneian ۲۲۱۰
۵ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶
۶ علی‌پاشا منتصری ۲۱۸۵
۷ علی صفری ۲۱۶۳
۸ سید پارسا میرطاهری ۲۱۵۶
۹ امیررضا پوراخوان ۲۱۴۳
۱۰ ابوالفضل سلطانی ۲۱۴۰
۱۱ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۱۱ ارشیا سلطانی ۲۱۳۸
۱۲ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۱۲ علی شاه علی ۲۱۰۴
۱۳ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۱۴ حمیدرضا کامکاری ۲۰۷۲
۱۵ مهدی جعفری ۲۰۶۷
۱۶ ایمان غلامی ۲۰۶۱
۱۷ علی بهجتی ۲۰۵۰
۱۸ علی شفیعی ۲۰۴۱
۱۹ علیرضا کاویانی ۲۰۳۵
۲۰ میکائیل قربانی ۲۰۲۹
۲۱ آریان سلطانی ۲۰۱۸
۲۲ پویان علی پناهی ۲۰۱۱
۲۳ سید عرفان موسویان ۲۰۱۰
۲۴ پویا ظفر ۱۹۹۹
۲۵ Mojtaba Shahbazi ۱۹۸۵
۲۶ هادی حجت ۱۹۸۴
۲۷ علی خسروی ۱۹۷۲
۲۸ omid azadi ۱۹۵۴
۳۰ از ۴۸۲۵ نفر