برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
رشته فیبوناچی دومینوها سامانه ثبت نسخه دارویی گنده آمار مسابقه صفا سازماندهی رسانه تاکسی و معتاد پردازش و پردازش‌گر
۲۰۱ علی باجلان ۷۰
۱۰۰
...
۱۲
...
...
...
...
...
۱۸۲
۲۰۲ Nima Tavassoli ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
۴
...
۱۷۴
۲۰۳ علیرضا کاویانی ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۰۴ شبنم شیخها ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۰۵ نوید مهدیان ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۰۶ علی بهجتی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۰۷ سید سینا نبوی رضوی ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۰۸ سپهر میرزایی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۰۹ سیدعلی امیرشاه کرمی ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۱۰ مهدی مقدمی ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۱۱ سهیل آذرپندار ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۱۲ Sajjad Dehqani ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۱۳ احمد کریمی ۷۰
۱۰۰
۰
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۱۴ Rasoul Akhondi ۷۰
۱۰۰
۰
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۱۵ علیرضا قضاوی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۱۶ S.Rasa P.Oskuei ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۱۷ احسان آقازاده ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۰
...
۰
...
۱۷۰
۲۱۸ Niosha Niknahad ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۱۹ Mohammad Rasoul Hajizamani ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۲۰ اشکان میرزایی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۲۱ مهدی رفیعی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۲۲ علی مقتدری ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۲۳ عرفان فرهادی ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۲۴ حسین نادری ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۲۵ Mohammad Sharifi ۷۰
۱۰۰
۰
...
۰
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۲۶ مجتبی صفایی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۲۷ کیوان جمشیدی جم ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۲۸ محمدباقر عباسی ۷۰
۱۰۰
...
۰
۰
...
...
...
...
۱۷۰
۲۲۹ Danial Mir ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۳۰ بهداد عبدالهی مقدم ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۳۱ امیر حسین امیری ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۳۲ Ali BaniAsad ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۳۳ Hossein Safari ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۳۴ amir fotovat ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۳۵ علی پیشگرد ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۳۶ حمید مهتدی جعفری ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۳۷ پوریا هژبری ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۳۸ Anousha Niknahad ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۳۹ زهرا رئیسی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۴۰ سید مرتضی میرجبرئیلی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۴۱ COLD_AS_DEATH B ۷۰
۱۰۰
...
۰
۰
...
...
...
...
۱۷۰
۲۴۲ کوروش علامه ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۴۳ پوریا محمدی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۴۴ Daniel Zangene ۷۰
۱۰۰
۰
۰
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۴۵ کوشا زنجانی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۴۶ مهران اصغری ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۴۷ مهنوش شکری ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۴۸ سینا بلوکی ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۱۷۰
۲۴۹ نیره سادات خلدی نسب ۷۰
۱۰۰
...
...
...
۰
...
...
...
۱۷۰
۲۵۰ علیرضا پورفرح آبادی ۷۰
۱۰۰
...
۰
...
...
...
...
...
۱۷۰
۴۵۸ شرکت‌کننده