برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
A: ICPC B: Chaarshanbegaan at Cafebazaar C: Cinema D: Nader Shah E: JackRabbit Slim F: Imputation G: Relay Race H: T-net I: Congestion Charging Zone J: Image Processing Project K: Python Classes
۱ (O_o) ۱
۱
...
...
۳
۱
...
۸
۵
...
۲
۷
۲ PerLod ۱
۱
...
۴
۱
۱
...
۴
۲
...
...
۶
۳ COAK ;) ۲
۱
...
...
...
۴
...
۵
۲
...
...
۴
۴ جویندگان طلا ۱
۱
...
۲
...
...
...
۱
۲
...
...
۳
۵ Black Cap ۱
۱
...
...
...
...
...
...
۵
...
...
۳
۶ فرهاد امان ۱
۲
۱
...
...
...
...
...
۱
...
...
۳
۷ DELTA ۱
۲
...
...
...
...
...
...
۵
...
...
۳
۸ سید مهرشاد حسینی ۱
۱
...
...
۳
...
...
...
۲
...
...
۳
۹ SeTaAlef ۲
۱
...
...
...
...
۳
...
۲
...
...
۳
۱۰ بادمجون ۲
۱
...
...
۱
...
...
۷
۱
...
...
۳
۱۱ سید ابراهیم ابراهیم نژاد ۱
۲
...
...
...
...
...
...
۱
...
...
۳
۱۲ Mohsen N ۲
۱
...
...
...
...
...
...
۳
...
...
۳
۱۳ Ctrl+Alt+Defeat ۱
۲
...
...
...
...
...
...
۸
...
...
۳
۱۴ علی کاویانی ۱
۱
...
...
...
...
...
...
۲
...
...
۳
۱۵ Abbas Parsa ۴
۱
...
...
...
...
...
...
۴
...
...
۳
۱۶ مانی علی مددی ۱
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۷ سید پویان خانجانخانی ۱
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۸ محمدرضا کریمی نژاد ۱
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۱۹ مخ های ریاضی (الکی مثلا) ۳
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۲۰ محمدرضا میرزاده ۱
۲
...
...
...
...
...
...
۴
...
...
۲
۲۱ ;--null ۱
۱
...
...
...
...
...
۱
...
...
...
۲
۲۲ .. ۲
۴
...
...
...
...
...
...
۱
...
...
۲
۲۳ CE AISE ۴
۳
...
...
...
...
...
...
۳
...
...
۲
۲۴ HoBaYa ۲
۵
...
...
...
...
...
...
۶
...
...
۲
۲۵ Kamran H. ۱
۱
...
...
...
...
...
...
۱
...
...
۲
۲۶ Ali Nasrolahi ۱
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۲۷ pat & mat ۱
۶
...
...
۲
...
...
۴
...
۵
...
۲
۲۸ Mathematics Programmers ۱۱
۱
...
...
...
...
...
...
۳۴
۳
...
۲
۲۹ Resistance ۶
۲
...
...
۱
...
...
...
...
...
...
۲
۳۰ امیرعباس محرری ۴
۳
...
...
...
...
...
...
۹
...
...
۲
۳۱ CS:GO ۲
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۳۲ m&m ۲
۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲
۳۳ سجاد سهرابی ۱
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۴ رسول محبوب ۱
۲
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۵ حمیدرضا کارگر شورکی ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۶ amirreza tarbaran ۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۱
۳۷ ارشیا قدیریان ۱۲
۴
...
...
...
...
...
۱
...
...
...
۱
۳۸ صادق سامان
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۳۸ faezeh banabazi ۷
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۳۸ محمدحسن دبیرزاده ۵
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۳۸ Hossein ۲
۳
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۳۸ محمد صادق اقتصادی ۹
۱
۱
...
...
...
...
...
...
...
...
۰
۴۲ شرکت‌کننده