رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۳۲۹
۲ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۳ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۰۵۶
۴ علی بهجتی ۲۰۵۰
۵ Mohammad Saneian ۲۰۴۸
۶ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۷ حمیدرضا کامکاری ۲۰۲۲
۸ Mehrdad Saberi ۲۰۱۸
۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۰ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۱۱ علی شفیعی ۱۹۳۵
۱۲ حمید رضا هدایتی ۱۹۰۷
۱۳ AmirReza PoorAkhavan ۱۹۰۶
۱۴ سید حسین موسوی ۱۸۹۰
۱۵ شایان چشم جهان ۱۸۸۹
۱۶ سید محمد سید جوادی ۱۸۸۴
۱۷ Ebrahim badrestani ۱۸۶۸
۱۸ علی احمدی ۱۸۶۴
۱۹ کیوان رضائی ۱۸۶۰
۲۰ سید محمد‌امین خدائی ۱۸۵۸
۲۱ بهنود مسعودی ۱۸۵۴
۲۲ سید مهدی صادق شبیری ۱۸۵۲
۲۲ پوریا براتی ۱۸۵۲
۲۳ امیر محمد قاسمی ۱۸۴۷
۲۴ Mohammad Mahdavi ۱۸۳۶
۲۵ S H ۱۸۲۵
۲۶ لیلا بیابانی ۱۸۲۲
۲۷ ایمان اجتهادیان ۱۸۱۹
۲۸ Keyvan Khademi ۱۸۱۴
۲۹ سید محمد حسن موسوی ۱۷۸۳
۳۰ از ۱۵۱۷ نفر
رتبه نام امتیاز
۱ Mohammad Nematollahi ۲۳۲۹
۲ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۳ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۰۵۶
۴ علی بهجتی ۲۰۵۰
۵ Mohammad Saneian ۲۰۴۸
۶ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۷ حمیدرضا کامکاری ۲۰۲۲
۸ Mehrdad Saberi ۲۰۱۸
۹ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۰ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
رتبه‌بندی کامل