برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
زورو سرور می‌خرد زورو تقلب می‌کند زورو دنباله می‌فروشد نمره دهی سوالات
۱ محمدامین رییسی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۰۰
۱ ابوالفضل سلطانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۰۰
۱ علی‌پاشا منتصری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۰۰
۱ مانی حاجی مهدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۰۰
۱ علی صفری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۰۰
۶ اشکان زرخواه ۱۰۰
۱۰۰
۶۵
...
۲۶۵
۷ شایان پردیس ۴۶
۱۰۰
۱۰۰
...
۲۴۶
۸ ارشیا دادرس ۱۰۰
۱۰۰
۴۵
...
۲۴۵
۹ محمد هادی هادوی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
۲۰۰
۱۰ عرفان مومنی ۰
۱۰۰
۸۰
...
۱۸۰
۱۱ مهرداد سهرابی ۵۴
۱۰۰
۲۵
...
۱۷۹
۱۲ علی انصاری ۳۶
۱۰۰
۲۵
...
۱۶۱
۱۳ سید محمدحسین یزدانی فر
...
۱۰۰
۴۵
...
۱۴۵
۱۴ mahdI hajibeygI ۷۲
۲۵
۴۵
...
۱۴۲
۱۵ مهرآفرین کاظمی ۷۲
۰
۶۵
...
۱۳۷
۱۶ علیرضا کاویانی
...
۷۵
۴۵
...
۱۲۰
۱۷ پدرام صادقیان ۱۸
۱۰
۶۵
...
۹۳
۱۷ علی شاه علی ۱۸
۱۰
۶۵
...
۹۳
۱۹ shayan kashefi ۱۸
۲۵
۴۵
...
۸۸
۲۰ امیر پارسا موبد
...
۶۲
۲۵
...
۸۷
۲۱ کیامهر خادمی
...
۸۰
...
...
۸۰
۲۲ محمد آقایی ۰
۲۵
۴۵
...
۷۰
۲۲ حسین مسعودی ۰
۲۵
۴۵
...
۷۰
۲۴ نیما زارع ۱۸
۲۵
۲۵
...
۶۸
۲۵ امیرحسام ادیبی نیا ۱۸
۱۵
۲۵
...
۵۸
۲۶ زینب پیش بین
...
۱۰
۴۵
...
۵۵
۲۷ پویا نوید ۰
۲۵
۲۵
...
۵۰
۲۷ امیرعلی سلیمی ۰
۲۵
۲۵
...
۵۰
۲۷ محمد پارسا نوری ۰
۲۵
۲۵
...
۵۰
۲۷ Kianaz .A ۰
۲۵
۲۵
...
۵۰
۳۱ محمد مهدی حجازی
...
...
۴۵
...
۴۵
۳۲ قلی هدایت ۱۸
۱۰
...
...
۲۸
۳۳ آرمان شاکریان
...
۲۵
...
...
۲۵
۳۴ some one ۱۸
...
...
...
۱۸
۳۵ محمد امین هاشمی ۰
...
...
...
۰
۳۵ محمد بروغنی ۰
...
...
...
۰
۳۵ علی عبدالهی ۰
...
...
...
۰
۳۵ ابوالفضل مروتی ۰
...
۰
...
۰
۳۵ Amirhossein Foroughi
...
۰
...
...
۰
۳۵ صابر دین پژوه
...
۰
...
...
۰
۳۵ faezeh banabazi ۰
...
...
...
۰
۳۵ علی مهادی
...
۰
...
...
۰
۳۵ سید محمد طباطبایی نجفی
...
۰
...
...
۰
۳۵ امیرعباس محرری ۰
...
...
...
۰
۳۵ علیرضا چراغی ۰
۰
...
...
۰
۴۵ نفر