برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
بدخواه پویان بدخواه مردم بدخواه شما بدخواه هالو بدخواه جامعه‌ی هنری
۱ علی شفیعی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۲ سید پارسا میرطاهری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰۰
۳ Arash Mahmoudian Bidgoli ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۴ ایمان اجتهادیان ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰۰
۵ ایمان غلامی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۶ Mike ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۷ پویان علی پناهی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۸ حمیدرضا کامکاری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۹ مهران شعبانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۰ نیما بهرنگ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۱ سید حسین موسوی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۳۰۰
۱۲ هادی حجت ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۳۰۰
۱۳ مهراد زمانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۳۰۰
۱۴ محمدسینا پاک‌سرشت ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۵ امیر حسین امیری مقدم ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۶ سینا تسلیمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۳۰۰
۱۷ Mohammad Saneian ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۳۰۰
۱۸ Saba H ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۹ Pooya Mohammad Lavasani ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۰ Soroush Taslimi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۱ محمدامین ولی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۲ علیرضا توفیقی محمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۳۰۰
۲۳ حمید رضا هدایتی ۱۰۰
۱۰۰
۰
۱۰۰
...
۳۰۰
۲۴ سید محمد حسن موسوی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۵ Mohammad Mahdavi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۶ سعید اودک ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۳۰۰
۲۷ سید علیرضا هاشمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۸ Mehran Aghabozorgi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۲۹ م گ ۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۲۰۰
۳۰ یارا کامکار ۱۰۰
۱۰۰
۰
۰
...
۲۰۰
۳۱ سروش زارع ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۲ مهدی ناظری ۱۰۰
۱۰۰
...
...
۰
۲۰۰
۳۳ Can't Code ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۴ حنّانه یعقوبی‌زاده ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۵ Sadra Dashti ۱۰۰
۱۰۰
۰
۰
...
۲۰۰
۳۶ HOSSEIN JAFARI ۱۰۰
۱۰۰
...
...
۰
۲۰۰
۳۷ محمد روغنی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۳۸ بردیا آریان فرد ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۹ محمد حسین غفاری ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۰ محمد بروغنی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۴۱ Amir akhlaghi ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۴۲ علی خوش طینت ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۴۳ احسان کریمی آرا ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۴۴ مهدی گمركی ۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
۲۰۰
۴۵ علی مرادی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۴۶ ehsan ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۷ سعید مویدپور ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۸ رامین زارع بیدکی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۴۹ فیروزه ابریشمی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۵۰ سید محمد مقدس ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۷۰ شرکت‌کننده