برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
الگوریتمی - مقسوم‌علیه‌های دردسرساز الگوریتمی - هیچ‌وقت مغرور نشو! پایگاه‌ داده - بیپ‌تونز لینوکس - دانلود سریال پروژه‌ای - رنگ‌آمیزی مکعب - جاوا پروژه‌ای - رنگ‌آمیزی مکعب - پایتون پروژه‌ای - واحد حفاظت و امنیت - جاوا پروژه‌ای - واحد حفاظت و امنیت - پایتون پروژه‌ای - چیراکسی؟ - جاوا پروژه‌ای - چیراکسی؟ - پایتون پروژه‌ای - تردکاری - جاوا پروژه‌ای - تردکاری - پایتون پروژه‌ای - رصد مشتریان - جاوا پروژه‌ای - رصد مشتریان - پایتون فرانت‌‌اند - صفحه‌ی پاسخگو فرانت‌اند - نمودار ساده
۱ امین برجیان ۵۰
۷۰
۱۰۰
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۸۴۰
۲ سیدمهران عبقری ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۵۰
...
۷۰
۱۵۰
۸۲۶
۳ محمدمهدی عرفانیان ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۸۰۶
۳ امیرعلی منجر ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۸۰۶
۳ محمد جعفری ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
۷۰
...
۸۰۶
۶ برهان حافظ ۵۰
۷۰
۶۶
۱۲
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
۲۶
...
...
۷۵
۷۰
۱۵۰
۷۸۹
۷ روزبه صیّادی ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۷۸
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۷۸۴
۸ سینا تسلیمی ۵۰
۷۰
۱۰۰
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
...
...
...
۷۷۰
۹ امیررضا حمزوی ۵۰
۷۰
۱۰۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۷۵
۷۰
...
۷۶۵
۹ پارسا صابری ۵۰
۷۰
۱۰۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۷۵
۷۰
...
۷۶۵
۱۱ امید سیفان ۵۰
...
۶۶
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۵۰
...
۷۰
۱۵۰
۷۵۶
۱۲ میلاد خاری ۵۰
۴۲
۳۳
...
...
۷۰
...
۹۲
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
۷۰
۱۵
۷۵۲
۱۳ Amin Bashiri ۵۰
۷۰
۶۶
...
...
۷۰
...
۹۲
...
۱۰۰
...
۰
...
۷۵
۷۰
۱۵۰
۷۴۳
۱۴ مجتبی جعفری ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۲۵
...
۷۰
...
۷۱۵
۱۴ شراره نوروزی ۵۰
۷۰
۱۰۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۲۵
۷۰
...
۷۱۵
۱۶ مینا رازی ۵۰
...
۱۰۰
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
...
...
...
۷۰۰
۱۷ علیرضا آزادبخت ۵۰
۷۰
۱۰۰
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۰
...
۷۰
...
۶۹۰
۱۸ محمد امین زنگویی ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۷۸
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۲۵
...
...
...
۶۸۹
۱۹ علیرضا بیطرفان ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۸۵
...
۱۰۰
...
۲۶
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۶۸۷
۱۹ سیده زهرا موسوی ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۸۵
...
۱۰۰
...
۲۶
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۶۸۷
۲۱ امیررضا مزینی ۵۰
۷۰
۶۶
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
۱۵۰
۷۰
...
۶۷۶
۲۱ سارا ابریشمی ۵۰
۷۰
۶۶
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۵۰
۷۰
...
۶۷۶
۲۱ محمد مهدی ۵۰
۷۰
۶۶
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
...
۷۰
۱۵۰
۶۷۶
۲۴ علیرضا اسدی ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
...
...
...
۶۷۰
۲۴ Mohammad Mahdavi ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
...
...
...
۶۷۰
۲۴ سید حمیدرضا برقعی ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۱۵۰
...
...
...
۶۷۰
۲۷ سعید ابهری ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۳۰
...
...
۷۵
۷۰
...
۶۶۵
۲۸ علیرضا مرادی ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
...
...
۷۰
...
۶۵۶
۲۹ یلدا یارندی ۵۰
۷۰
۳۳
...
۷۰
...
۷۸
...
۱۰۰
...
۲۶
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۶۴۷
۳۰ آرمین آیت اللهی ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۵۰
...
۱۰۰
...
...
...
۱۵۰
...
۷۰
۱۵
۶۴۱
۳۱ یاشار ظروفچی ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۲۶
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۶۳۶
۳۱ امیر حسین محسن نژاد ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
...
۱۰۰
۱۰۰
...
۲۶
...
...
۱۵۰
۷۰
...
۶۳۶
۳۳ Diyar Mohammady ۵۰
۷۰
۱۰۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۷۵
۷۰
...
۶۳۵
۳۳ امیر رضائی ۵۰
۷۰
۱۰۰
...
۷۰
...
...
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۷۵
...
۷۰
...
۶۳۵
۳۵ پارسا اسکندر ۵۰
۷۰
۳۳
...
۷۰
...
...
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۷۵
۷۰
۴۵
۶۱۳
۳۶ ‌پیمان ‌نجفی ۵۰
۵
۶۶
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
۱۵۰
۷۰
...
۶۱۱
۳۷ کیوان رضائی ۵۰
۷۰
۰
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۶۱۰
۳۷ سیّدمحمّدصادق کشاورزی ۵۰
۷۰
...
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
۰
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۶۱۰
۳۷ امیر محمد قاسمی ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۶۱۰
۳۷ هانیه احسانی اسکویی ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۶۱۰
۳۷ امیر معینی ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۶۱۰
۳۷ سیده صبا هاشمی ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۵۰
...
۷۰
...
۶۱۰
۴۳ امیرحسین رمضانی ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۵۰
...
...
...
۶۰۶
۴۳ علی صالح ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۰
...
۱۵۰
...
...
...
۶۰۶
۴۳ امیر میرزای گلپایگانی ۵۰
۷۰
۶۶
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
۱۵۰
...
...
۶۰۶
۴۶ محمد مِهدی محمدی ۵۰
...
۳۳
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
۷۵
۷۰
۱۰۵
۶۰۳
۴۷ Ali Mirjahani ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
۰
...
۷۵
۷۰
...
۶۰۱
۴۷ Iman Moradi ۵۰
۷۰
۶۶
...
۷۰
...
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
۷۵
۷۰
...
۶۰۱
۴۷ sepehr rafiei ۵۰
۷۰
۶۶
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
۷۵
۷۰
...
۶۰۱
۵۰ افسانه حبیبی ۵۰
۷۰
...
...
۷۰
...
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۱۳۰
...
۰
...
۷۰
...
۵۹۰
۹۷۸ نفر