برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
تست بینایی دسته‌بندی مثلث‌ها پیش‌بینی درصدها پوش مربع خیال شطرنجی
۱ سید پارسا میرطاهری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
۲ Mohammad Saneian ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
۳ Arash Mahmoudian Bidgoli ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۰
۴ Mike ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰۰
۵ ایمان غلامی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰۰
۶ حمید رضا هدایتی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۷ Mehrdad Saberi ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۸ احسان پورسعید ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰۰
۹ علیرضا توفیقی محمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۱۰ Mojtaba Shahbazi ۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
۳۰۰
۱۱ هادی حجت ۱۰۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۳۰۰
۱۲ مهران شعبانی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۱۳ Saba H ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۱۴ سعید اودک ۱۰۰
۱۰۰
...
۰
...
۲۰۰
۱۵ Pooya Mohammad Lavasani ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۱۶ سیدسینا صالح‌زاده ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۱۷ سید محمد حسن موسوی ۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
۲۰۰
۱۸ محمد حسین غفاری ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۱۹ محمدامین رییسی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۲۰ امیر محمد قاسمی ۱۰۰
...
۰
...
...
۱۰۰
۲۱ حمیدرضا کامکاری ۱۰۰
...
...
۰
...
۱۰۰
۲۲ محمدرضا اسکندری ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۳ نگار فراهانیِ ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۲۴ ایمان شفیعی ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۲۵ محمد بروغنی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۶ سعید مویدپور ۱۰۰
۰
۰
...
...
۱۰۰
۲۷ Mehran Aghabozorgi ۱۰۰
۰
۰
...
...
۱۰۰
۲۸ Amirreza Moghadam ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۲۹ ساسان صبور ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۳۰ سید علیرضا هاشمی ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۳۱ علی توسلی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۳۲ سجاد بانویی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۳۳ U Y ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۳۴ پارسا محمدنژاد ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۳۵ سجاد ولایی ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۳۶ 011 SUMbit ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۳۷ سجاد صالحی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۳۸ F G ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۳۹ محمد افشار ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۴۰ Cinna Karimi ۱۰۰
۰
...
۰
۰
۱۰۰
۴۱ hosein mahdavi ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۴۲ مریم میردهقانی ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۴۳ Mahdi Rahmani ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۴۴ A n.z ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۴۵ مهران غفرانی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۴۶ مهربد جوادی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۴۷ محمد گنجی ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۴۸ Mostafa Alipour ۱۰۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۴۹ دانیال ایرانپور ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۵۰ ehsan mirabadi ۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۶۰ شرکت‌کننده