رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۱۲۵
۲ پویا ظفر ۲۰۲۷
۳ ایمان غلامی ۲۰۱۲
۴ Mohammad Saneian ۱۹۹۷
۵ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۶ Mehrdad Saberi ۱۹۵۵
۷ علی شفیعی ۱۹۳۵
۸ سید پارسا میرطاهری ۱۹۰۹
۹ حمید رضا هدایتی ۱۸۹۲
۱۰ AmirReza PoorAkhavan ۱۸۵۹
۱۱ سید محمد‌امین خدائی ۱۸۵۸
۱۲ امیر محمد قاسمی ۱۸۴۵
۱۲ Mohammad Mahdavi ۱۸۴۵
۱۳ Arash Mahmoudian Bidgoli ۱۸۲۸
۱۴ حمیدرضا کامکاری ۱۸۱۸
۱۵ علی احمدی ۱۸۱۷
۱۶ Keyvan Khademi ۱۸۱۴
۱۷ 자바 ۱۸۰۸
۱۸ مهراد زمانی ۱۷۸۰
۱۸ بهنود مسعودی ۱۷۸۰
۱۹ مجتبی شاهبازی ۱۷۶۳
۲۰ omid azadi ۱۷۶۱
۲۱ Saeed Askari ۱۷۵۸
۲۲ Benyamin Bashari ۱۷۴۹
۲۳ علی بهجتی ۱۷۴۷
۲۴ iliad ramezani ۱۷۳۹
۲۵ danial erfanian ۱۷۳۸
۲۶ علیرضا توفیقی محمدی ۱۷۳۴
۲۷ سید محمد سید جوادی ۱۷۲۵
۲۸ MohammadJavad Akbari ۱۷۲۲
۳۰ از ۸۵۴ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۱۲۵
۲ پویا ظفر ۲۰۲۷
۳ ایمان غلامی ۲۰۱۲
۴ Mohammad Saneian ۱۹۹۷
۵ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۶ Mehrdad Saberi ۱۹۵۵
۷ علی شفیعی ۱۹۳۵
۸ سید پارسا میرطاهری ۱۹۰۹
۹ حمید رضا هدایتی ۱۸۹۲
۱۰ AmirReza PoorAkhavan ۱۸۵۹
رتبه‌بندی کامل