برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
Python - کد عجیب Python - فایل نمرات Python - محمد، مهدی و پارسا Django - فارسیزیشن Django - فروش بلیت Django - کابین
۱ سید علیرضا خوش قلب ۳۰
۹۰
...
۳۰
۱۰۰
۱۳۸
۳۸۸
۲ پیام محمدی ۳۰
۹۰
۱۴۰
۳۰
...
۸۰
۳۷۰
۳ I M ۳۰
۷۷
۱۴۰
۰
۵۸
...
۳۰۵
۴ محمدرضا اصولی ۳۰
۹۰
۰
۳۰
۸۵
۴۶
۲۸۱
۵ سعید طهماسبی ۳۰
۹۰
...
۳۰
۹۰
۳۴
۲۷۴
۶ احسان پورسعید ۳۰
۶۴
۱۳۱
۳۰
۱۰
...
۲۶۵
۷ روی مستانگ ۳۰
۹۰
۱۰۳
۳۰
...
...
۲۵۳
۷ Thothphenix Luffy ۳۰
۹۰
۱۰۳
۳۰
...
...
۲۵۳
۹ محمدرضا رحمانی ۳۰
۹۰
...
۳۰
۱۰۰
...
۲۵۰
۱۰ علی میرلو ۳۰
۹۰
...
۳۰
۷۵
۲۳
۲۴۸
۱۱ ابوالفضل امیری ۳۰
۹۰
۰
۳۰
۸۴
۱۱
۲۴۵
۱۲ mehran salmani ۳۰
۹۰
...
۳۰
۹۰
...
۲۴۰
۱۳ علیرضا بیطاری ۳۰
۹۰
۹
۳۰
۱۰
۴۶
۲۱۵
۱۴ حمیدرضا کلباسی ۳۰
۹۰
...
...
۸۵
...
۲۰۵
۱۵ حسام ۳۰
۳۸
...
...
۸۴
۴۶
۱۹۸
۱۶ مجید نیری ۳۰
۱۲
...
۳۰
۹۰
۳۴
۱۹۶
۱۷ علی حسینی ۳۰
۷۷
...
۰
۸۱
...
۱۸۸
۱۸ Mehdi ۳۰
۹۰
...
۳۰
۲۵
...
۱۷۵
۱۹ مهسا قزوینی نژاد ۳۰
۹۰
۹
۳۰
...
...
۱۵۹
۱۹ مهدی عباسی ۳۰
۹۰
۹
۳۰
...
...
۱۵۹
۲۱ Ahmad Hoseini ۳۰
۰
...
۳۰
۸۴
۱۱
۱۵۵
۲۲ امین عربی ۳۰
۹۰
...
۳۰
...
...
۱۵۰
۲۲ علی شادانپور ۳۰
۹۰
...
۳۰
۰
۰
۱۵۰
۲۴ Amirhossein Khajepour ۳۰
۹۰
...
...
...
...
۱۲۰
۲۴ Payam Ranjbar ۳۰
۹۰
...
...
...
...
۱۲۰
۲۶ farzan salimian ۳۰
...
...
۳۰
...
۳۴
۹۴
۲۷ Mahdi Shiri ۳۰
۵۱
...
...
...
...
۸۱
۲۸ Ebrahim Tavasoli ۳۰
۳۸
...
...
...
...
۶۸
۲۹ پیمان زینلی ۳۰
...
...
۳۰
...
...
۶۰
۳۰ saeed Dehshiri ۳۰
...
...
...
...
۲۳
۵۳
۳۰ محمدحسین ایزدی ۳۰
...
...
...
...
۲۳
۵۳
۳۲ سجاد اسماعیلی
...
...
...
...
...
۴۶
۴۶
۳۳ Sajjad Dehqani ۳۰
۱۲
...
...
...
...
۴۲
۳۴ محمد جواد مسعودیان ۳۰
...
...
...
...
...
۳۰
۳۴ sajad khosravi ۳۰
۰
...
...
...
...
۳۰
۳۴ نوید ابوالقاسم زاده ۳۰
...
...
...
...
...
۳۰
۳۴ محمد افشار ۳۰
...
...
...
...
...
۳۰
۳۴ حسن محققیان ۳۰
۰
...
...
...
...
۳۰
۳۴ Zahra Momeneh ۳۰
۰
...
...
...
...
۳۰
۳۴ Dawood Abbaspour ۳۰
...
...
...
...
...
۳۰
۴۱ محمد هادی فتحی ۹
...
...
...
...
...
۹
۴۱ farhadzalishahi ۹
...
...
...
۰
...
۹
۴۱ امیر مهدی آجودانی ۹
...
...
...
...
...
۹
۴۴ esmaeil chegeni ۰
...
...
۰
...
...
۰
۴۴ علی محمدی ۰
...
...
...
...
...
۰
۴۴ Iman Sh ۰
...
...
...
...
...
۰
۴۴ Ali Akhtari ۰
...
...
...
...
...
۰
۴۷ نفر