رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ علی صفری ۲۳۸۶
۳ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳
۴ شایان پردیس ۲۳۳۲
۵ شایان چشم جهان ۲۳۳۰
۶ علی شاه علی ۲۲۳۷
۷ Mohammad Saneian ۲۲۳۲
۸ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸
۹ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶
۱۰ سید پارسا میرطاهری ۲۱۵۶
۱۱ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۱۱ ارشیا سلطانی ۲۱۳۸
۱۲ امیررضا پوراخوان ۲۱۳۵
۱۲ علیرضا کاویانی ۲۱۳۵
۱۳ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۱۴ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۱۵ حمیدرضا کامکاری ۲۰۷۲
۱۶ Saba H ۲۰۷۰
۱۷ مهدی جعفری ۲۰۶۷
۱۸ ایمان غلامی ۲۰۶۱
۱۹ هادی حجت ۲۰۶۰
۲۰ زهرا دارابی ۲۰۵۲
۲۱ علی بهجتی ۲۰۵۰
۲۱ مهرداد سهرابی ۲۰۵۰
۲۲ علی شفیعی ۲۰۴۱
۲۳ Mahdi Ghaempanah ۲۰۳۷
۲۴ محمد حسینی ۲۰۲۷
۲۵ میکائیل قربانی ۲۰۱۹
۲۶ آریان سلطانی ۲۰۱۸
۲۷ کسری مظاهری ۲۰۱۷
۳۰ از ۵۸۱۲ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ علی صفری ۲۳۸۶
۳ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳
۴ شایان پردیس ۲۳۳۲
۵ شایان چشم جهان ۲۳۳۰
۶ علی شاه علی ۲۲۳۷
۷ Mohammad Saneian ۲۲۳۲
۸ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸
۹ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶
۱۰ سید پارسا میرطاهری ۲۱۵۶
رتبه‌بندی کامل