رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ Mehrdad Saberi ۲۱۶۵
۳ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۴ Mohammad Saneian ۲۱۵۸
۵ شایان چشم جهان ۲۱۴۰
۶ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۷ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۸ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۹ حمیدرضا کامکاری ۲۰۶۰
۱۰ شایان پردیس ۲۰۵۲
۱۱ علی بهجتی ۲۰۵۰
۱۲ ایمان غلامی ۲۰۴۳
۱۳ علی شفیعی ۲۰۴۱
۱۴ آریان سلطانی ۲۰۰۰
۱۵ پویا ظفر ۱۹۹۹
۱۶ AmirReza PoorAkhavan ۱۹۸۴
۱۶ mohammad hadi hojjat ۱۹۸۴
۱۷ ارشیا سلطانی ۱۹۶۳
۱۸ پویان علی پناهی ۱۹۶۱
۱۹ سید عرفان موسویان ۱۹۵۸
۲۰ omid azadi ۱۹۵۴
۲۱ کیوان رضائی ۱۹۵۲
۲۲ امین انوری سرور ۱۹۴۶
۲۳ علی احمدی ۱۹۳۹
۲۴ حمید رضا هدایتی ۱۹۳۲
۲۵ amirhossein sana ۱۹۳۰
۲۶ مهدی جعفری ۱۹۲۹
۲۷ ابوالفضل سلطانی ۱۹۲۷
۲۸ Mojtaba Shahbazi ۱۹۲۱
۲۹ دیبا هاشمی ۱۹۰۵
۳۰ از ۲۹۰۹ نفر