برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
PHP - تبدیل PHP - فایل نمرات PHP - شناسنامه‌ساز Laravel - فشرده‌ساز HTML Laravel - رمز عبور جعلی Laravel - فروش بلیط
۱ Saeid Asadi ۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۸۰
۱۰۰
۱۵۰
۶۳۰
۱ محمد مهدی فکری ۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۸۰
۱۰۰
۱۵۰
۶۳۰
۱ Pouya Salimi ۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۸۰
۱۰۰
۱۵۰
۶۳۰
۱ ابوالفضل مهاجری ۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۸۰
۱۰۰
۱۵۰
۶۳۰
۵ علی فرهودی ۸۰
۱۰۰
۸۵
۸۰
۱۰۰
۱۵۰
۵۹۵
۶ علی مرادی ۸۰
۸۰
۸۵
۸۰
۱۰۰
۱۵۰
۵۷۵
۷ حسین زمانیان ۸۰
۱۰۰
۸۵
۸۰
۱۰۰
۱۱۶
۵۶۱
۸ آرش موسی پور ۸۰
۰
۱۲۰
۸۰
۱۰۰
۱۵۰
۵۳۰
۹ علیرضا بیطاری ۸۰
۸۰
۱۰۲
۸۰
۱۰۰
۸۳
۵۲۵
۱۰ احسان تی‌تیش ۸۰
۸۰
۶۸
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
۵۰۸
۱۱ امیر شه بندگان ۸۰
۸۰
۵۱
۸۰
۱۰۰
۸۳
۴۷۴
۱۲ مهدی زکی‌زاده ۸۰
۶۰
...
۸۰
۱۰۰
۱۳۳
۴۵۳
۱۳ ناصر شکری ۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۰
...
۶۶
۳۶۶
۱۴ Mehdi Karimian ۸۰
۴۰
...
۸۰
...
۱۵۰
۳۵۰
۱۵ علی شفیعی ۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۰
...
...
۳۰۰
۱۶ امیر اکبری ۸۰
۶۰
۶۸
۸۰
...
...
۲۸۸
۱۷ کوروش . ۸۰
۸۰
۳۴
۸۰
...
...
۲۷۴
۱۸ رضا کوهستانیان ۸۰
۸۰
...
۸۰
...
۳۳
۲۷۳
۱۹ Sasan Farrokh ۸۰
۱۰۰
۸۵
۰
۰
...
۲۶۵
۲۰ hossein faghihi ۸۰
...
...
۸۰
۱۰۰
...
۲۶۰
۲۰ عبدالحمید یوسفی ۸۰
۱۰۰
۰
۸۰
...
...
۲۶۰
۲۲ سیدعلی موسوی ۸۰
۶۰
۱۰۲
...
...
...
۲۴۲
۲۳ amin saffar
...
...
...
...
۱۰۰
۱۱۶
۲۱۶
۲۴ arezo milan ۰
...
۱۲۰
۸۰
۰
...
۲۰۰
۲۵ مجتبی قهاری ۸۰
۸۰
۳۴
...
...
...
۱۹۴
۲۶ علی حسینی
...
...
۶۸
...
...
۱۱۶
۱۸۴
۲۷ مهبد سیحون ۰
...
...
۸۰
...
۱۰۰
۱۸۰
۲۸ مهدی حاجت پور ۸۰
۶۰
۳۴
...
...
...
۱۷۴
۲۹ ناصر حسین زاده ۸۰
۸۰
...
۰
...
...
۱۶۰
۲۹ امین ا ۸۰
۸۰
...
...
...
...
۱۶۰
۲۹ farzan salimian ۸۰
۸۰
...
...
...
...
۱۶۰
۲۹ مهدی مشکاتیان راد ۸۰
...
...
۸۰
...
...
۱۶۰
۲۹ vahid zolfaghari ۸۰
...
...
۸۰
...
...
۱۶۰
۳۴ محمد افتخاری ۸۰
۶۰
...
...
...
...
۱۴۰
۳۴ Thothphenix Luffy ۸۰
۶۰
...
۰
...
...
۱۴۰
۳۴ فرزام طهماسب میزا ۸۰
۶۰
...
...
...
...
۱۴۰
۳۷ مهدی فتحی ۸۰
۴۰
...
...
...
...
۱۲۰
۳۸ Pouya MozafarMagham ۸۰
۲۰
۰
...
...
...
۱۰۰
۳۹ امیرسالار باقری ۸۰
...
...
۰
۰
...
۸۰
۳۹ سید مهدی حسینی
...
...
...
۸۰
...
...
۸۰
۳۹ Alireza Mohammadi Kordkheili ۸۰
۰
...
...
...
...
۸۰
۳۹ فرهاد عنایتی ۸۰
۰
...
...
...
...
۸۰
۳۹ دانیال رضایی ۸۰
۰
...
...
...
...
۸۰
۳۹ Hamed Hodjati ۸۰
۰
...
...
...
...
۸۰
۳۹ سجاد عباسی ۸۰
...
...
...
...
...
۸۰
۳۹ علی عابدی ۸۰
...
...
...
...
...
۸۰
۳۹ kolsom mohammadhoseini ۸۰
...
...
...
...
...
۸۰
۳۹ Moein Pakkhesal ۸۰
...
...
...
...
...
۸۰
۳۹ امیرحسین بهرامی ۸۰
...
...
...
...
...
۸۰
۳۹ Milad Rostami
...
...
...
۸۰
۰
...
۸۰
۷۲ نفر