رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۲۵۲
۲ Mohammad Saneian ۲۲۰۱
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ علی بهجتی ۲۰۵۰
۷ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۸ علی شفیعی ۲۰۴۱
۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۰ شایان چشم جهان ۱۹۹۱
۱۱ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۱۲ حمیدرضا کامکاری ۱۹۶۴
۱۳ mr ckodser ۱۹۶۲
۱۴ مهدی جعفری ۱۹۴۵
۱۵ Mohammad Mahdavi ۱۹۲۲
۱۶ کیوان رضائی ۱۹۱۴
۱۷ حمید رضا هدایتی ۱۹۰۷
۱۸ AmirReza PoorAkhavan ۱۹۰۶
۱۹ امیرکیوان محتشمی ۱۹۰۳
۱۹ پیمان جبارزاده گنجه ۱۹۰۳
۲۰ سید محمد سید جوادی ۱۸۹۷
۲۱ سید حسین موسوی ۱۸۹۰
۲۲ Ebrahim badrestani ۱۸۶۸
۲۳ علی احمدی ۱۸۶۴
۲۴ omid azadi ۱۸۶۰
۲۵ سید محمد‌امین خدائی ۱۸۵۸
۲۶ بهنود مسعودی ۱۸۵۴
۲۷ پوریا براتی ۱۸۵۲
۲۸ امیر محمد قاسمی ۱۸۴۷
۲۹ danial erfanian ۱۸۴۳
۳۰ از ۱۸۱۹ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۲۵۲
۲ Mohammad Saneian ۲۲۰۱
۳ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۴ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۵ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۶ علی بهجتی ۲۰۵۰
۷ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۸ علی شفیعی ۲۰۴۱
۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۰ شایان چشم جهان ۱۹۹۱
رتبه‌بندی کامل