برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
صبا و سوال ساده اکبر در درخت کبیر ساعت‌کاری سبک درس زندگی ساعت‌کاری سنگین تبلیغات
۱ علی‌پاشا منتصری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۳۲
۶۳۲
۲ ارشیا سلطانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۳
۵۷۳
۳ Mohammad Saneian ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۷۰
۷۸
۵۴۸
۴ سجاد ولایی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۹
۵۳۹
۵ Ehsan Escandari ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۴
۴۴۴
۶ علیرضا کاویانی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۳۰
۴
۳۹۴
۷ ایمان اجتهادیان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۷۰
۴
۳۷۴
۸ مریم رحمانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۷۰
...
۳۷۰
۹ سید مرتضی کمال الدینی عزآبادی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۷۰
...
۳۷۰
۱۰ سینا عباسی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۰
...
۳۶۰
۱۱ سید مهرشاد حسینی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۳۰
۴
۳۳۴
۱۲ محمدسینا پاک‌سرشت ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
۷۰
۴
۳۳۴
۱۳ کامیاب زارع ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۳۰
...
۳۳۰
۱۴ Mojtaba Shahbazi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۰
...
۳۳۰
۱۵ مجید دلیری ۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۴
۳۰۴
۱۶ بردیا آریان فرد ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۰
۰
۳۰۰
۱۷ parsa ghorbani ۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۸ امین انوری سرور ۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۹ نوید مهدیان ۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۰ مهدی سیدالحسینی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
۳۰
...
۲۹۰
۲۱ امیرعلی کابلی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۰
۳۰
...
۲۹۰
۲۲ محمد افضلی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
۱۵
...
۲۷۵
۲۳ سینا نادی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۰
...
۰
۲۶۰
۲۴ آرمان رستمی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۲۵ Moein Mirzaei ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۲۶ مهسا دلیرروی فرد ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۰
...
...
۲۶۰
۲۷ حسنا سادات آزرم سا ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۲۸ امیرحسین غلامیان ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۰
...
...
۲۶۰
۲۹ امین برجیان ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۳۰ الهام دانشمند ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۰
۰
...
۲۶۰
۳۱ علی محمد موحدیان ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۳۲ احمدرضا صنعت جو ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
۰
...
۲۶۰
۳۳ احمد سوری لکی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۳۴ محمدرضا رحمانی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۳۵ میلاد ابراهیمی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۰
...
...
۲۶۰
۳۶ محمد صنایع عباسی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۳۷ علیرضا مرادی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۳۸ آریانا سیدپیروی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۳۹ محمد یحیوی نسب ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۰
۰
...
۲۶۰
۴۰ ‌πman ‌ ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۰
...
...
۲۶۰
۴۱ غزاله خرادپور ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۴۲ Ali Zamani ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
...
...
...
۲۶۰
۴۳ امیرحسین رصافی ۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۰
...
...
۲۶۰
۴۴ پدرام پورمحمد ۱۰۰
۱۰۰
۳۰
...
...
...
۲۳۰
۴۵ Nima Ebrazeh ۱۰۰
۱۰۰
۰
۰
...
۴
۲۰۴
۴۶ Ali Gavahi ۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۴
۲۰۴
۴۷ محمدرضا پاکزادیان ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۴
۲۰۴
۴۸ زهرا محمدی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۴
۲۰۴
۴۹ رضا بقایی نژاد ۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۴
۲۰۴
۵۰ نوید عادل پور ۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۴
۲۰۴
۷۱۶ شرکت‌کننده