رتبه نام امتیاز
۱ Mike ۲۴۰۲
۲ شایان چشم جهان ۲۲۸۷
۳ Mohammad Saneian ۲۲۱۰
۴ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶
۵ علی‌پاشا منتصری ۲۱۸۵
۶ ارشیا سلطانی ۲۱۸۱
۷ سید پارسا میرطاهری ۲۱۶۰
۸ شایان پردیس ۲۱۵۸
۹ Arash Mahmoudian Bidgoli ۲۱۳۸
۱۰ پیمان جبارزاده گنجه ۲۱۰۴
۱۱ امیررضا پوراخوان ۲۰۹۹
۱۲ Mohammad Mahdavi ۲۰۹۲
۱۳ میکائیل قربانی ۲۰۷۸
۱۴ مهدی جعفری ۲۰۶۷
۱۵ ایمان غلامی ۲۰۶۱
۱۶ حمیدرضا کامکاری ۲۰۶۰
۱۷ علی بهجتی ۲۰۵۰
۱۸ ابوالفضل سلطانی ۲۰۴۴
۱۹ علی شفیعی ۲۰۴۱
۲۰ آریان سلطانی ۲۰۱۸
۲۱ سید عرفان موسویان ۲۰۱۰
۲۲ پویا ظفر ۱۹۹۹
۲۳ Mojtaba Shahbazi ۱۹۸۵
۲۴ هادی حجت ۱۹۸۴
۲۵ امین انوری سرور ۱۹۷۸
۲۶ پویان علی پناهی ۱۹۶۱
۲۷ علی صفری ۱۹۵۷
۲۷ علیرضا کاویانی ۱۹۵۷
۲۸ omid azadi ۱۹۵۴
۲۹ کیوان رضائی ۱۹۵۲
۳۰ از ۳۷۷۸ نفر