برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
اسم‌ها لکنت جنایت گردهمایی دورگیری
۱ علیرضا توفیقی محمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۲ هادی حجت ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۳ Mike ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰۰
۴ نیما بهرنگ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۴۰۰
۵ امیر محمد قاسمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۴۰۰
۶ احسان کفشدار گوهرشادی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۷ Benyamin Bashari ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۸ parsa ghorbani ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۹ کیوان مظاهری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۰ مهران شعبانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۳۰۰
۱۱ مهراد زمانی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۲ Sadra Dashti ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۳ میلاد رضوی محسنی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۴ امیرحسین میرطباطبایی‌پور ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۵ کارداش ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۶ حمیدرضا کامکاری ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۷ ایمان غلامی ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
۳۰۰
۱۸ سروش زارع ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۱۹ سجاد انگوتی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۲۰ علیرضا مصلی نژاد ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۲۱ Pooya Mohammad Lavasani ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۲۲ Mohammad Mahdavi ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۲۳ ایمان روستایی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۲۴ mohammadjavad jalilvand ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۲۵ محمد فاطمی پور ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۲۶ سپهر سماواتی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۲۷ سید مانی ساداتی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۲۸ Cy thon ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۰
۲۰۰
۲۹ فرهاد عنایتی ۱۰۰
۱۰۰
۰
۰
...
۲۰۰
۳۰ علی توسلی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۱ 011 SUMbit ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۲ نیما مرادی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۰
۲۰۰
۳۳ محمد بروغنی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۴ سیدسیاوش خونساری ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۵ ماهان شیشه چی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۶ Mohammad Safi ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۷ Amirreza Moghadam ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۸ محمود بایشی یوسف زاده ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۳۹ احمدرضا جدی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۰ محمدرضا رحمانی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۱ Mehran Aghabozorgi ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۲ ... ... ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۴۳ کسری مومنی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۴ محسن قدرتی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۴۵ دانیال نژاد علی یاری ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۶ علیرضا فروزنده نژاد ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۷ F G ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۸ میلاد نکویی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
...
۲۰۰
۴۹ نوید کلایی ۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۰
۲۰۰
۵۰ مارال فراشاهی ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
۲۰۰
۹۲ شرکت‌کننده