برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
ام‌سین بتایپ چیهمونی؟ کادوی‌درختی مستطیل‌کادویی پاشاشاپا تاکسیک‌علیش
۱ شایان چشم جهان ۱
۲
۱
۱
۱
۱
۲
۷
۲ شایان پردیس ۱
۱
۱
۱
۲
۲
۱
۷
۳ کسری مظاهری ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۷
۴ ابوالفضل سلطانی ۱
۱
۱
۱
۲
۳
۱
۷
۵ ارشیا سلطانی ۱
۱
۲
۲
۲
۴
۱
۶
۶ امیررضا پوراخوان ۱
۱
۳
۴
۱
...
۳
۶
۷ علی‌پاشا منتصری ۱
۲
۲
۴
۱
...
۲
۶
۸ علی صفری ۱
۱
۱
۲
۱
...
۱
۵
۹ محمدامین رییسی ۱
۱
۱
۱
۲
۲
...
۵
۱۰ میکائیل قربانی ۱
۱
۱
۱
۱
۲
...
۵
۱۱ علی شاه علی ۱
۱
۱
۱
۲
...
۱۵
۵
۱۲ Mohammad Saneian ۱
۱
۲
۱
۱
۳
...
۵
۱۳ yasaman Sheykhan ۱
۱
۲
۱
۴
۲
...
۵
۱۴ محمد بروغنی ۱
۱
۱
۲
۱
...
...
۵
۱۵ ارشیا دادرس ۱
۱
۲
۲
۳
...
...
۵
۱۶ محمد پارسا نوری ۱
۱
۱
...
۲
...
...
۴
۱۷ محمدمهدی خدابنده ۱
۱
۲
...
۱
...
...
۴
۱۸ سید مهدی صادق شبیری ۱
۲
۱
۴
...
...
...
۴
۱۹ محمدمهدی طاهری ۱
۱
۳
۳
...
...
...
۴
۲۰ Mehran Aghabozorgi ۱
۱
۱
۱۴
...
...
۳
۴
۲۱ محمد هادی هادوی ۱
۱
۱
...
۲
...
...
۳
۲۲ علی سبزی ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۲۳ Hojjat Hajizade ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۲۴ Amirsalar Safaei ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۲۵ آرمان شاکریان ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۲۶ امیر مجتبی صبور ۱
۱
۲
...
۱
...
...
۳
۲۷ محمد مهدی جعفری ۱
۲
۱
...
...
...
...
۳
۲۸ مریم رحمانی ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۲۹ محمد آقایی ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۳۰ مهدی شکوفی ۲
۱
۱
...
...
...
...
۳
۳۱ سینا عباسی ۱
۱
۱
۴
...
...
...
۳
۳۲ mahdi gh ۱
۱
۲
...
...
...
...
۳
۳۳ امیر پارسا موبد ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۳۴ محمد روغنی ۱
۱
۲
...
...
...
...
۳
۳۵ محمد امین هاشمی ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۳۶ رضا حیدری ۱
۲
۱
...
...
۱
...
۳
۳۷ نیما زارع ۱
۲
۱
...
...
...
...
۳
۳۸ محمدمهدی ناصری ۱
۱
۲
...
۱
...
۲
۳
۳۹ ladan jamasbi ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۴۰ علی رضائی ۱
۱
۲
...
۱
...
...
۳
۴۱ امیر محمد رستمی ۱
۱
۱
...
...
...
...
۳
۴۲ علیرضا کاویانی ۱
۲
۳
۱
...
...
...
۳
۴۳ علی حیدری ۱
۱
۳
...
...
...
...
۳
۴۴ امیرحسین غزنوی ۱
۱
۳
...
...
...
...
۳
۴۵ سعید احمدنیا ۱
۲
۲
...
...
...
...
۳
۴۶ aria javani ۱
۳
۱
...
...
...
...
۳
۴۷ علی رشیدی ۱
۲
۱
...
...
...
...
۳
۴۸ سید آریان وهاب پور ۱
۲
۲
...
...
...
...
۳
۴۹ مهدی ناظری ۱
۲
۳
...
...
...
...
۳
۵۰ سیده متینا رَوَن ۱
۲
۲
...
...
...
...
۳
۴۸۷ شرکت‌کننده