رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۳ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۴ Mohammad Saneian ۲۱۵۸
۵ شایان چشم جهان ۲۱۴۰
۶ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۷ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۸ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۹ حمیدرضا کامکاری ۲۰۶۰
۱۰ شایان پردیس ۲۰۵۲
۱۱ علی بهجتی ۲۰۵۰
۱۲ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۱۳ علی شفیعی ۲۰۴۱
۱۴ آریان سلطانی ۲۰۰۰
۱۵ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۶ AmirReza PoorAkhavan ۱۹۸۴
۱۶ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۱۷ ارشیا سلطانی ۱۹۶۳
۱۸ سید عرفان موسویان ۱۹۵۸
۱۹ omid azadi ۱۹۵۴
۲۰ کیوان رضائی ۱۹۵۲
۲۱ علی احمدی ۱۹۳۹
۲۲ حمید رضا هدایتی ۱۹۳۲
۲۳ amirhossein sana ۱۹۳۰
۲۴ مهدی جعفری ۱۹۲۹
۲۵ ابوالفضل سلطانی ۱۹۲۷
۲۶ دیبا هاشمی ۱۹۰۵
۲۷ امیرکیوان محتشمی ۱۹۰۳
۲۸ Mohammadreza Mohammadzade ۱۸۹۹
۲۹ سید محمد سید جوادی ۱۸۹۷
۳۰ از ۲۷۱۴ نفر